Klíčové slovo
Hledání podle klíčového slova.

Počáteční písmeno
Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost místa
Služby spojené s místem

Tvrze k objevení, neváhejte vyrazit do přírody

Nastaven filtr
Zrušit filtr
tvrz
Nechtěli jste spíše vypsat seznam všech mostů?
Nalezeno celkem 943 záznamů, 20.2 / 63 stran, vyhledáno za 0.29 sec
Jarošov
tvrz, zaniklý, přístupno příležitostně, Česká republika, Pardubický kraj
Téměř zaniklé tvrziště v osadě Jarošov, které není v písemných pramenech nikde doloženo. Tvrziště se nachází na soukromých pozemcích a jeho pozůstatkem jsou dva krátké úseky příkopů vysekaných ve skále
Jasenice
tvrz, zřícenina, nepřístupno, Česká republika, Vysočina
Zbytky renesanční tvrze postavené v polovině 16. století rytíři Jesenickými z Janovic. Po připojení k Náměšti r. 1629 sloužila hospodářským účelům, později byla opuštěna a z větší části zanikla.
Javor
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Plzeňský kraj, Kornatice, Kornatice
Tvrziště z druhé poloviny 13. století nedaleko Rokycan. Půl kilometru na sever od tvrze jsou patrné stopy po zaniklé vesnici. V roce 1601 jsou tvrz i vesnice uváděny jako pusté.
Javorník
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Královéhradecký kraj, Javorník, Javorník
Výrazné tvrziště s podsklepeným jádrem a zbytky vodního příkopu. První doložený majitel byl Přech z Javorníka, tvrz doložena r. 1528. Zpustla pravděpodobně na konci 16. století.
Javorník
tvrz, terénní náznaky, nepřístupno, Česká republika, Olomoucký kraj, Javorník, Javorník
Tvrziště v zahradě domu č. p. 146 nedaleko románsko-gotického kostela. Dle amatérského výzkumu v 30. letech, při kterém nebyly nalezeny žádné pozůstatky zdí, byla celá dřevěná. Zbytky keramiky získané při témže výzkumu lze datovat do 2. pol. 14. stol. a počátku 15. stol., kdy tvrz zanikla.
Jedovnice Na valech
470.0 m. n.m.
tvrz, zaniklý, volně přístupno, Česká republika, Jihomoravský kraj, Jedovnice, Jedovnice
V prostorách kostela sv. Petra a Pavla stávala od 13. stol. asi dřevěná tvrz, základní rodové sídlo pánů z Ceblovic. Dochovány nerovnosti terénu. Zanikla asi nejpozději počátkem 15. stol., byla pravděpodobně nahrazena druhou tvrzí v obci a dalšími rodovými sídly.
Jestřabí (Habicht) Vojenský újezd Libavá
600.0 m. n.m.
tvrz, terénní náznaky, nepřístupno, Česká republika, Olomoucký kraj, Město Libavá, Město Libavá
Okrouhlý pahorek neznámého tvrziště, kolem něhož je 2 m široký příkop lemovaný pozůstatky až 1,5 m vysokého valu, leží v neřístupné oblasti vojenského újezdu. V r. 1932 popsal lokalitu Karl Schirmeisen a provedl zběžný archeologický průzkum.
Jezbořice
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Pardubický kraj, Jezbořice, Jezbořice
Tvrziště na hraně nad Klešickým potokem nedaleko kostela. O vsi první zmínka z r. 1131, kdy patřila olomouckému biskupství. Od poč.15. stol byla zastavována a některý z majitelů zde postavil tvrz (beze zmínky v písemných pramenech). Podle A. Sedláčka tvrz založili Bochovci z Bochova v l. 1441-1488.
Jeżów
253.0 m. n.m.
tvrz, zachovalý, nepřístupno, Polsko, małopolskie
Původní sídlo Jeżowských pánů, hrad a hospodářský dvůr uváděn roku 1383. Obdélná čtyřpodlažní věž s hospodářskými budovami. V r. 1544 tvrz renesančně přestavěna, doplněna do téměř čtvercového půdorysu a o jedno podlaží snížena. Dnes slouží potřebám střední školy výtvarných umění v Tarnówě.
Jičíněves
tvrz, chátrající, není známo, Česká republika, Královéhradecký kraj, Jičíněves, Jičíněves
Chátrající budova renes. tvrze postavené asi Janem ml. z Valdštejna mezi lety 1571–1574. Počátkem třicetileté války připojeno k Valdštejnovu velišskému panství, později přechází na rod Schliků. Po postavení zámku (1715–1717) tvrz sloužila pro ubytování úředníků velkostatku a státního statku.
Jiljov
265.0 m. n.m.
tvrz, zaniklý, volně přístupno, Česká republika, Liberecký kraj, Holany, Holany
Pozůstatky po domnělé skalní tvrzi, její spojitost s historickým Jiljovem však není prokázána. Prameny uvádějí r. 1388 Hrdoně z Jíljova. V r. 1454 se připomíná naposledy. Ve 20. letech 19. století romanticky upravován.
Jimramov
tvrz, zaniklý, nepřístupno, Česká republika, Vysočina
Zaniklá tvrz. V pol. 14. stol. Jimramov koupil Archleb z Kunštátu, který tvrz v té době založil nebo již stála. Dále se zmiňuje r. 1392, kdy Archleb vybudoval blízký hrad Skály a tvrz byla pro lepší sídlo opuštěna. V 1. pol. 15 stol., kdy byla v majetku pánů z Cimburka se uvádí již jako pustá.
Jinošov dolní tvrz
tvrz, terénní náznaky, nepřístupno, Česká republika, Vysočina
Nepatrné zbytky tvrziště, pozůstatek tvrze pánů z Kralic, doložena r. 1368. R. 1398 ji získali páni z Otradic a tvrz ztratila svůj význam. R. 1418 je uváděna jako pustá.
Jinošov horní tvrz
tvrz, zachovalý, nepřístupno, Česká republika, Vysočina
Upravená dvoukřídlá patrová budova tvrze ze 14. st., přestavěné renesančně Březnickými z Náchoda v 16. st. Později součástí hospodářského dvora, dnes fara. Dochován zazděný portál brány a renesanční okna.
Jírov Výrov
tvrz, terénní náznaky, nepřístupno, Česká republika, Karlovarský kraj, Hradiště, Hradiště
Dobře dochované tvrziště Jírov, dříve Výrov, na úpatí vrchu Pustý zámek, lokalita Na pile, datované podle nalezené keramiky nejspíše do 14. stol. nacházející se ve vojenském újezdu Hradiště.
| | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Zavřít reklamu