Moje místa 0
Klíčové slovo
Hledání podle klíčového slova.

Počáteční písmeno
Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost místa
Služby spojené s místem

Tvrze k objevení, neváhejte vyrazit do přírody

Nastaven filtr
Zrušit filtr
tvrz
Nechtěli jste spíše vypsat seznam všech mostů?
Nalezeno celkem 943 záznamů, 13 / 63 stran, vyhledáno za 0.24 sec
Pohled z východu -
Autor: © Prudký Martin, 03/2012
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Dub
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Středočeský kraj, Svojetín, Svojetín
Tvrz Dub byla součástí zaniklého komplexu spolu s vesnicí a rybníkem. Písemně je zmíněna poprvé roku 1393 a také snad roku 1411. Pravděpodobně zanikla roku 1421 během husitských válek. Do současnosti se zachoval mohutný val chránící fortifikaci ze severovýchodu a příkopy.
Někde v těchto místech, se ještě zhruba před 40ti lety, nacházel rybník, kde snad byly nalezeny zbytky tvrze. -
Autor: © Luděk Vláčil 12/2015
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Dubčany
240.0 m. n.m.
tvrz, zaniklý, není známo, Česká republika, Olomoucký kraj, Dubčany, Dubčany
V r. 1342 ves držel vladyka Nedvídek z Dubčan. Zřejmě již v té době vznikla tvrz. V r. 1446 se uvádí jako zpustlá. Ve 2. polovině 15. stol. byla sice obnovena, ale r. 1545 byla opět pustá. Při čištění rybníka byly údajně objeveny sklepy, silné zdi a dubové kůly, které snad pocházely ze staré tvrze.
Celková situace od jihozápadu - zarostlé a zastavěné tvrziště mladší tvrze, v pozadí sýpka se zdivem tvrze starší
Autor: © Petr Turyna 01/2006
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Dubeč mladší tvrz
tvrz, nepatrné zbytky zdí, přístupno příležitostně, Česká republika, Hl.m.Praha, Praha 10-Dubeč, Praha 10-Dubeč
Pozůstaky tvrze vzniklé někdy před r. 1508. Zanikla po pobělohorských konfiskacích, kdy byla Dubeč připojena k Uhříněvsi. Je možné, že její zdivo bylo použito ke stavbě barokní sýpky, stojící na základech starší dubečské tvrze v těsném sousedství.
Severozápadní nároží sýpky -
Autor: © Petr Turyna 01/2006
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Dubeč starší tvrz
tvrz, nepatrné zbytky zdí, přístupno příležitostně, Česká republika, Hl.m.Praha, Praha 10-Dubeč, Praha 10-Dubeč
Sporé pozůstatky starší tvrze v Dubči (zřejmě z pol. 14. stol.) je třeba hledat ve sklepení nynější barokní sýpky. Jedná se o dva prostory s valenou klenbou při jejím jížním průčelí. Po rozsáhlé rekonstrukci slouží sýpka obci pro kulturní účely.
Dům čp. 12 ve Smírné ulici, jižní průčelí - údajně vestavěn do zdiva (příp. ze zdiva) tvrze
Autor: © Petr Turyna 08/2005
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Dubeček
tvrz, terénní náznaky, není známo, Česká republika, Hl.m.Praha, Praha 10-Dubeč, Praha 10-Dubeč
Zaniklá tvrz je prvně zmiňována v pramenech r. 1352. Postavil ji snad Fridlin Janův Velflovic, který vlastnil do r. 1357 zdejší dva dvory. Tvrz později často měnila majitele. R. 1470 byla vesnice vypálena Uhry, tvrz snad ještě opravena majitelem Prokopem z Bříště, r. 1508 je již uváděna jako pustá.
Čelo - Pohled na terénní depresi v čele dispozice a šíjový příkop.
Autor: © koalix, 04/2009
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Dubenec Kozamberk
326.0 m. n.m.
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Královéhradecký kraj
Zříceniny staré tvrze asi 1 km jižně od Dubence v lokalitě Zámecký vrch na ostrohu nad soutokem Libotovského potoku a Hustířanky nedaleko Vilantic.
nejvýraznější pozůstatek tvrze, památkově chráněná ohradní zeď hřbitova s opěráky nad hlubokým příkopem, kterým protéká drobný potůček -
Autor: © Ondřej Štěpánek 10/2006
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Dubicko
270.0 m. n.m.
tvrz, nepatrné zbytky zdí, volně přístupno, Česká republika, Olomoucký kraj, Dubicko, Dubicko
