Klíčové slovo
Hledání podle klíčového slova.

Počáteční písmeno
Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost místa
Služby spojené s místem

Tvrze k objevení, neváhejte vyrazit do přírody

Nastaven filtr
Zrušit filtr
tvrz
Nechtěli jste spíše vypsat seznam všech mostů?
Nalezeno celkem záznamů, 24 / 0 stran, vyhledáno za 0.18 sec
Kostelec nad Labem
170.0 m. n.m.
tvrz, zachovalý, nepřístupno, Česká republika, Středočeský kraj, Kostelec nad Labem, Kostelec nad Labem
Tvrz se poprvé připomíná r. 1359. Od r. 1395 v držení Aleše Škopka z Dubé, r. 1420 dobyta husity a stala se jejich důležitou baštou. Po skončení husitských válek tvrz opakovaně zastavována, r. 1586 ji císař Rudolf II. vyplatil a od té doby byla využívána jen hospodářsky. Od r. 1864 soukromým sídlem.
Kostelíček u Šemanovic
320.0 m. n.m.
tvrz, nepatrné zbytky zdí, volně přístupno, Česká republika, Středočeský kraj, Šemanovice, Šemanovice
Zbytky středověkého hrádku či tvrze neznámého jména i osudů, osídleného dle archeologických nálezů ve 13.-14. st. Na pískovcovém bloku se dochovaly zbytky schodiště, podvalí (zřejmě po věži) a tesaná světnička s chodbou.
Kostelní Bříza Kirchenbirk
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Karlovarský kraj, Kostelní Bříza, Kostelní Bříza
Tvrzištní pahorek připomíná tvrz, která byla postavena cca na přel. 13. a 14. stol., kdy vesnice patřila k nothaftským a poté leuchtenberským lénům. Od poč. 15. stol. do 30. l. 17. stol. v majetku Steinbachů ze Steinbachu, kteří postavili poč. 16. stol. ve vsi nové sídlo a tvrz poté zřejmě zanikla.
Kostelní Střimelice
450.0 m. n.m.
tvrz, zaniklý, nepřístupno, Česká republika, Středočeský kraj, Kostelní Střimelice, Kostelní Střimelice
Tvrz vybudoval po roce1380 vedle staršího kostela sv. Martina Ješek Čalín. R. 1526 koupil tvrz Michal Slavata z Chlumu. Tvrz přestala být panským sídlem a začala pustnout. R. 1677 uváděna jako zřícenina. Plochu tvrziště zaujímá dnes rekreační objekt.
Kostelní Vydří
468.0 m. n.m.
tvrz, zachovalý, nepřístupno, Česká republika, Jihočeský kraj, Kostelní Vydří, Kostelní Vydří
Tvrz postavená na počátku 16. stol. R. 1305 se zmiňuje ves v majetku zderazských křižovníků, poté se majitelé často střídali. Od r. 1531 byla tvrz v majetku Koňasů z Vydří. Ti provedli v 16. stol. renesanční přestavbu tvrze. V 17. stol. přístavbou upravena na zámeček. Později sloužila jako sýpka.
Koštice
tvrz, chátrající, přístupno příležitostně, Česká republika, Ústecký kraj, Koštice, Koštice
Jednopatrová tvrz s okrouhlou věží byla v Košticích postavena nad levým břehem Ohře staroměstským měšťanem Bernátem před rokem 1550. Panství často měnilo majitele, koncem 19. století byla tvrz z větší části zbořena, zbytek byl přestavěn na sýpku. Ta je dnes začleněna do statku a chátrá.
Koštofrank
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Liberecký kraj, Semily, Semily
Tvrziště (od 16. stol. kostel), původně místo středověké tvrze, postavené nejpozději ve 14. stol. Přídomek ze Semil používán ve 14. a 15. stol. Tvrz se zmiňuje až r. 1511, kdy ji Jan Svojanovský z Boskovic přenechal Zikmundovi Smiřickému ze Smiřic. R. 1545 již nebyla využívána jako sídlo a zanikla.
Kotýřina
tvrz, zaniklý, volně přístupno, Česká republika, Jihočeský kraj, Kovářov, Kovářov
Kotýřina, dříve Chotěřina, je uváděna r. 1291 jako sídlo pánů z Chotěřiny. V r. 1474 ji kupují Hodějovští z Hodějova. Od r. 1527 zde sídlil Jan Hodějovský z Hodějova, mecenáš české kultury. R.1584 ji koupili Švamberkové a připojili k panství Orlík.
Kouskova Lhota Černé Krávy
tvrz, zachovalý, nepřístupno, Česká republika, Plzeňský kraj, Vrhaveč, Vrhaveč
Tvrz založená nejspíše v první polovině 16. stol. Dochovaná věž tvrze sloužila od 17. stol. jako sýpka. I dnes ještě částečně znatelný obraný systém tvořený rybníkem, valy s příkopem a ochranou zdí.
Kouty
516.0 m. n.m.
tvrz, zřícenina, volně přístupno, Česká republika, Středočeský kraj, Kouty, Kouty
Zřícenina tvrze poprvé uváděné v predikátu r. 1368. Získány před r. 1394 Jarohněvem Vejhákem z Křečovic, v držení jeho rodu do polov. 16. st. R. 1546 tvrz rozdělena na dvě poloviny. Po r. 1606 Kouty připojeny ke Smilkovu, tvrz opuštěna a zpustla.
Kovač
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Královéhradecký kraj, Kovač, Kovač
Terénní pozůstatky tvrziště ve vsi Kovač. První zmínka o vsi je z r. 1318. Až v r. 1397 se po vsi píše Bohumil Šatl z Kovače, avšak první zmínka o tvrzi je až z r.1530. V r. 1586 přestává být panským sídlem a pustne. V 19. stol. v pahorku tvrze byl zřízen sklep (mléčnice).
Koválov
204.0 m. n.m.
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Jihomoravský kraj, Žabčice, Žabčice
Zaniklá tvrz. Dle archeologického průzkumu bylo místo osídleno ve 13. a 14. stol. a byly objeveny i pozůstatky kostelíka vedle tvrze. Ves Koválov se zmiňuje r. 1307 jako součást panství dolnokounického kláštera. Tvrz zanikla asi už ve 14. stol. společně se vsí, která se r. 1493 uvádí jako pustá.
Kováň
tvrz, zaniklý, nepřístupno, Česká republika, Středočeský kraj, Kováň, Kováň
Tvrz datovaná k roku 1211. Rodová linie zemanů z Kováně si předávala zdejší tvrz až došlo k jejímu zničení husity.
Kovářov
tvrz, zachovalý, nepřístupno, Česká republika, Jihočeský kraj, Kovářov, Kovářov
První zmínka o tvrzi je z r. 1220, kdy na ní sídlil Budislav z Kovářova. Funkci panského sídla ztratila po r. 1592 kdy Kovářov připojil Jan Jiří ze Švamberka k Orlíku. Později zde byl hospodářský dvůr. Za pozůstatek tvrze je považováno čp. 25 či 46.
Kozmice
tvrz, terénní náznaky, nepřístupno, Česká republika, Středočeský kraj
Nepřístupné tvrziště v SZ části vsi. Tvrz vznikla zřejmě ve 14. století a zanikla v 15. století. Dochovalo se výrazné tvrziště.
| |