Klíčové slovo
Hledání podle klíčového slova.

Počáteční písmeno
Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost místa
Služby spojené s místem

Tvrze k objevení, neváhejte vyrazit do přírody

Nastaven filtr
Zrušit filtr
tvrz
Nechtěli jste spíše vypsat seznam všech mostů?
Nalezeno celkem 944 záznamů, 18.8 / 63 stran, vyhledáno za 0.13 sec
Chlumeček Lestein, Lehenstein, Malý a Velký Chlumeček; Střížov
tvrz, zaniklý, není známo, Česká republika, Karlovarský kraj, Cheb, Cheb
Prvně zmíněny obě části (Malý i Velký Chlumeček) v r. 1360, v 16. st. spojeny, za 30leté války vypleněny. R. 1711 byla v místech zaniklé starší tvrze vystavěna kaplička, kolem níž je dosud vidět val a příkop tvrze. Mladší tvrz zbořena v r. 1977.
Chlumek
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Pardubický kraj
Výrazné tvrziště uprostřed lesa se v písemnostech připomíná pouze v roce 1544 jako pustá tvrz, kdy se vsí patřila pod panství Borohrádek, tehdy v držení Jana Licka z Rýzmburka. Tvrz tvořila asi obdélná věž obehnaná palisádou, příkopem a valem.
Chlumek
tvrz, zachovalý, nepřístupno, Česká republika, Karlovarský kraj, Dasnice, Dasnice
Na sýpku přestavěná tvrz Perglas, doložená poprvé roku 1309. Dnes součást dvora, v jehož okolí se nacházejí další bývalá panská sídla.
Chodová Planá
tvrz, zaniklý, volně přístupno, Česká republika, Plzeňský kraj, Chodová Planá, Chodová Planá
Nejstarší panské sídlo v Chodové Plané stálo pravděpodobně již ve 14. stol. nejspíše u kostela sv. Jana Křtitele.
Chodovská tvrz
tvrz, zachovalý, volně přístupno, Česká republika, Hl.m.Praha, Praha 4-Chodov, Praha 4-Chodov
Zámek zbudovaný po r. 1676 za správy benediktinů z kruhové vodní tvrze z konce 13. stol. Dnešní klasicistní vzhled z poč. 19. stol. Správa státního statku vedla k devastaci, napravené v letech 1988-1994 důkladnou rekonstrukcí.
Chocholatá Lhota
540.0 m. n.m.
tvrz, zachovalý, nepřístupno, Česká republika, Jihočeský kraj, Vlachovo Březí, Vlachovo Březí
Renesanční tvrz nechali po roce 1594 vybudovat Budkovští z Budkova. Za Ditrichštejnů byla tvrz kolem roku 1680 upravena na sýpku. Patrny zbytky renesančního sgrafitového kvádrování. Obestavěna přístavky a nepřístupná.
Cholina
262.0 m. n.m.
tvrz, přestavěno, volně přístupno, Česká republika, Olomoucký kraj, Cholina, Cholina
První zmínka o obci pochází z r. 1131. Tvrz byla zřejmě založena ve 14. stol. a později přestavěna na faru. V r. 1716 měla fara ještě mohutnou středověkou věž. Dnešní podoba fary pochází z r. 1734.
Choteč
tvrz, zaniklý, nepřístupno, Česká republika, Královéhradecký kraj, Choteč, Choteč
Pozůstatky zaniklé tvrze ve sklepě bývalé fary. Je zde portál s erbem Mikuláše Kuleho z Chotče, který tvrz r. 1562 postavil. Do r. 1592 byla v držení místních vladyků, r. 1644 koupena Pavlány a r. 1750 přestavěna na barokní zámeček. Od r. 1789 farní budovou. V 19. stol. přestavěna do dnešní podoby.
Choteč
tvrz, zřícenina, nepřístupno, Česká republika, Středočeský kraj, Choteč, Choteč
Chotečská tvrz byla zřejmě postavena na počátku 15. století za Mikuláše z Chotče. Výslovně je poprvé doložena v roce 1530 za vzpoury poddaných. Zachována hranolová věž s renesančními klenbami a část hradby. Dnes skryta v hospodářském dvoře.
Chotěmice
525.0 m. n.m.
tvrz, zaniklý, volně přístupno, Česká republika, Jihočeský kraj, Chotěmice, Chotěmice
Zaniklá tvrz ze 14. století Beneše z Chotěmic, zmiňovaná i v dějinách Lovětína r. 1432, zanikla koncem 16. stol. a zůstal jen hospodářský dvůr. Jan Sádlo z Kladrubec prodal počátkem 16. stol tvrz, dvůr a ves Kateřině, kněžně Saské.
Choťovice
tvrz, terénní náznaky, nepřístupno, Česká republika, Středočeský kraj, Choťovice, Choťovice
Tvrz pravděpodobně postavena po roce 1315 a zanikla po roce 1444, kdy byly Choťovice připojeny k Hradišťku. V roce 1910 byl areál tvrziště prokopán a byly nalezeny zlomky středověké keramiky. Dnes pahorek v nepřístupné zahradě domu čp. 15.
Chotýšany
tvrz, chátrající, přístupno příležitostně, Česká republika, Středočeský kraj, Chotýšany, Chotýšany
Přízemí věže a hradba gotické tvrze rytířů z Chotýšan ze 14. století. Snad Chobotskými z Ostředka po r. 1530 přestavěna renesančně. Od 18. století využívána k provozním účelům, později jako pivovar a lihovar. Dnes v havarijním stavu.
Chraštice Velké Chastice; Kraštice
tvrz, zachovalý, nepřístupno, Česká republika, Středočeský kraj
Tvrz ze 14. století, poprvé zmiňována roku 1356 jako majetek Nedvěda a jeho syna Drslava. V 15. století majetek Švamberků. Později byla přestavěna na hospodu.
Chvalčov Šabac
650.0 m. n.m.
tvrz, terénní náznaky, nepřístupno, Česká republika, Zlínský kraj, Chvalčov, Chvalčov
Výstavbou poškozené tvrziště (pahorek jádra obklopený příkopem) z přelomu 13. a 14. století. Destrukce byla dokonána stavbou venkovního bazénu na pahorku jádra. Jediná zmínka o tvrzi je z roku 1555, kdy je uváděna jako pustá.
Chvalešovice
tvrz, zachovalý, nepřístupno, Česká republika, Jihočeský kraj, Dříteň, Dříteň
Renesanční tvrz, vystavěná po polovině 16. století. Residenční funkci plnila do počátku 17. století, poté utilitární využití s řadou negativních vlivů.
| | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Zavřít reklamu