Klíčové slovo
Hledání podle klíčového slova.

Počáteční písmeno
Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost místa
Služby spojené s místem

Tvrze k objevení, neváhejte vyrazit do přírody

Nastaven filtr
Zrušit filtr
tvrz
Nechtěli jste spíše vypsat seznam všech mostů?
Nalezeno celkem 944 záznamů, 21 / 63 stran, vyhledáno za 0.64 sec
Jinošov dolní tvrz
tvrz, terénní náznaky, nepřístupno, Česká republika, Vysočina
Nepatrné zbytky tvrziště, pozůstatek tvrze pánů z Kralic, doložena r. 1368. R. 1398 ji získali páni z Otradic a tvrz ztratila svůj význam. R. 1418 je uváděna jako pustá.
Jinošov horní tvrz
tvrz, zachovalý, nepřístupno, Česká republika, Vysočina
Upravená dvoukřídlá patrová budova tvrze ze 14. st., přestavěné renesančně Březnickými z Náchoda v 16. st. Později součástí hospodářského dvora, dnes fara. Dochován zazděný portál brány a renesanční okna.
Jírov Výrov
tvrz, terénní náznaky, nepřístupno, Česká republika, Karlovarský kraj, Hradiště, Hradiště
Dobře dochované tvrziště Jírov, dříve Výrov, na úpatí vrchu Pustý zámek, lokalita Na pile, datované podle nalezené keramiky nejspíše do 14. stol. nacházející se ve vojenském újezdu Hradiště.
Jiřice
tvrz, zřícenina, nepřístupno, Česká republika, Středočeský kraj, Jiřice, Jiřice
Panské sídlo vzniklo asi v průběhu 14. století. Kolem r. 1400 byla původní tvrz přestavěna v reprezentativní sídlo pražského měšťana. Ves Jiřice byla založena před polovinou 11. století. Od 14. stol. majetkem pražských měšťanů.
Jistebnice
590.0 m. n.m.
tvrz, zachovalý, nepřístupno, Česká republika, Jihočeský kraj, Jistebnice, Jistebnice
Tvrz postavili Rožmberkové jako sídlo purkrabího v průběhu 13. stol. R. 1480 byla v držení Kozských z Kozího, r. 1536 prodána městu Tábor. R. 1547 ji koupil hrabě z Gutštejna a r. 1549 Ladislav z Lobkowicz. R. 1638 byla zčásti zbořena; koncem 17. stol. obnovena. R. 1829 ji koupil Jan Nádherný.
Kadov
510.0 m. n.m.
tvrz, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Česká republika, Jihočeský kraj, Kadov, Kadov
Na sýpku upravená tvrz, postavená Řesanskými z Kadova ve 14. stol., přestavěná renesančně Záborskými z Brloha v 16. stol. Od r. 1677 využívána jen hospodářsky. V nádvorní části dvoukřídlé dvoupatrové stavby zbytky gotických portálků, dále štíty a arkýř.
Kalthaus
246.0 m. n.m.
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Královéhradecký kraj, Černilov, Černilov
Zaniklá vodní tvrz. R. 1428 seděl na tvrzi Nykl z Labouně, r. 1500 potom Vilém z Veselice. Později tvrz připojena k panství Smiřickému, poté tvrz zpustla. Dnes na místě terénní nerovnosti a býv. vodní příkop.
Kamberk Camberga, Caremberk, Karrenberg, Karrenberch, Kamberg či Kamperg
400.0 m. n.m.
tvrz, zachovalý, přístupno příležitostně, Česká republika, Středočeský kraj, Kamberk, Kamberk
Tvrz plnila správní a obrannou funkci pro oblast těžby zlata. Byla v držení pánů z Landštejna zřejmě v letech 1261-1379. Poté tvrz pustla. 1785 byla tvrz přestavěna, sloužila jako obydlí lokalisty, později jako fara, po znárodnění jako obecní byt.
Kamenice
tvrz, zachovalý, není známo, Česká republika, Vysočina, Kamenice, Kamenice
Tvrz, postavená asi v pol. 14. stol. R. 1356 na ní sídlil vladyka Tobiáš z Kamenice. R. 1358 se odtud píší Dobeš a Jindřich, poté se majitelé často střídali. V pol. 16. stol. byla přestavěna v renesančním stylu. Před r. 1556 připojena Valdštejny k třebíčského panství. R. 2009 zrekonstruována.
Kasalice
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Pardubický kraj, Kasaličky, Kasaličky
První zmínka o Kasalicích je z r. 1372, kdy část vsi patří k hradu Blatníku, který drží Bernard z Cimburka. V r. 1377 prodává Albrecht z Cimburka Kasalice opatovickému klášteru. Druhou část vlastnil Bořek z Miletínka, který připojuje ves ke Kunětické Hoře. O vlastní tvrzi není historických zpráv.
Kasejovice
tvrz, terénní náznaky, nepřístupno, Česká republika, Plzeňský kraj, Kasejovice, Kasejovice
Gotická tvrz založená ve druhé polovině 13. stol., sloužící jako sídlo a správní centrum oblasti až do počátku 15. stol. Dodnes se z větší části dochoval pouze obkružující val.
Kašovice
tvrz, zřícenina, volně přístupno, Česká republika, Plzeňský kraj, Hrádek, Hrádek
Zříceniny tvrze, založené asi Sezemou z Kašovic kol. r. 1340; po r. 1430 ves i s tvrzí připojena k velhartickému panství. R. 1565 již tvrz uváděna jako pustá. Dochovány zbytky obytné budovy se střílnami, prevéty a velkými sálovými okny v 2. patře
Kbelnice
440.0 m. n.m.
tvrz, zachovalý, nepřístupno, Česká republika, Jihočeský kraj, Přešťovice, Přešťovice
Přestavěná budova tvrze, postavené zřejmě Řepickými ze Sudoměře po r. 1564; doložena je r. 1595 při prodeji vsi a dvora, r. 1686 upravena na sýpku. Dochován dvoupatrový špýchar a navazující užší západní křídlo s etážovým renesančním štítem.
Kestřany - dolní tvrz Barchovská tvrz
tvrz, zachovalý, nepřístupno, Česká republika, Jihočeský kraj, Kestřany, Kestřany
Menší tvrz, postavená zřejmě koncem 14. století, později neužívaná a r. 1491 neobývaná a užívaná jako pivovar. Dochována gotická obytná věž, sklepy a hradba s baštou, dvě nižší budovy pocházejí až ze švamberské přestavby v 15. st.
Kestřany - horní tvrz
tvrz, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Česká republika, Jihočeský kraj, Kestřany, Kestřany
Mohutná tvrz, postavená koncem 13. st. zřejmě pány z Kestřan jako součást písecké manské soustavy, později rozšířená a v 15. st. doplněná o čelní palác. Dochována řada unikátních detailů – křížová žebrová klenba, sklípková klenba kaple, portály.
| | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Zavřít reklamu