Tvrze k objevení, neváhejte vyrazit do přírody

Klíčové slovo
Hledání podle klíčového slova.

Počáteční písmeno
Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost místa
Služby spojené s místem

Nastaven filtr
Zrušit filtr
tvrz
Nechtěli jste spíše vypsat seznam všech mostů?
Nalezeno celkem 946 záznamů, 20 / 64 stran, vyhledáno za 0.62 sec
 Chvojenec
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Pardubický kraj
Dizpozice tvrziště v hájku uprostřed obce, jihozápadně od motorestu. Tvrz zmiňována poprvé v roce 1336 jako královský majetek, později v majetku Šternberků, zanikla po připojení k Holicím v 15. století.
 Jablonná
450.0 m. n.m.
Jablon
tvrz, zaniklý, volně přístupno, Karlovarský kraj, Jablonná
Jablonná byla malou vsí v údolí Střely, zmíněná poprvé roku 1227. Patrně ve středu vsi stávala tvrz. Dnes se po ní mezi rekreačními chatami nezachovaly žádné pozůstatky.
 Jamnice
300.0 m. n.m.
Jemnice, Jannutha, Frýdek
tvrz, zaniklý, není známo, Moravskoslezský kraj, Frýdek
Zaniklá středověká osada a tvrz, pokládaná za předchůdce města Frýdku. Založena patrně již koncem 12. stol. jako trhová osada obývaná knížecími horníky - jamníky. Jedna z teorií jí klade do prostoru Frýdku, druhá do Starého Města u Frýdku.
 Jarošov
tvrz, zaniklý, přístupno příležitostně, Pardubický kraj
Téměř zaniklé tvrziště v osadě Jarošov, které není v písemných pramenech nikde doloženo. Tvrziště se nachází na soukromých pozemcích a jeho pozůstatkem jsou dva krátké úseky příkopů vysekaných ve skále
 Jasenice
tvrz, zřícenina, nepřístupno, Vysočina
Zbytky renesanční tvrze postavené v polovině 16. století rytíři Jesenickými z Janovic. Po připojení k Náměšti r. 1629 sloužila hospodářským účelům, později byla opuštěna a z větší části zanikla.
 Javor
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Plzeňský kraj, Kornatice
Tvrziště z druhé poloviny 13. století nedaleko Rokycan. Půl kilometru na sever od tvrze jsou patrné stopy po zaniklé vesnici. V roce 1601 jsou tvrz i vesnice uváděny jako pusté.
 Javorník
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Královéhradecký kraj, Javorník
Výrazné tvrziště s podsklepeným jádrem a zbytky vodního příkopu. První doložený majitel byl Přech z Javorníka, tvrz doložena r. 1528. Zpustla pravděpodobně na konci 16. století.
 Javorník
tvrz, terénní náznaky, nepřístupno, Olomoucký kraj, Javorník
Tvrziště v zahradě domu č. p. 146 nedaleko románsko-gotického kostela. Dle amatérského výzkumu v 30. letech, při kterém nebyly nalezeny žádné pozůstatky zdí, byla celá dřevěná. Zbytky keramiky získané při témže výzkumu lze datovat do 2. pol. 14. stol. a počátku 15. stol., kdy tvrz zanikla.
 Jedovnice
470.0 m. n.m.
Na valech
tvrz, zaniklý, volně přístupno, Jihomoravský kraj, Jedovnice
V prostorách kostela sv. Petra a Pavla stávala od 13. stol. asi dřevěná tvrz, základní rodové sídlo pánů z Ceblovic. Dochovány nerovnosti terénu. Zanikla asi nejpozději počátkem 15. stol., byla pravděpodobně nahrazena druhou tvrzí v obci a dalšími rodovými sídly.
 Jestřabí (Habicht)
600.0 m. n.m.
Vojenský újezd Libavá
tvrz, terénní náznaky, nepřístupno, Olomoucký kraj, Město Libavá
Okrouhlý pahorek neznámého tvrziště, kolem něhož je 2 m široký příkop lemovaný pozůstatky až 1,5 m vysokého valu, leží v neřístupné oblasti vojenského újezdu. V r. 1932 popsal lokalitu Karl Schirmeisen a provedl zběžný archeologický průzkum.
 Jezbořice
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Pardubický kraj, Jezbořice
Tvrziště na hraně nad Klešickým potokem nedaleko kostela. O vsi první zmínka z r. 1131, kdy patřila olomouckému biskupství. Od poč.15. stol byla zastavována a některý z majitelů zde postavil tvrz (beze zmínky v písemných pramenech). Podle A. Sedláčka tvrz založili Bochovci z Bochova v l. 1441-1488.
 Jeżów
253.0 m. n.m.
tvrz, zachovalý, nepřístupno, Polsko, małopolskie
Původní sídlo Jeżowských pánů, hrad a hospodářský dvůr uváděn roku 1383. Obdélná čtyřpodlažní věž s hospodářskými budovami. V r. 1544 tvrz renesančně přestavěna, doplněna do téměř čtvercového půdorysu a o jedno podlaží snížena. Dnes slouží potřebám střední školy výtvarných umění v Tarnówě.
 Jičíněves
tvrz, chátrající, není známo, Královéhradecký kraj, Jičíněves
Chátrající budova renes. tvrze postavené asi Janem ml. z Valdštejna mezi lety 1571–1574. Počátkem třicetileté války připojeno k Valdštejnovu velišskému panství, později přechází na rod Schliků. Po postavení zámku (1715–1717) tvrz sloužila pro ubytování úředníků velkostatku a státního statku.
 Jiljov
265.0 m. n.m.
tvrz, zaniklý, volně přístupno, Liberecký kraj, Holany
Pozůstatky po domnělé skalní tvrzi, její spojitost s historickým Jiljovem však není prokázána. Prameny uvádějí r. 1388 Hrdoně z Jíljova. V r. 1454 se připomíná naposledy. Ve 20. letech 19. století romanticky upravován.
 Jimramov
tvrz, zaniklý, nepřístupno, Vysočina
Zaniklá tvrz. V pol. 14. stol. Jimramov koupil Archleb z Kunštátu, který tvrz v té době založil nebo již stála. Dále se zmiňuje r. 1392, kdy Archleb vybudoval blízký hrad Skály a tvrz byla pro lepší sídlo opuštěna. V 1. pol. 15 stol., kdy byla v majetku pánů z Cimburka se uvádí již jako pustá.