Klíčové slovo
Hledání podle klíčového slova.

Počáteční písmeno
Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost místa
Služby spojené s místem

Tvrze k objevení, neváhejte vyrazit do přírody

Nastaven filtr
Zrušit filtr
tvrz
Nechtěli jste spíše vypsat seznam všech mostů?
Nalezeno celkem záznamů, 11 / 0 stran, vyhledáno za 1.03 sec
Dolní Libchavy
336.0 m. n.m.
tvrz, zachovalý, nepřístupno, Česká republika, Pardubický kraj, Dolní Libchavy, Dolní Libchavy
Tvrz postavená pravděpodobně počátkem 16. stol. některým z příslušníku rodu z Bubna. Jako panské sídlo sloužila do roku 1622, poté byla upravena na dům úředníka.
Dolní Marklovice Marklovice
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Moravskoslezský kraj
Takřka neznatelné terénní pozůstatky zanikající vodní tvrze na česko-polské hranici v poli ve východní části vsi. Tvrz založili Václav a Stanislav z Marklovic či jejich potomci někdy na počátku 14. stol. Později jí nahradil r.2005 zbořený zámek.
Dolní Oldříš
380.0 m. n.m.
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Liberecký kraj, Bulovka, Bulovka
Okrouhlé tvrziště, obklopené rybníčkem (příkopem) v dolní části vsi sloužilo v 15.–17. století jako sídlo zdejší drobné šlechty (manů frýdlantských pánů). Po jeho zániku převzal jeho funkci nedaleký poplužní dvůr.
Dolní Pertoltice
285.0 m. n.m.
tvrz, nepatrné zbytky zdí, nepřístupno, Česká republika, Liberecký kraj, Dolní Pertoltice, Dolní Pertoltice
Pozůstatky jednoho ze tří zdejších manských sídel v dnešním domě č. p. 194, obytném stavení hospodářského dvora u kostela. Do 20. let 17. století královské léno přešlo za Albrechta z Valdštejna na majitele Frýdlantu, od roku 1655 jejich přímým majetkem. Od roku 1926 soukromý majetek.
Dolní Polžice
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Plzeňský kraj, Bezdružice, Bezdružice
Tvrziště po blíže historicky neznámém sídle, doloženém archeologicky do 12.-13. st., snad založené Blažejem, služebníkem velmože Kojaty, někdy po r. 1227 a zaniklé před koncem 13. st. Dochován pahorek chráněný příkopem a valem, beze stop zástavby.
Dolní Životice
tvrz, terénní náznaky, přístupno příležitostně, Česká republika, Moravskoslezský kraj, Dolní Životice, Dolní Životice
Zbytky po tvrzi ze 13. stol. Zachováno tvrziště na ploše 24 m x 33 m s příkopem a valem po celém obvodu. Příkop dosahuje místy hloubky přes 3 m a šířky až 20 m.
Domašín
261.0 m. n.m.
tvrz, chátrající, nepřístupno, Česká republika, Středočeský kraj
Renesanční tvrz postavená r. 1584 Smilem Skuhrovským ze Skuhrova. Po r. 1601 využ. k hospodářským účelům. Poč. 19. stol. vyhořela, poté přest. klasicistně. Obdélná patrová stavba s mansardovou střechou, v JZ nároží stopy okrouhlé věžičky.
Domašov nad Bystřicí
tvrz, zaniklý, volně přístupno, Česká republika, Olomoucký kraj
Zaniklé tvrziště na okraji terénní hrany nad Domašovem nad Bystřicí
Domaželice
230.0 m. n.m.
tvrz, zaniklý, nepřístupno, Česká republika, Olomoucký kraj, Domaželice, Domaželice
Zmizelá tvrz z poloviny 14. století, která zanikla pravděpodobně během třicetileté války (1618-1648). Tvrz nejspíše stávala v místě dnešního domu č.p. 1.
Doubíčko Hluchá bašta
400.0 m. n.m.
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Jihočeský kraj, Branišov, Branišov
Terénní relikty tvrziště, fungujícího snad ve 14.–16. století na břehu rybníka. Zachován příkop, val a zbytky základů věžovitého objektu.
Doubravice u České Skalice
tvrz, zachovalý, nepřístupno, Česká republika, Královéhradecký kraj, Doubravice u České Skalice, Doubravice u České Skalice
Renesanční tvrz pravděpodobně z 15. století nyní přestavěná na sýpku a obytný dům v areálu zemědělského družstva. Tvrz se poprvé připomíná v roce 1571. Budova tvrze je dvoupatrová se sedlovou střechou. V přízemí zčásti zachována původní dispozice.
Doubravice u Volyně
tvrz, zachovalý, nepřístupno, Česká republika, Jihočeský kraj, Doubravice u Volyně, Doubravice u Volyně
Věžovitá tvrz z 15. století, jako panské sídlo sloužila do roku 1520, poté utilitární využití. Další obytná budova, která stála v sousedství, zanikla. Dnes stojí v soukromé zahradě.
Doubravka Doubravice
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Středočeský kraj, Újezd, Újezd
Okrouhlé tvrziště, které vzniklo v průběhu 14. století. Kolem roku 1400 se zde připomíná Mašek z Doubravky a v roce 1405 Michal Chabec a Václav z Doubravky. V průběhu 15. století byla tvrz spolu se vsí opuštěna a zanikla. V roce 1547 se uvádí pustá.
Drahanovice Černá věž
247.0 m. n.m.
tvrz, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Česká republika, Olomoucký kraj, Drahanovice, Drahanovice
Pozůstatky tvrze se zachovanou Černou věží. První zmínka z r. 1351. V 15. st. pobořeno husity, v r. 1481 opět postaveno. Pozdější renesanční podobu dali tvrzi Stvolové, kteří ji drželi od r. 1520. Počátkem 70. let 20. st. byla věž opravena.
Draheničky
tvrz, zachovalý, nepřístupno, Česká republika, Jihočeský kraj, Mišovice, Mišovice
Částečně přestavěná zrekonstruovaná dvoupatrová budova renesanční tvrze tvořící západní část dvora z 1. pol. 16. st. Původně součást zvíkovského manství, po r. 1577 se osada i dvůr staly za Voršily Vrábské z Bukova součástí sousedních Drahenic.
| |
Zavřít reklamu