Klíčové slovo
Hledání podle klíčového slova.

Počáteční písmeno
Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost místa
Služby spojené s místem

Tvrze k objevení, neváhejte vyrazit do přírody

Nastaven filtr
Zrušit filtr
tvrz
Nechtěli jste spíše vypsat seznam všech mostů?
Nalezeno celkem záznamů, 22.6 / 0 stran, vyhledáno za 0.5 sec
Klučov
208.0 m. n.m.
tvrz, terénní náznaky, nepřístupno, Česká republika, Středočeský kraj, Klučov, Klučov
Rozlehlé tvriště v areálu zemědělského dvora. Dochováno ploché jádro bez zbytků zdiva a příkop. Doba vzniku tvrze je nejistá, avšak k polovině 17. století je uváděna jako zpustlý objekt.
Kněževes
335.0 m. n.m.
tvrz, zaniklý, nepřístupno, Česká republika, Středočeský kraj, Kněževes, Kněževes
První zpráva o tvrzi v Kněževsi pochází z r. 1383, kdy tu seděl Šimon Kněževeský. R. 1420 dobyta křižáky císaře Zikmunda, jako obnovená doložena r. 1434 v majetku Vítka z Landštejna. Během 16. stol. zpustla, při prodeji vsi r. 1575 byla již zaniklá. Na jejím místě nyní pozdně barokní statek.
Kněževes nad Oslavou
549.0 m. n.m.
tvrz, přestavěno, přístupno příležitostně, Česká republika, Vysočina, Kněževes, Kněževes
Původně gotická tvrz, sídlo vladyckého rodu z Kněževsi, jejíž počátky sahají do 1. pol. 14. stol. Prvotní tvrz stavebně upravena v duchu renesance v 1. pol. 16. stol. Ve 2. pol. 18. stol. stavba barokně rozšířena. Po průzkumu a rekonstrukci od r. 2013 sídlo regionálního muzea.
Kobeřice
358.0 m. n.m.
tvrz, terénní náznaky, nepřístupno, Česká republika, Jihomoravský kraj, Kobeřice u Brna, Kobeřice u Brna
Tvrziště v zákrutu silnice u č. p. 222 a 216. První zmínka o tvrzi v Kobeřicích je z r. 1366. V r. 1490 zničena, nová tvrz postavena před r. 1539. Byla renes. přestavěna r. 1580 Jindřichem Věžníkem z Věžník. Při stavbě selského stavení byl nalezen valený sklep tvrze, začleněn do objektu.
Kobylí
tvrz, zaniklý, volně přístupno, Česká republika, Moravskoslezský kraj, Krásné Loučky, Krásné Loučky
Zanikající tvrziště při řece Opavici na okraji vsi Krásné Loučky. Poprvé připomínána v r. 1495, ačkoliv lze předpokládat její vznik již v polovině 14. století. Po r. 1682 ztratila rezidenční funkci a zpustla. Později upravena na vodní mlýn, který byl r. 1960 odstraněn.
Kočičí hrádek
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Pardubický kraj, Lukavice, Lukavice
Zaníklá, nevelká tvrz založená ve 14. stol vladyky z Lukavice. První výslovné zminky jsou až roku 1494. Vypálena roku 1509 a od roku 1529 se uvádí jako pustá.
Kojice
220.0 m. n.m.
tvrz, nepatrné zbytky zdí, volně přístupno, Česká republika, Pardubický kraj, Kojice, Kojice
Výrazné okrouhlé tvrziště na terénní hraně údolí potoka Maršavy. První zmínka o tvrzi je z r. 1338, kdy patří bratřím Daliborovi a Vršovi z Kojic tvrz a dvorec. V r. 1361 vlastní část Kojic Dalibor. V r. 1436 spojuje Kojice v jedno panství Václav Hrůza z Kojic. V r. 1475 se uvádí tvrz jako pustá.
Kokory
250.0 m. n.m.
tvrz, terénní náznaky, není známo, Česká republika, Olomoucký kraj, Kokory, Kokory
Tvrz Kokorských z Kokor byla vystavěna snad ve 14. století pravděpodobně na ostrožně nad obcí obtékané ríčkou Olešnicí. Roku 1574 se uvádí jako pustá.
Kokotsko
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Plzeňský kraj, Bušovice, Bušovice
Nezřetelné tvrziště v lese na břehu Kokotského rybníka. Tvrz bývala centrem vsi Kokot, která je zmíněna v roce 1358. Ves zpustla a zanikla na počátku 16. století. Archeologicky je tvrz doložena do 14. století a zanikla ještě dříve než samotná ves.
Koldovka
tvrz, nepatrné zbytky zdí, volně přístupno, Česká republika, Královéhradecký kraj, Česká Skalice, Česká Skalice
Fragment tvrziště, tradičně označovaného také Na hradě, asi 1 km severně od České Skalice, na okraji příkrého skalnatého srázu nad levým břehem Úpy. Zachovala se jen zadní hrana tvrziště ve formě valu se zlomkem zdi na severním konci.
Količín
tvrz - kostel, chrám, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Zlínský kraj
Místo zaniklé kamenné tvrze na jz. okraji intravilánu obce, v zahradě domu čp. 75. Založena před pol. 14. stol. pány z Količína. Později majetkem Šternberků a Prusinovských. Zaniká v době 30leté války či po připojení Količína k Holešovu r. 1654.
Kolomuty
210.0 m. n.m.
tvrz, terénní náznaky, nepřístupno, Česká republika, Středočeský kraj
Zaniklá gotická tvrz stávala na severním konci obce, dodnes se zachovalo částečně viditelné tvrziště. Tvrz byla postavena na začátku 14. století a ještě v roce 1593 pravděpodobně stála.
Kolovraty
320.0 m. n.m.
tvrz, zaniklý, volně přístupno, Česká republika, Hl.m.Praha, Praha 10-Kolovraty, Praha 10-Kolovraty
Zaniklé tvrziště pokrývá nová výstavba, historii připomíná pouze skromný památník. Tvrz pravděpodobně z 13. století, prvotní sídlo později mocného rodu pánů z Kolovrat. Od r. 1380 pod správou johanitů, připojena k Uhříněvsi.
Komárno
tvrz, terénní náznaky, nepřístupno, Česká republika, Zlínský kraj
Nepatrné terénní pozůstatky tvrze manských držitelů vsi a rodu pánů z Komárna v centru obce. Zachována část hrany pahorku jádra a sesutého příkopu. Doba existence doložena pro 14. a počátek 15. stol. Předpokládaná existence od 13. do konce 16. stol.
Konecchlumí
tvrz, zachovalý, nepřístupno, Česká republika, Královéhradecký kraj, Konecchlumí, Konecchlumí
Tvrz byla založena někdy kolem roku r. 1400. V písemných pramenech starší zmínky o tvrzi chybí. V 17. stol. vlastnil Konecchlumí Vilém st. Konecchlumský, který byl r. 1621 popraven s dalšími českými pány za účast na stavovském povstání. V 18. stol. byla tvrz přestavěna na sýpku.
| |