Omlouváme se, provoz serveru Hrady.cz je z důvodu vnitřních chyb omezen. Na chyby nebo omezení narazíte na různých stránkách.
Klíčové slovo
Hledání podle klíčového slova.

Počáteční písmeno
Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost místa
Služby spojené s místem

Tvrze k objevení, neváhejte vyrazit do přírody

Nastaven filtr
Zrušit filtr
tvrz
Nechtěli jste spíše vypsat seznam všech mostů?
Nalezeno celkem 943 záznamů, 15.4 / 63 stran, vyhledáno za 0.98 sec
Pohled na lokalitu DSO Hlíny od severu - lokalita sama je zalesněný svah nad cestou
Autor: © Jan P. Štěpánek 09/2006
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Hodoňovice DSO Hlíny
tvrz, zaniklý, volně přístupno, Česká republika, Moravskoslezský kraj
Archeologicky ne zcela jistě potvrzená lokalita tvrziště na hraně bývalé říční terasy řeky Ostravice. Lokalita byla v minulosti výrazně deformována výstavbou výkrmny vepřů a kanalizací. Drobný soubor archeologického materiálu spadá do 14. stol.
Tvrziště od západu -
Autor: © Jan P. Štěpánek 07/2007
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Hodslavice
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Moravskoslezský kraj, Hodslavice, Hodslavice
Výrazné terénní pozůstatky hrádku (tvrze) typu motte na jižním okraji vsi. Tvrz byla založena patrně na počátku 14. stol a zanikla v 1. polovině 15. století.
Původní obytný dům se sgrafity zdobeným východním štítem -
Autor: © Filip Matoušek 09/2005
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Holešice - panský dvůr
tvrz, zachovalý, přístupno příležitostně, Česká republika, Jihočeský kraj, Kovářov, Kovářov
Renesanční vrchnostenský dvůr z konce 16. st., nahrazující sousední starší tvrz, upravený na rekreační středisko s restaurací. Dochována celková dispozice s ohradní zdí a zajímavý štít obytné budovy s náročnou sgrafitovou výzdobou.
Centrální pahorek s malýni pozůstatky zdiva -
Autor: © Filip Matoušek 09/2005
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Holešice - severní tvrz
tvrz, nepatrné zbytky zdí, volně přístupno, Česká republika, Jihočeský kraj, Kovářov, Kovářov
Velké tvrziště po tvrzi založené zemany z Holešic v 2. pol. 14. st., v 16. století za Švamberků nahrazené dodnes dochovaným renesančním dvorem. Dochována celková dispozice s příkopy a valy a malá část zdiva hlavní budovy na centrálním pahorku.
Pohled na hranu tvrze z druhé strany -
Autor: © Petr Nožička, 02/2009
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Holice
tvrz, terénní náznaky, nepřístupno, Česká republika, Pardubický kraj, Holice, Holice
Tvrz postavená pravděpodobně ve 2. pol. 14. stol. holickou větví Šternberků zanikla po připojení k pardubickému panství poč. 16. stol. V terénu jsou znatelné pozůstatky tří ze čtyř bastionů, které rozšířily opevnění tvrze zřejmě v pol. 15. století.
-
Autor: © Petr Nožička 03/2010
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Holohlavy
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Královéhradecký kraj, Holohlavy, Holohlavy
Dochované tvrziště po menši ze dvou tvrzí v Holohlavech, vznikla pravděpodobně na přelomu 14. a 15. století. Zaniká koncem 15. století připojením panství Haškem Střížkem z Lužan ke Smiřicím.
centrální část tvrziště od severovýchodu -
Autor: © Milan Caha 08/2008
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Homole Velký Dřevíč
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Královéhradecký kraj
Zbytky tvrze, připomínané v polovině 14. stol. a naposledy uváděné r. 1406. Zanikla pravděpodobně požárem. Tvrziště je z jihu porušeno těžbou kamene.
reliéfní zbytky hradu -
Autor: © D Dohňanský,02/2014
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Horní Hrádek tvrz Velehrad II.
240.0 m. n.m.
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Zlínský kraj, Velehrad, Velehrad
