Klíčové slovo
Hledání podle klíčového slova.

Počáteční písmeno
Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost místa
Služby spojené s místem

Tvrze k objevení, neváhejte vyrazit do přírody

Nastaven filtr
Zrušit filtr
tvrz
Nechtěli jste spíše vypsat seznam všech mostů?
Nalezeno celkem 944 záznamů, 15 / 63 stran, vyhledáno za 0.27 sec
Hlinsko v Čechách
tvrz, zachovalý, nepřístupno, Česká republika, Pardubický kraj, Hlinsko, Hlinsko
Tvrz je prvně zmiňována r. 1413. Stála u důležité obchodní stezky, od r. 1547 sloužila jako královská celnice. Koncem 16. stol. byla přestavěna a věnována radním. Další stavební úpravy proběhly na přelomu 17. a 18. stol. Dnes slouží farnímu sboru Českobratrské církve evangelické.
Hlubany
tvrz, chátrající, volně přístupno, Česká republika, Ústecký kraj, Podbořany, Podbořany
Upravená věž tvrze, založené v 2. pol. 14. st. a poprvé doložené k r. 1433, kdy ji získal Pechanec Ojíř z Očedělic. Po r. 1649 připojena Černíny z Chudenic ke Krásnému Dvoru. Dochováno tvrziště s vodním příkopem a nouzově zastřešená obytná věž.
Hluboká
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Plzeňský kraj, Únětice, Únětice
Zaniklá tvrz z poloviny 14. století vystavěna pravděpodobně Volfartem majitelem části zaniklé vesnice. Zanikla i se vsí již v polovině 15. století.
Hluboký Zelený Důl
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Středočeský kraj
Zaniklá tvrz u Hlubokého je lokalita v bývalém okrese Rakovník, jižně od obce Lhota, nedaleko Žďáru. Zbytky zemních konstrukcí lze poměrně snadno nalézt nedaleko rybníka.
Hluk
230.0 m. n.m.
tvrz, zachovalý, volně přístupno, Česká republika, Zlínský kraj, Hluk, Hluk
Tvrz z roku 1391. Dobyta při česko-uherských válkách. Poté renesančně přestavěna. Dnes využívána pro kulturní účely.
Hněvkovice
tvrz, chátrající, nepřístupno, Česká republika, Vysočina, Hněvkovice, Hněvkovice
Bývalá tvrz, dnes jako patrová obdélná budova. Postavena po r. 1550 Fridrichem Lukaveckým z Lukavce, následně prodána Jaroslavu Trčkovi z Lípy a připojena k ledečskému panství. Již od 17. stol. je tvrz přestavěna na hospodářskou budovou. Nyní v soukromém vlastnictví.
Hodoňovice DSO Hlíny
tvrz, zaniklý, volně přístupno, Česká republika, Moravskoslezský kraj
Archeologicky ne zcela jistě potvrzená lokalita tvrziště na hraně bývalé říční terasy řeky Ostravice. Lokalita byla v minulosti výrazně deformována výstavbou výkrmny vepřů a kanalizací. Drobný soubor archeologického materiálu spadá do 14. stol.
Hodslavice
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Moravskoslezský kraj, Hodslavice, Hodslavice
Výrazné terénní pozůstatky hrádku (tvrze) typu motte na jižním okraji vsi. Tvrz byla založena patrně na počátku 14. stol a zanikla v 1. polovině 15. století.
Holešice - panský dvůr
tvrz, zachovalý, přístupno příležitostně, Česká republika, Jihočeský kraj, Kovářov, Kovářov
Renesanční vrchnostenský dvůr z konce 16. st., nahrazující sousední starší tvrz, upravený na rekreační středisko s restaurací. Dochována celková dispozice s ohradní zdí a zajímavý štít obytné budovy s náročnou sgrafitovou výzdobou.
Holešice - severní tvrz
tvrz, nepatrné zbytky zdí, volně přístupno, Česká republika, Jihočeský kraj, Kovářov, Kovářov
Velké tvrziště po tvrzi založené zemany z Holešic v 2. pol. 14. st., v 16. století za Švamberků nahrazené dodnes dochovaným renesančním dvorem. Dochována celková dispozice s příkopy a valy a malá část zdiva hlavní budovy na centrálním pahorku.
Holice
tvrz, terénní náznaky, nepřístupno, Česká republika, Pardubický kraj, Holice, Holice
Tvrz postavená pravděpodobně ve 2. pol. 14. stol. holickou větví Šternberků zanikla po připojení k pardubickému panství poč. 16. stol. V terénu jsou znatelné pozůstatky tří ze čtyř bastionů, které rozšířily opevnění tvrze zřejmě v pol. 15. století.
Holohlavy
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Královéhradecký kraj, Holohlavy, Holohlavy
Dochované tvrziště po menši ze dvou tvrzí v Holohlavech, vznikla pravděpodobně na přelomu 14. a 15. století. Zaniká koncem 15. století připojením panství Haškem Střížkem z Lužan ke Smiřicím.
Homole Velký Dřevíč
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Královéhradecký kraj
Zbytky tvrze, připomínané v polovině 14. stol. a naposledy uváděné r. 1406. Zanikla pravděpodobně požárem. Tvrziště je z jihu porušeno těžbou kamene.
Horní Hrádek tvrz Velehrad II.
240.0 m. n.m.
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Zlínský kraj, Velehrad, Velehrad
Při říčce Salašce na Velehradě měly stávat dvě tvrze. Po Horním Hrádku se dochovalo valové opevnění. Lokalita byla zevrubně zkoumána v r. 1940, kdy se potvrdil středověký původ. Význam opevnění však není zcela jasný a čeká stále na řádný archeologický průzkum.
Horní Kounice
tvrz, zachovalý, nepřístupno, Česká republika, Jihomoravský kraj, Horní Kounice, Horní Kounice
Tvrz je součástí komplexu budov, který založili v první pol. 13. stol. johanitští rytíři. Poč. 15. stol. zastavili Kounice Janu Suchému Čertovi z Kunštátu. Během uherské nadvlády byly Bočkovi z Kunštátu zabaveny Matyášem Korvínem, po r. 1470 vráceny. Od poč. 16. stol. sloužily hospodářským účelům.
| | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Zavřít reklamu