Tvrz z pol. 13. století vybudovaná Benedou z Dubicka, poškozená r. 1424 a zpustošená r. 1471. Pozůstatky tvrze jsou uchovány v sakristii kostela Povýšení sv. Kříže a v památkově chráněné hřbitovní zdi se dvěma opěráky.
- Celkový pohled od JV.
Autor: © Pavel Semple, 02/2016
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Dunmoe
48.0 m. n.m.
tvrz, zřícenina, volně přístupno, Irsko
Tvrz z pol. 15. stol. nad řekou Boyne byla postavena jako miniaturní napodobenina skupiny irských hradů. Byla v majetku rodu D’Arcy a zanikla během irského povstání v roce 1798. V sousedství tvrze jsou zříceniny kostela.
- Pohled od jihovýchodu na výběžek se sídlem, z místa, kde se úžlabiny vydělující výběžek spojují v jednu
Autor: © Roman Řezáč 12/2009
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Dvorce Lubě
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Jihomoravský kraj
Reliéfní stopy opevněného dvorce, opuštěného pravděpodobně již na konci 14. století, sevřený mezi dvěma přírodními úžlabinami, stojí na výběžku z náhorní planiny zvané Dvorce.
Dvorec - příkop
Autor: © Petr Bauer 4/2005
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Dvorec Na půrku, Na hrádku
495.0 m. n.m.
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Plzeňský kraj, Mirošov, Mirošov
Tvrz ze 14. stol., nejspíše dřevěná, zaniklá v první polovině 15. stol. Dodnes se dochovalo tvrziště s valem a příkopem. V místě tvrziště stojí kaplička z roku 1891.
Zbytky zdiva v jižní části tvrziště -
Autor: © Otto Slabý, 02/2008
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Dvořec Rovná
tvrz, nepatrné zbytky zdí, volně přístupno, Česká republika, Plzeňský kraj, Strážov, Strážov
Kruhové tvrziště se zbytky sklepů a nepatrnými částmi zdiva v mokřinatém terénu. Tvrziště je obklopeno příkopem a méně zřetelným valem.
Pohled na Evaň ze staré evaňské silnice -
Autor: © František Kinař, 04/2012
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Evaň
tvrz, zaniklý, není známo, Česká republika, Ústecký kraj, Evaň, Evaň
Dnes již zaniklou tvrz postavil patrně Karel Elznic z Elznic po r. 1597 (zmiňována r. 1623). Poté byla v majetku Johanky z Hertemberka a jejího muže Václava Šternberka do r. 1627, kdy tvrz koupila Marie Maximiliana ze Šternberka. R. 1676 přešla do rukou Dietrichsteinů a asi toho roku byla zbourána.
pohled na tvrziště od západu -
Autor: © Jan P. Štěpánek 06/2005
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Frýdberk Lipina, Friedeberch
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Moravskoslezský kraj
Zaniklá tvrz, jejíž existence byla jednoznačně spjata s opevněnou trhovou osadou Frýdberk. Postavena pravděpodobně v 2. pol. 13. stol. Na konci 13. stol. byla sídlem Stangeů a zároveň sloužila na ochranu vsi. Zpustla patrně společně s osadou poč. 14. stol., když fukce osady přešla na blízký Místek.
Pahorek tvrziště od východu -
Autor: © Jan P. Štěpánek 07/2007
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Frýdlant
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Moravskoslezský kraj, Frýdlant nad Ostravicí, Frýdlant nad Ostravicí
Zaniklá tvrz, která byla postavena patrně na přelomu 13. a 14. stol. z důvodu ochrany zemské hranice na řece Ostravici. Pravděpodobně šlo o jednoduchou stavbu s věží, z větší části postavenou ze dřeva. Tvrz patrně zanikla na přelomu 14. a 15. stol.
pohled na místo zaniklé tvrze -
Autor: © Míra Loněk, 06/2010
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Frymburk Friedenburg
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Plzeňský kraj, Frymburk, Frymburk
Terénní náznaky tvrze ze 13. století s původ. názvem Friedenburg. Při tvrzi vznikl dvůr a ves Frymburk. R. 1318 v držení Sezemy a Protivy z Frymburka. Po dobytí r. 1467 již nebyla obnovena. Dnes v bývalém areálu tvrze stojí kaplička z 19. století.
| | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
© Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vaše oblíbená místa,
Zavřít reklamu