Klíčové slovo
Hledání podle klíčového slova.

Počáteční písmeno
Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost místa
Služby spojené s místem

Tvrze k objevení, neváhejte vyrazit do přírody

Nastaven filtr
Zrušit filtr
tvrz
Nechtěli jste spíše vypsat seznam všech mostů?
Nalezeno celkem 944 záznamů, 18 / 63 stran, vyhledáno za 0.83 sec
Hrušov
240.0 m. n.m.
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Středočeský kraj
Terénní relikty starší z hrušovských tvrzí nad soutokem Čertovky a Jizery pocházející zřejmě už ze 13. století. Je chráněna dvěma příkopy s valy. V držení rodu Hrušovských z Hrušova, později připojena k Brodcům.
Hřebeč Tasov, Klobouk
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Středočeský kraj, Hřebeč, Hřebeč
Zaniklá vesnice Tasov existovala podle predikátu již v roce 1285, ale kdy vznikla tvrz není známo. Roku 1545 byla pustá. Dochovalo se okrouhlé tvrziště dosud obklopené ze tří stran až 3 m hlubokým příkopem.
Hříště
315.0 m. n.m.
tvrz, zaniklý, volně přístupno, Česká republika, Královéhradecký kraj, Doudleby nad Orlicí, Doudleby nad Orlicí
Místo po zaniklé tvrzi se nachází na severním okraji Doudleb nad Orlicí u potůčku. Dnes po tvrzi nenajdeme žádné pozůstatky staveb. O samotné tvrzi se písemné prameny přímo nezmiňují. S přídomkem z Hříště se uvádějí ve 14.–15. století tři majitelé.
Humniště
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Středočeský kraj
Terénní pozůstatky tvrze postavené zřejmě ve 14. století, poprvé zmiňována v roce 1416 při připojení ke Studeněvsi. V polovině 16. století zmiňována jako pustá. V r. 1711 obnoven dvůr na místě původní vsi a tvrze – dnešní statek Martinice.
Hůrka u Vranovic Vranovská Hůrka, Hůrka
621.0 m. n.m.
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Středočeský kraj, Vranovice, Vranovice
Zaniklá tvrz Vranovských z Valdeka, zchudlé větve významného rodu Buziců, ze 14. stol.. V 15 stol. připojena k Rožmitálu, zanikla zřejmě požárem během 16. století. Doposud jsou dobře patrné její terénní pozůstatky obdélného tvaru chráněné příkopem.
Hustopeče
220.0 m. n.m.
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Jihomoravský kraj, Hustopeče, Hustopeče
Reliéfní náznaky tvrze ze 13.století, dnes díky zemědělské činnosti téměř neznatelné.
Hustopeče nad Bečvou Doubrava, Nivy
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Olomoucký kraj, Hustopeče nad Bečvou, Hustopeče nad Bečvou
Terénní pozůstatky drobného tvrziště v podobě pahorku vystupujícího z roviny pole. Rozměr tvrze max. 25 x 10 (17) m. Možný předchůdce zámku v centru Hustopečí. Archeologicky doložena existence tvrze ve 14. a počátku 15. století.
Hvížďalka
tvrz, zachovalý, nepřístupno, Česká republika, Jihočeský kraj, Kalenice, Kalenice
Pozdně gotická původně věžová tvrz prošla v 19. století přestavbou na obytnou budovu. Přitom byla rozšířena a získala dnešní fasádu.
Hvožďany
535.0 m. n.m.
tvrz, zachovalý, volně přístupno, Česká republika, Středočeský kraj, Hvožďany, Hvožďany
Na byty přestavěná budova sídla, které v 1. pol. 16. st. (první zmínka z r. 1542 za Koupských z Břízy) nahradilo původní blíže neznámou gotickou tvrz. Od r. 1666 ves připojena pány z Mitrovic ke lnářskému panství. Dochována kamenná erbovní deska.
Chloumky
tvrz, terénní náznaky, nepřístupno, Česká republika, Královéhradecký kraj, Chloumky, Chloumky
Pahorek tvrziště s náznakem příkopu valu v zahradě č.p. 6 s nejasnou historií. První zmínka je až o pusté vsi Chloumky z r. 1542, která náleží k panství Holovousy, které vlastní Mikuláš starší Karlík z Nežetic. V druhé polovině 18. stoetí zde opět vzniká vesnice připomínáná v r. 1790.
Chlum
tvrz, zachovalý, nepřístupno, Česká republika, Jihočeský kraj, Chlum, Chlum
Tvrz byla postavena snad již ve 13. stol., kdy se zmiňují pánové z Chlumu. Rod z Chlumu se r. 1318 rozvětvil: Jindřich dál seděl na Chlumu a Smil na Křemži. Dalšími majiteli byli Dubenští, Častolárové či Eggenberkové. Tvrz mnohokrát stavebně upravována až k podobě hospodářského dvora (17. stol.).
Chlumčany
380.0 m. n.m.
tvrz, přestavěno, nepřístupno, Česká republika, Plzeňský kraj, Chlumčany, Chlumčany
Torzo renes. budovy přeměněné v 19. stol na domek č. p. 24. První zmínka o vsi je z r. 1379, kdy byli jejími majiteli Petr a Racek z Přestavlk, později zvaní Chlumečtí z Přestavlk. Tvrz se připomíná ještě r. 1721, ale nedlouho poté byla přeměněna na sýpku, z větší části zbořenou r. 1922 .
Chlumeček Lestein, Lehenstein, Malý a Velký Chlumeček; Střížov
tvrz, zaniklý, není známo, Česká republika, Karlovarský kraj, Cheb, Cheb
Prvně zmíněny obě části (Malý i Velký Chlumeček) v r. 1360, v 16. st. spojeny, za 30leté války vypleněny. R. 1711 byla v místech zaniklé starší tvrze vystavěna kaplička, kolem níž je dosud vidět val a příkop tvrze. Mladší tvrz zbořena v r. 1977.
Chlumek
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Pardubický kraj
Výrazné tvrziště uprostřed lesa se v písemnostech připomíná pouze v roce 1544 jako pustá tvrz, kdy se vsí patřila pod panství Borohrádek, tehdy v držení Jana Licka z Rýzmburka. Tvrz tvořila asi obdélná věž obehnaná palisádou, příkopem a valem.
Chlumek
tvrz, zachovalý, nepřístupno, Česká republika, Karlovarský kraj, Dasnice, Dasnice
Na sýpku přestavěná tvrz Perglas, doložená poprvé roku 1309. Dnes součást dvora, v jehož okolí se nacházejí další bývalá panská sídla.
| | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Zavřít reklamu