Klíčové slovo
Hledání podle klíčového slova.

Počáteční písmeno
Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost místa
Služby spojené s místem

Tvrze k objevení, neváhejte vyrazit do přírody

Nastaven filtr
Zrušit filtr
tvrz
Nechtěli jste spíše vypsat seznam všech mostů?
Nalezeno celkem záznamů, 9 / 0 stran, vyhledáno za 0.35 sec
Daskabát
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Olomoucký kraj
Reliéf částečně setřelého tvrziště, patřící k zaniklé vsi neznámého jména.
Dašice
tvrz, zachovalý, nepřístupno, Česká republika, Pardubický kraj, Dašice, Dašice
Bývalá vodní tvrz ze 14. století východně od centra Dašic. Zachovány gotické sklepy, renesanční přízemí je zděné, vzadu ze dvěma opěráky. První patro dřevěné a omítnuto.
Dašovice
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Vysočina
Dobře zachovalý reliéf tvrze, zaniklé vsi a jejího ohrazení. Tento sídelní komplex, zatím neprozkoumaný, patří k nejlépe dochovaným podobným místům u nás.
Děpoltovice starý zámek
tvrz, zachovalý, volně přístupno, Česká republika, Karlovarský kraj, Děpoltovice, Děpoltovice
První zmínka o Děpoltovicích je z roku 1273 kdy ves patřila k příslušenství tepelského kláštera. Statek s tvrzí – později tzv. starý zámek – pochází patrně ze 16. stol., kdy byly Děpoltovice v majetku Šliků.
Děrné
312.0 m. n.m.
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Moravskoslezský kraj
Terénní reliéf bývalé tvrze z počátku 14. stol. v západní části vsi. Život na tvrzi trval do konce 15. století avšak kamenné pozůstatky tvrze se zachovaly až do přelomu 18. a 19. století.
Dešenice
520.0 m. n.m.
tvrz, zachovalý, nepřístupno, Česká republika, Plzeňský kraj, Dešenice, Dešenice
Tvrz je prvně zmiňována r. 1533. R. 1585 byla v majetku Adama z Předenic, poč. 17. stol. přestavěna na renesanční zámek. Od r. 1686 v majetku Kolovratů, v pol. 18. stol. byla opravena Prokopem Kolovratem-Krakovským v barokním stylu. Po r. 1757 opuštěna. V 2. pol. 19. stol. zde byl zřízen pivovar.
Dětkovice
tvrz, zaniklý, není známo, Česká republika, Olomoucký kraj, Dětkovice, Dětkovice
Přibližné místo po tvrzi postavené před r. 1386 a zaniklé v 1. třetině 16. století. Bližší podrobnosti o podobě tvrze a její přesné poloze nejsou známy.
Diviaky nad Nitricou Bukovec, Mŕtvy vrch
350.0 m. n.m.
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Slovensko, Trenčiansky
Průzkum lokality s výraznou terénní vyvýšeninou prokázal existenci středověkého feudálního sídla typu motte z povelkomoravského období z 11.-13. stol. Areál s obytnou dřevěnou věží obepínal val a příkop. Archeologická lokalita je národní kulturní památkou Slovenska.
Divice
323.0 m. n.m.
tvrz, zachovalý, nepřístupno, Česká republika, Ústecký kraj, Vinařice, Vinařice
Věžovitá tvrz s přistavěným podélným křídlem, obklopená rozsáhlým hospodářským dvorem. Poprvé doložena 1318, nákladná přestavba po 1560. Od 17. století hospodářské využití, dochována unikátní sušárna chmele z 19. století.
Dlouhá Třebová
450.0 m. n.m.
tvrz - tvrz přestavěná na zámek, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Pardubický kraj, Dlouhá Třebová, Dlouhá Třebová
Tvrziště pravděpodobně ze 14. stol. ležícím nad kostelem, nedaleko silnice Ústí n. O.– Česká Třebová. Tvrz byla pravděpodobně založena na ochranu vzdáleného majetku Zbraslavského kláštera. V r. 1753 byla zde postavena zvonice zbořená poč. 20. stol.
Dlouhá Ves u Vrchoslavic
206.0 m. n.m.
tvrz, zaniklý, volně přístupno, Česká republika, Olomoucký kraj, Dlouhá Ves, Dlouhá Ves
Tvrz v Dlouhé Vsi, dnes části obce Vrchoslavice, v r.1355 vlastnil Jan z Kravař, později střídala své majitele. Zanikla za česko-uherských válek.
Dobrá Dobrozemická tvrz
tvrz, terénní náznaky, nepřístupno, Česká republika, Moravskoslezský kraj
Lokalita bývalé tvrze s funkcí vladyckého sídla rodu Vlčků z 15.-16.st. se nachází na parcele rodinného domu čp. 25. Větší část je dnes zastavěna. Plošina je asi 20 m široká a 3-4 m nad horizontem původního terénu.
Dobrá Voda 1
282.0 m. n.m.
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Středočeský kraj
Zřetelné tvrziště po první ze tří předpokládaných dobrovodských tvrzí na jihozápadním okraji Dobré Vody, dříve bylo považováno za mohylu.
Dobrá Voda 2
281.0 m. n.m.
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Středočeský kraj
Druhá ze tří předpokládaných dobrovodských tvrzí ležící na západ od usedlosti čp. 1, 2 a 3 na ostrožně nad silnicí.
Dobrá Voda 3
280.0 m. n.m.
tvrz, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Středočeský kraj
Třetí ze tří předpokládaných dobrovodských tvrzí snad stála na severovýchodním kraji obce.
| |