Při říčce Salašce na Velehradě měly stávat dvě tvrze. Po Horním Hrádku se dochovalo valové opevnění. Lokalita byla zevrubně zkoumána v r. 1940, kdy se potvrdil středověký původ. Význam opevnění však není zcela jasný a čeká stále na řádný archeologický průzkum.
¨hlavní budova od jihovýchodu -
Autor: © Pavel Zany Komárek 22/9/2002
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Horní Kounice
tvrz, zachovalý, nepřístupno, Česká republika, Jihomoravský kraj, Horní Kounice, Horní Kounice
Tvrz je součástí komplexu budov, který založili v první pol. 13. stol. johanitští rytíři. Poč. 15. stol. zastavili Kounice Janu Suchému Čertovi z Kunštátu. Během uherské nadvlády byly Bočkovi z Kunštátu zabaveny Matyášem Korvínem, po r. 1470 vráceny. Od poč. 16. stol. sloužily hospodářským účelům.
celkový pohled od severozápadu -
Autor: © Pavel Zany Komárek 23/11/2003
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Horní Lhotice Horní hrádek
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Vysočina, Horní Lhotice, Horní Lhotice
Zaniklá tvrz, tzv. „Horní hrádek“ patřila pravděpodobně k Jakubovu. Přímé zmínky o tvrzi chybí. Na Jakubově je doložen místní vladycký rod, r. 1368 se zmiňuje Záviš, poslední z tohoto rodu. R. 1417 se odtud psal Jan Šelenberk, poté byla tvrz připojena ke Kralicím a nejpozději tehdy byla opuštěna.
Pohled na budovu obecního úřadu - objekt bývalé tvrze -
Autor: © Jan Švejkar, 07/2013
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Horní Libchavy
348.0 m. n.m.
tvrz, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Česká republika, Pardubický kraj, Horní Libchavy, Horní Libchavy
Tvrz postavil po r. 1588 Albrecht z Bubna. Tvrz se prvně zmiňuje r. 1611 při postoupení Horních Libchav Janovi z Bubna. Tvrz ztratila význam jako sídlo a koncem 17. stol. byla upravena na byty a sýpku. V 1. pol. 20 stol. zde byla škola, později se stala sídlem OÚ. Rekonstrukce koncem 20. stol.
tvrziště Hřádek -
Autor: © Milan Caha 12/2009
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Horní Němčí Hřádek
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Zlínský kraj, Horní Němčí, Horní Němčí
Pozůstatek tvrze, která však není v písemných pramenech doložena. Její stáří ani historie nejsou známé, nálezy z tvrziště obsahovaly zlomky středověké keramiky. Na místě lze vidět uměle navršený kruhovitý pahrbek o průměru asi 17 m, vysoký kolem 4 m. Okolo jádra je zachovaný příkop a náznaky valů.
Hřibův kopec, pohled od severozápadu -
Autor: © Roman Řezáč 06/2006
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Horní Újezd
tvrz, terénní náznaky, nepřístupno, Česká republika, Olomoucký kraj, Horní Újezd, Horní Újezd
Nejisté pozůstatky tvrze či tvrzí, zatím archeologicky nedoložené.
celkový pohled od jihu -
Autor: © Pavel Zany Komárek 17/10/2004
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Hornice
464.0 m. n.m.
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Vysočina
Zaniklá tvrz. V obd. 1375–86 se zmiňuje Jindřich z Hornic, V l. 1415–47 se píše o Margaretě, dceři Heřmana z Hornic. R. 1464 tvrz vlastnil Štěpán ze Slavikovic, poté v l. 1484–93 Jan a v l. 1502–15 Filip z Hornic. R. 1515 ji koupil Adam z Bačkovic, využíval však jiné sídlo. R. 1528 je již pustá.
Tvrz, coby rekreační sídlo, chtěl před lety koupit zpěvák Waldemar Matuška. -
Autor: © Adam Prokeš, 08/2006
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Hořenice
264.0 m. n.m.
tvrz, zachovalý, nepřístupno, Česká republika, Královéhradecký kraj
Renesanční tvrz postavila jaroměřská městská rada asi v pol. 16.stol. Do 19. stol patří Jaroměři, poté slouží k bydlení. R. 1971 rekonstruována. Obdélná renesančně-barokní budova s přístavkem, zčásti podsklepená. Dnes v soukromém vlastnictví.
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
© Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vaše oblíbená místa,
Zavřít reklamu