Notice: Undefined variable: sw in /var/www/hrady/https/main_srch_result.php on line 309 Notice: Undefined variable: sw in /var/www/hrady/https/main_srch_result.php on line 310 Notice: Undefined variable: sw in /var/www/hrady/https/main_srch_result.php on line 311

Tvrze k objevení, neváhejte vyrazit do přírody

Klíčové slovo
Hledání podle klíčového slova.

Počáteční písmeno
Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost místa
Služby spojené s místem

Nastaven filtr
Zrušit filtr
tvrz
Nechtěli jste spíše vypsat seznam všech mostů?
Nalezeno celkem 1002 záznamů, 18.8 / 67 stran, vyhledáno za 1.06 sec
 Lítožnice
233.0 m. n.m.
tvrz, nepatrné zbytky zdí, volně přístupno, Hl.m.Praha, Praha 10-Dubeč
Zbytky zdiva tvrze a vsi ze 14. st., písemně doložené po r. 1412 jako majetek staroměstským měšťanů. R. 1506 uváděna tvrz jako pustá, poté zanikla i s kostelem a vsí. Dochován zarostlý pahorek s odkopaným vnitřním nárožím hranolové věže a příkopem.
 Lykodery
500.0 m. n.m.
Ostrá Louka
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Vysočina, Myslibořice
Zaniklá tvrz, v písemných pramenech není zmiňována, příslušela však podle všeho k zaniklé vsi Lykodery (Ostrá louka), připomínané r. 1437. Tvrz zanikla asi již ve 14. stol. Byla pravděpodobně dřevěná a dle nálezů uhlíků se předpokládá (v tehdejších dobách častý) zánik požárem.
 Plešice
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Vysočina
Zaniklá tvrz, kterou dnes připomínají reliéfní zbytky opevnění. Postavena někdy během 14.–15. stol. Umístění nad hradem Holoubek nabízí myšlenku, že šlo o tvrz obléhací, postavenou při dobývání hradu, který býval sídlem loupeživých rytířů.
 Valeč
tvrz, terénní náznaky, nepřístupno, Vysočina, Valeč
Starší tvrz v obci Valeč stála v místě dnešní fary. Nyní bez znatelných stop.
 Štěpánovice
464.0 m. n.m.
tvrz, zachovalý, volně přístupno, Plzeňský kraj, Štěpánovice
Tvrz založena snad pány ze Štěpánovic v polovině 14. stol. Mezi pozdějšími majiteli jsou Jan Steblenec z Drachkova či Chlumčanští z Přestavlk. R. 1545 tvrz připomínána jako pustá. V 17. stol. v majetku Švihova, r. 1730 přestavena na sýpku.
 Vratimov
250.0 m. n.m.
Landek
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Moravskoslezský kraj, Baška
Výrazný pahorek jádra kapkovitého tvaru vystupující z vysoké říční terasy nad řeku Ostravici v poloze Landek u Vratimova. Snad sídlo pánů z Vratimova uváděných v období 14. a počátku 15. století.
 Vyšehořovice
tvrz, zřícenina, nepřístupno, Středočeský kraj, Vyšehořovice
Mohutná zřícenina gotické tvrze, založené vladyky z Vyšehořovic v pol. 14. st. a před r. 1410 rozšířené Zikmundem Rokycanským. Upravena po r. 1590, od konce 17. st. sýpka. Dochována část věže ze 13. st. a obvodové zdivo a vstupní křídlo z 15. st.
 Svrčovec
390.0 m. n.m.
tvrz, zachovalý, volně přístupno, Plzeňský kraj, Dolany
Tvrz vybudována majiteli Kokšína v 15. stol. jako pohodlnější sídlo. Písemně potvrzena až r. 1510. Po roce 1800 přestavěna na pivovar a koncem 19. stol. na rodinné domky. Po roce 1918 při úpravách po požáru některé části zbořeny.
 Tupadly
tvrz, nepatrné zbytky zdí, volně přístupno, Plzeňský kraj, Tupadly
Vznik tvrze je kladen do 14. stol. snad za Stojmíra z Trubce. Při prodeji statku r. 1548 je tvrz připomínána již jako pustá. Dodnes zachováno tvrziště 37 x 36 m chráněné ze třech stran zachovalým valem s příkopem a ojedinělé zbytky hradební zdi.
 Dešenice
520.0 m. n.m.
tvrz, zachovalý, nepřístupno, Plzeňský kraj, Dešenice
Tvrz je prvně zmiňována r. 1533. R. 1585 byla v majetku Adama z Předenic, poč. 17. stol. přestavěna na renesanční zámek. Od r. 1686 v majetku Kolovratů, v pol. 18. stol. byla opravena Prokopem Kolovratem-Krakovským v barokním stylu. Po r. 1757 opuštěna. V 2. pol. 19. stol. zde byl zřízen pivovar.
 Vysoké Popovice
tvrz, terénní náznaky, nepřístupno, Jihomoravský kraj, Vysoké Popovice
Zaniklá tvrz byla prvně zmíněna r. 1262 jako majetek Artleba z Černína. R. 1353 zmiň. jako „hrad“, což vypovídá o její velikosti a významu. R. 1378 v majetku Bohuše z Vanče, r. 1466 Veroniky z Boskovic. R. 1482 tvrz získal Hynek z Kukvic a připojil ji k Rosicím. Tím ztratila význam a časem zanikla.
 Jeżów
253.0 m. n.m.
tvrz, zachovalý, nepřístupno, Polsko, małopolskie
Původní sídlo Jeżowských pánů, hrad a hospodářský dvůr uváděn roku 1383. Obdélná čtyřpodlažní věž s hospodářskými budovami. V r. 1544 tvrz renesančně přestavěna, doplněna do téměř čtvercového půdorysu a o jedno podlaží snížena. Dnes slouží potřebám střední školy výtvarných umění v Tarnówě.
 Jiřice
tvrz, zřícenina, nepřístupno, Středočeský kraj, Jiřice
Panské sídlo vzniklo asi v průběhu 14. století. Kolem r. 1400 byla původní tvrz přestavěna v reprezentativní sídlo pražského měšťana. Ves Jiřice byla založena před polovinou 11. století. Od 14. stol. majetkem pražských měšťanů.
 Kostelec nad Labem
170.0 m. n.m.
tvrz, zachovalý, nepřístupno, Středočeský kraj, Kostelec nad Labem
Tvrz se poprvé připomíná r. 1359. Od r. 1395 v držení Aleše Škopka z Dubé, r. 1420 dobyta husity a stala se jejich důležitou baštou. Po skončení husitských válek tvrz opakovaně zastavována, r. 1586 ji císař Rudolf II. vyplatil a od té doby byla využívána jen hospodářsky. Od r. 1864 soukromým sídlem.
 Putkov
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Jihočeský kraj, Zdíkov
Hradiště v druidských dobách plnilo psychotronickou funkci k očistě krajiny. 0,3 km východně od obce, v lesíku na ostrohu "Na Hájích". Osada je prvně písemně doložena kolem r. 1400.