Zpřístupněné hrady a zámky

Klíčové slovo
Hledání podle klíčového slova.

Počáteční písmeno
Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost místa
Služby spojené s místem

Nastaven filtr
Zrušit filtr
hrad, zámek, : přístupno v návštěvních hodinách
Nechtěli jste spíše vypsat seznam všech mostů?
Nalezeno celkem 511 záznamů, 11 / 35 stran, vyhledáno za 0.47 sec
 Bergenhus
2.0 m. n.m.
Bergenhus Fortress, Bergenhus festning (Håkon’s Hall, Rosenkratz Tower)
hrad, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Norsko
Hrad byl založen zřejmě před r. 1100 králem Olafem Kyrre. Do r. 1299 byl sídlem norských králů, poté vojenskou a administrativní pevností. Zachován Hakonův velký sál (cca 1260), donjon (cca 1270), v 16. století renesančně upraven hrad i opevnění. R. 1944 hrad poškodil výbuch lodi, opraven.
 Newcastle upon Tyne
20.0 m. n.m.
hrad, zřícenina, přístupno v návštěvních hodinách, Spojené království, Anglie
Důležitý královský hrad z 11. stol. chránící Anglii před útoky Skotů. Původně dřevěný, ve 12. a 13. stol. vystavěn z kamene. Naposledy obléhán a dobyt Skoty r. 1644. V 19. stol. z větší části zbořen při rozšiřování města, dochovány zbytky hradeb, barbakán severní brány a veřejnosti přístupný donjon.
 Dolwyddelan Castle
220.0 m. n.m.
Castell Dolwyddelan
hrad, zřícenina, přístupno v návštěvních hodinách, Spojené království, Wales
Zřícenina hradu, postaveného v 1. pol. 13. stol. velšským princem Llywelynem ab Lorwerth. V lednu 1283 dobyt anglickým vojskem, poté opraven a rozšířen. Od r. 1488 měl hrad v nájmu Maredudd ab leuan ap Robert. V pol. 18. stol. byl hrad již zříceninou. Opraven v l. 1848-50. Od r. 1930 ve státní péči.
 Caernarfon
2.0 m. n.m.
hrad, zřícenina, přístupno v návštěvních hodinách, Spojené království, Wales
Zřícenina rozsáhlého hradu se sedmi polygonálními obytnými věžemi a dvěma branskými komplexy. Postaven králem Eduardem I. Anglickým po roce 1283 v rámci okupace Walesu. Dobyt při velšském povstání v letech 1294–95. Místo prohlášení prince Charlese velšským princem v roce 1969. Památka UNESCO.
 Migdal David
773.0 m. n.m.
Davidova věž, Burj Daud, Tower of David, The Citadel
hrad, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Izrael
Hrad, jehož nejstarší části pocházejí z 2. stol. př. n. l. z doby Hasmonejského království. Phasaelovu věž dal postavit král Herodes v l. 37-34 př. n. l. Ve 12. stol. hrad sloužil křižákům (stavebně rozšířen). V 16. stol. rozšířen Turky. Od r. 1989 je zde Muzeum jeruzalémské historie.
 Šomoška
511.0 m. n.m.
Somoskw, Somoskew, Drieňový Kameň, Drienov, Somoskó
hrad, zřícenina, přístupno v návštěvních hodinách, Slovensko, Banskobystrický
Hrad byl postaven zřejmě před r. 1291 Petrem Kacsicsem. V l. 1310-12 držel hrad Matúš Čák, poté pánové ze Sečan, Országhové a Losonciové. V 2. pol. 16. stol. byl hrad nově opevněn. Okupován Turky v l. 1576-93. Dobyt povstalci v l. 1619 a 1703, násl. pobořen. Na konci 20. a poč. 21. stol. opraven.
 Thierstein
hrad, zřícenina, přístupno v návštěvních hodinách, Německo, Bavorsko
