Klíčové slovo
Hledání podle klíčového slova.

Počáteční písmeno
Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost místa
Služby spojené s místem

Tvrze k objevení, neváhejte vyrazit do přírody

Nastaven filtr
Zrušit filtr
tvrz
Nechtěli jste spíše vypsat seznam všech mostů?
Nalezeno celkem 944 záznamů, 17 / 63 stran, vyhledáno za 0.51 sec
Hrádek Slepičí hora
524.0 m. n.m.
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Jihočeský kraj, Bělčice, Bělčice
Valy a příkop po tvrzi či hrádku, archeologicky datovaném do 13. a 14. st. Zanikl zřejmě za Běšínů po r. 1494, kdy jej nahradila nová tvrz přímo v městečku. Ještě v 19. století jsou uváděny velké části zdiva, byly však rozebrány na stavební materiál.
hrádek nad Podedvorským mlýnem
494.0 m. n.m.
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Jihočeský kraj, Dvory, Dvory
Terénní relikty středověkého sídla, využívající asi staršího opevnění staršího hradiště, o němž neexistují žádné hist. zprávy. Dochován dvojitý val hradiště s mezilehlým příkopem a na konci ostrožny vyvýšenina po tvrzi s pozůstatky terénních úprav.
Hrádek u Husince
520.0 m. n.m.
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Jihočeský kraj, Husinec, Husinec
Terénní relikty tvrze, založené asi majitelem poloviny Husince Pavlem z Vimperka po r. 1356 a zaniklé někdy v průběhu 15. st. Dochována část mohutného valu předhradí a náznak základů obytné věže; snad odtud pochází i portál v č.p. 11 ve Dvorech.
hrádek u Vítovic
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Jihomoravský kraj, Pozořice, Pozořice
Pravěké opevnění, zatím nepotvrzeně ve středověku využito jako základna bojového oddílu. Leží na plochém a širokém výběžku, nad údolím Vítovického potoka, asi 1 km severně od obce.
Hrádek u Vřesníka Bělušice
441.0 m. n.m.
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Královéhradecký kraj, Vřesník, Vřesník
Z tvrze, o které chybí písemné zprávy, se zachovalo okrouhlé tvrziště v lesíku na ostrohu nad potokem Dubovec asi 1 km severozápadně od vsi Vřesník. Podle A. Sedláčka zde stávala ves Bělušice s tvrzí, k roku 1497 připomínaná jako pustá.
Hradenín
252.0 m. n.m.
tvrz, chátrající, nepřístupno, Česká republika, Středočeský kraj, Hradenín, Hradenín
Chátrající gotická tvrz z konce 14. století, upravena v pol. 15., v 16. a v 17. stol. Dochován vyzděný příkop, mohutná obdélná věž se zbytky kamenických článků, část hradeb s polygonální baštou, renesanční most.
Hradisko
382.0 m. n.m.
tvrz, terénní náznaky, nepřístupno, Česká republika, Jihomoravský kraj, Švábenice, Švábenice
Zbytky pravděpodobného tvrziště po tvrzi příslušníků rodu pánů ze Švábenic, která zřejmě zanikla již na počátku 15. století.
Hradiště
208.0 m. n.m.
tvrz, chátrající, nepřístupno, Česká republika, Ústecký kraj, Bžany, Bžany
Renesanční tvrz Ledvických z Chanova přestavěná na sýpku. Postavena před r. 1550 po připojení k Teplicím r. 1590 ztrácí rezidenční funkci. Tvrz je mohutná obdélná dvoupatrová stavba s klenutými sklepy.
Hradištěk u Jezery
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Jihomoravský kraj, Pozořice, Pozořice
Zaniklá tvrz ležící v těsné blízkosti pravěkého hradiště. Tvrz a hradiště spolu však nijak nesouvisí. Tvrz není v písemných pramenech zmiňována, předpokládá se, že se zde žilo v 2. pol. 13. stol. a že tvrz zanikla po dostavění blízkého hradu Vildenberka počátkem 14. stol.
Hradišťko
tvrz - tvrz přestavěná na zámek, zachovalý, nepřístupno, Česká republika, Královéhradecký kraj, Ostroměř, Ostroměř
Tvrz se připomíná r. 1553, kdy patřila Janu z Rokytníka. Po roce 1609 ji Smiřičtí ze Smiřic přeměnili na hospodářkou budovu statku. Po konfiskacích vlastnictví Albrechta z Valdštejna a posléze kláštera ve Valdicích. Dnes soukromý majetek.
Hradišťko Skalka
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Zlínský kraj, Rožnov pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm
Možné místo strážního a správního hrádku na nevysokém, ale výrazném pahorku Hradišťko na pravém břehu Bečvy v Rožnově pod Radhoštěm. Dobu existenci hrádku lze předpokládat v l. 1310–72, kdy po založení sousedního hradu na Hradisku zaniká.
Hradníky
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Pardubický kraj
Hradiště z prehistorické doby, osídlené i v 11.–12.století, kde ve 14.–15.století stála středověká tvrz, jejíž jméno neznáme a písemné prameny zcela chybí. Dochovaly se zbytky obvodové hradby a část základových zdí budovy.
Hrobčice
tvrz, chátrající, nepřístupno, Česká republika, Ústecký kraj, Hrobčice, Hrobčice
Chátrající budova renesanční tvrze postavené Kaplíři ze Sulevic či Rausendorfery v 2. pol. 16. stol. R. 1596 zboží spojeno s Mirošovicemi, v l. 1688-1945 majetkem Lobkoviců a součást bílinského panství. Poté utilitárně využívána státním statkem.
Hrochův Týnec
tvrz, terénní náznaky, nepřístupno, Česká republika, Pardubický kraj, Hrochův Týnec, Hrochův Týnec
V r. 1265 se uvádí Zumrak z Týnce. V průběhu husitských válek jej získává Jan Hroch z Mezilesic. První zmínka o tvrzi je až z r. 1543, kdy panství vlastní vnuk Jana Hrocha Hroch Týnecký z Mezilesic. Týnec byl mezi r. 1639–1648 několikrát vydrancován Švédy, což pravděpodobně způsobilo zánik tvrze.
Hronov
tvrz, zaniklý, volně přístupno, Česká republika, Královéhradecký kraj, Hronov, Hronov
Tvrz založil v druhé pol. 13. stol. Hron z Náchoda. První písemná zmínka r. 1422. Za husitských válek se jí zmocnil Jan Kolda ze Žampachu. Poslední zmínky z r. 1462. Kolem r. 1500 se z ní stává svobodný dvůr, který na jejím místě stojí dodnes.
| | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Zavřít reklamu