Tvrze k objevení, neváhejte vyrazit do přírody

Klíčové slovo
Hledání podle klíčového slova.

Počáteční písmeno
Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost místa
Služby spojené s místem

Nastaven filtr
Zrušit filtr
tvrz
Nechtěli jste spíše vypsat seznam všech mostů?
Nalezeno celkem 948 záznamů, 22 / 64 stran, vyhledáno za 0.91 sec
 Kłaczyna
237.0 m. n.m.
Kauder
tvrz, zřícenina, volně přístupno, Polsko, dolnośląskie
Tvrz stojící v nížinné poloze u řeky Szalona Nysa postavená ke konci 15. stol. zřejmě Diprandem Riebnitzem. V polovině 16. stol. rozšířena, zanikla v průběhu třicetileté války. Zachovalo se torzo věže a ohradní zdi, vše zarostlé náletovými dřevinami.
 Kladníky
tvrz, zaniklý, volně přístupno, Olomoucký kraj
Pravděpodobné místo zaniklé tvrze, v místě domů č.p.4 a 5
 Kladruby
460.0 m. n.m.
tvrz, zřícenina, volně přístupno, Jihočeský kraj, Kladruby
Zbytky tvrze z 15. stol. dochované na malém ostrůvku v podmáčené louce zámeckého parku, romanticky upravené v 19. stol. do siluet zámeckého pána a paní.
 Klamoš
tvrz, zaniklý, nepřístupno, Královéhradecký kraj
Nevýrazné, leč velké tvrziště pohlcené zástavbou obce. V roce 1356 byl poprvé připomenut Heřman z Klamoše. Místní vladykové ale vymřeli v roce 1395 a poté se majitelé často střídali. Tvrz zanikla v blíže neurčené době na konci středověku.
 Klátova Nová Ves
tvrz - tvrz přestavěná na zámek, zachovalý, přístupno příležitostně, Slovensko, Trenčiansky
Tvrz (kaštieľ) byla postavena někdy v 2. polovině 16. stol. a sloužila také jako mýtní stanice na cestě ze Skýcova do Topoľčian a Trenčína. K výraznějším úpravám došlo po požáru někdy na počátku 19. stol., kdy byl objekt upraven na pivovar a později na sýpku. V současnosti slouží jako obřadní síň.
 Klešice
tvrz, terénní náznaky, nepřístupno, Pardubický kraj, Klešice
Tvrziště nedaleko bývalého mlýna v severní části obce v areálu zahradní školky
 Klešice
tvrz, terénní náznaky, nepřístupno, Pardubický kraj, Klešice
Terénní relikty gotické tvrze. První zmínka z r. 1454 hovoří o prodeji již zaniklé tvrze. Dochoval se nevelký přibližně obdélný pahorek o výšce 2 m uprostřed plochy bývalého rybníka.
 Klokočín
tvrz, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Jihočeský kraj, Maletice
Nově zrekonstruovaná tvrz je v soukromých rukou, po změně majitele ale již není přístupná. Tvrz je doložena již v r 1401. Ve tvrzi byla galerie.
 Klokoty
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Jihočeský kraj, Tábor
Místo nad údolím Lužnice pokládané za možné místo tvrze pánů z Klokot. Tvrz vznikla počátkem 13. století, zanikla za husitských válek. Stojí zde kamenný kříž, místu se říká Kalvárie.
 Klučov
208.0 m. n.m.
tvrz, terénní náznaky, nepřístupno, Středočeský kraj, Klučov
Rozlehlé tvriště v areálu zemědělského dvora. Dochováno ploché jádro bez zbytků zdiva a příkop. Doba vzniku tvrze je nejistá, avšak k polovině 17. století je uváděna jako zpustlý objekt.
 Kněževes
335.0 m. n.m.
tvrz, zaniklý, nepřístupno, Středočeský kraj, Kněževes
První zpráva o tvrzi v Kněževsi pochází z r. 1383, kdy tu seděl Šimon Kněževeský. R. 1420 dobyta křižáky císaře Zikmunda, jako obnovená doložena r. 1434 v majetku Vítka z Landštejna. Během 16. stol. zpustla, při prodeji vsi r. 1575 byla již zaniklá. Na jejím místě nyní pozdně barokní statek.
 Kněževes nad Oslavou
549.0 m. n.m.
tvrz, přestavěno, přístupno příležitostně, Vysočina, Kněževes
Původně gotická tvrz, sídlo vladyckého rodu z Kněževsi, jejíž počátky sahají do 1. pol. 14. stol. Prvotní tvrz stavebně upravena v duchu renesance v 1. pol. 16. stol. Ve 2. pol. 18. stol. stavba barokně rozšířena. Po průzkumu a rekonstrukci od r. 2013 sídlo regionálního muzea.
 Kobeřice
358.0 m. n.m.
tvrz, terénní náznaky, nepřístupno, Jihomoravský kraj, Kobeřice u Brna
Tvrziště v zákrutu silnice u č. p. 222 a 216. První zmínka o tvrzi v Kobeřicích je z r. 1366. V r. 1490 zničena, nová tvrz postavena před r. 1539. Byla renes. přestavěna r. 1580 Jindřichem Věžníkem z Věžník. Při stavbě selského stavení byl nalezen valený sklep tvrze, začleněn do objektu.
 Kobylí
tvrz, zaniklý, volně přístupno, Moravskoslezský kraj, Krásné Loučky
Zanikající tvrziště při řece Opavici na okraji vsi Krásné Loučky. Poprvé připomínána v r. 1495, ačkoliv lze předpokládat její vznik již v polovině 14. století. Po r. 1682 ztratila rezidenční funkci a zpustla. Později upravena na vodní mlýn, který byl r. 1960 odstraněn.
 Kočičí hrádek
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Pardubický kraj, Lukavice
Zaníklá, nevelká tvrz založená ve 14. stol vladyky z Lukavice. První výslovné zminky jsou až roku 1494. Vypálena roku 1509 a od roku 1529 se uvádí jako pustá.