První zmínka o hradu pochází z 16. července 1343. Koncem 14. stol. jej koupil markrabě Wilhelm I. z Míšně. V r. 1554 ho poničilo české vojsko. Od r. 1603 začal hrad upadat. V r. 1725 vyhořel a již nebyl opraven. Poté sloužil jako kamenolom. V r. 1950 proběhla rozsáhlá rekonstrukce.
 Grodno (Zagórze Śląskie)
450.0 m. n.m.
Kynsburg, Kynau
hrad, zřícenina, přístupno v návštěvních hodinách, Polsko, dolnośląskie
Goticko-renesanční hrad založen zřejmě již koncem 13. století svídnicko-javorskými Piastovci, prvně zmiňován r. 1315. V letech 1545-1587 za Matěje z Logova renesančně přestavěn a rozšířen. Za třicetileté války dobyt Švédy, r. 1774 opuštěn. Zchátralý hrad zrekonstruován v 19. a 20. stol.
 Muiderslot
2.0 m. n.m.
Muiden
hrad, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Nizozemsko
Hrad byl založen kolem roku 1285 Florisem V. Roku 1296 zde byl Floris držen pět dní v zajetí. V letech 1609 až 1647 sídlo spisovatele, básníka a historika Hoofta. Od roku 1795 skladiště. Unikl demolici. Na konci 19 stol. rekonstruován.
 Platamon
80.0 m. n.m.
Neos Panteleimonas
hrad, zřícenina, přístupno v návštěvních hodinách, Řecko, Střední Makedonie
Postaven křižáky v místě staršího byzantského opevnění z 10. století v l. 1204–1222. V r. 1386 krátce obsazen Turky. Za II. sv. války poničen bombardováním. V r. 1995 arch. vykopávky odhalily starší helénistické zdivo a potvrzují tak dřívější domněnku, že zde stávalo starověké město.
 Lindos
Λίνδος
hrad, zřícenina, přístupno v návštěvních hodinách, Řecko, Jižní Egeis
Helénská akropole a křižácký hrad nad starověkou vesnicí Lindos, na Ostrově Rhodos v Řecku. Ve 4. století př. n. l. zde byl postaven antický chrám Athény Lindoské. Hrad byl postaven ve 12. století v době byzantské éry a ve 14. století byl částečně přestavěn johanity na křižácký hrad.
 Palác velmistrů
Rhodos
hrad, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Řecko, Jižní Egeis
Hrad ve městě Rhodos založili johanitští rytíři po r. 1309 jako svou pevnost a také sídlo velmistra řádu. R. 1522 ostrov ovládli Turci. Po řadě zemětřesení a výbuchu muničního skladu v r. 1856 zůstaly z hradu jen ruiny. V letech 1937-1940 ho obnovili Italové pro guvernéra své tehdejší kolonie.
 Castel Sant'Angelo
Andělský hrad, Roma/Řím
hrad, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Itálie, Lazio
Andělský hrad byl na břehu Tibery v Římě založen v letech 135–139 císařem Hadriánem původně jako jeho mauzoleum. Později sloužil jako papežská pevnost spojená tajnou chodbou v hradbách s blízkým Vatikánem. Dnes se v něm nacházejí vojenské a umělecké sbírky Národního muzea S. Angelo.
 Tantallon
20.0 m. n.m.
hrad, zřícenina, přístupno v návštěvních hodinách, Spojené království, Skotsko
Zříceniny hradu na východním pobřeží Skotska. Postaven nejspíše Vilémem, prvním hrabětem z Douglasu, v polovině 14. století. Rodové sídlo červených Douglasů bylo dvakrát obléháno skotským králem. Hrad zanikl po obléhání v roce 1650.
 Montségur
1200.0 m. n.m.
hrad, zřícenina, přístupno v návštěvních hodinách, Francie
Hrad v Pyrenejích v nadmořské výšce 1200 m, poslední útočiště skupiny katarů při dobývání křižáky. Padl v březnu 1244 po 10 měsících obléhání a 220 katarů bylo hromadně upáleno pod hradem. Od 13. stol. francouzský pohraniční hrad, opuštěn byl v 16. století.