Klíčové slovo
Hledání podle klíčového slova.

Počáteční písmeno
Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost místa
Služby spojené s místem

Zpřístupněné hrady a zámky

Nastaven filtr
Zrušit filtr
hrad, zámek, : přístupno v návštěvních hodinách
Nechtěli jste spíše vypsat seznam všech mostů?
Nalezeno celkem záznamů, 9 / 0 stran, vyhledáno za 0.93 sec
Hardegg
308.0 m. n.m.
hrad, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Rakousko,
Hrad postaven ve 12.stol. pány z rodu von Plain. Hrad značné poškozen zemětřesením v roce 1754, rekonstrukce trvala až do roku 1905. Na hradě se nachází expozice zaměřená na mexického císaře Maxmiliána Habsburského.
Harlech
58.0 m. n.m.
hrad, zřícenina, přístupno v návštěvních hodinách, Spojené království, Wales
Hrad založen v květnu 1283 anglickým králem Eduardem I. Dobyt Velšany roku 1404, poté dobyt zpět Angličany roku 1409. Znovu obležen a dobyt v letech 1468 a 1647. Lichoběžný areál má v nárožích okrouhlé věže, na východě mohutné branské stavení s okrouhlými věžemi v čelních nárožích a kaplí v patře.
Hasištejn
hrad, zřícenina, přístupno v návštěvních hodinách, Česká republika, Ústecký kraj, Místo, Místo
Královský hrad založen počátkem 14. století Fridrichem I. ze Šumburka. Roku 1418 dobyt vojsky Václava IV., následně darován Lobkovicům. Po požáru v roce 1560 zpustl.
Havránok archeoskanzen Havránok
640.0 m. n.m.
hrad, nepatrné zbytky zdí, přístupno v návštěvních hodinách, Slovensko, Žilinský
Ve 13. stol. byl na místě staršího sídla, které vyhořelo, postaven nový dřevěný hrádek. V 15. stol. již zřejmě neplnil funkci zeměpanského sídla, ale sloužil spíše jako strážní. Jeho zánik pravděpodobně souvisí se zbořením hradu Liptov po r. 1474.
Házmburk Hasenburg, Klapý
415.0 m. n.m.
hrad, zřícenina, přístupno v návštěvních hodinách, Česká republika, Ústecký kraj, Klapý, Klapý
Zříceniny hradu zal. v 2. pol. 13. stol. Lichtemburky, jiná teze mluví o původ. král. hradě. První zm. r. 1355, Jan Lucemburský jej prodává Z. Zajícovi z Valdeka. Ve 14. stol. hrad rozšířen. R. 1586 veden jako pustý. Nápadná dvojice zachovalých věží.
Heidenreichstein
530.0 m. n.m.
hrad, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Rakousko, Dolní Rakousko
Gotický vodní hrad z 12. století. Za 800 let trvání nebyl nikdy dobyt. V majetku rodu Pálffy, pak belgického rodu van der Stratenů-Ponthoz a nyní patří rodu Kinských (hraběcí linie Kinských na Sloupu).
Helfenburk Helfenburg
683.2 m. n.m.
hrad, zřícenina, přístupno v návštěvních hodinách, Česká republika, Jihočeský kraj, Krajníčko, Krajníčko
Zřícenina hradu postaveného v roce 1355 Petrem z Rožmberka na základě povolení Karla IV. V pozdní gotice přestaven na pevnost. V roce 1977 je strážní věž upravena na rozhlednu.
Helfštýn
hrad, zřícenina, přístupno v návštěvních hodinách, Česká republika, Olomoucký kraj, Týn nad Bečvou, Týn nad Bečvou
Hrad založen koncem 13. století. Ve 14. století přestaven na gotickou pevnost. Následné časté přestavby ovlivnily slohovou různorodost hradu. V roce 1656 záměrně pobořen. Do dnes se dochovala rozsáhlá zřícenina, místo setkání uměleckých kovářů.
Hlohovec
190.0 m. n.m.
zámek - hrad přestavěný na zámek, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Slovensko, Trnavský
Hrad je prokazatelně doložen v r. 1113. Ve 14. a 16. stol. přestavěn. V r. 1663 byl obsazen Turky a během povstání Františka Rákócziho II. r. 1706 vypálen. V 18. stol. jej Erdődyové přestavěli na zámek. Součástí areálu je vzácné empírové divadlo, park a terasy. Od r. 2019 je otevřen pro veřejnost.
Hluboká nad Vltavou Frauenberg, Frohnburg
zámek - hrad přestavěný na zámek, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Česká republika, Jihočeský kraj, Hluboká nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou
Velkolepý zámek stojící na místě původního hradu ze 13. století. V roce 1661 získal barokní vzhled. Dnešní podobu získala Hluboká v 19. století díky přestavbě ve stylu anglické novogotiky. Stejně velkolepé jsou interiéry s schwarzenberskými sbirkami.
Hlučín Muzeum Hlučínska
zámek - tvrz přestavěná na zámek, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Česká republika, Moravskoslezský kraj, Hlučín, Hlučín
Zámek byl pravděpodobně postaven na místě starší tvrze na přelomu 14.–15. stol. Později, v pol. 19. stol., vlastnila zámek rodina Meyerů svobodných pánů Rothschildů. Ti jej pronajímali soudu nebo sirotčinci. Dnes je v zámku Infocentrum, Městské muzeum, knihovna, čajovna Zámecký klub a další.
Hodonín Masarykovo muzeum
167.0 m. n.m.
zámek, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Česká republika, Jihomoravský kraj, Hodonín, Hodonín
Barokní zámek z roku 1642, v roce 1746 rozšířen. V současnosti je využíván pro potřeby Masarykova muzea v Hodoníně.
Hohenschwangau
820.0 m. n.m.
zámek - hrad přestavěný na zámek, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Německo, Bavorsko
Původně románský hrad leží při jezerech Schwansee a Alpsee, v nadmořské výšce 820 m n. m. Poprvé byl zmiňován ve 12. století. V 19. století byl přestavěn na novogotický zámek. Je přístupný v návštěvních hodinách.
Holešov
235.0 m. n.m.
zámek - tvrz přestavěná na zámek, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Česká republika, Zlínský kraj, Holešov, Holešov
Původně gotická tvrz postavená pány ze Šternberka. V roce 1579 již zmiňován jako zámek. Později dlouhá léta přestavován na čtyřkřídlý, raně barokní zámek. Okolo mimořádně cený francouzský park v ludvíkovském stylu.
Holíč
185.0 m. n.m.
zámek - hrad přestavěný na zámek, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Slovensko, Trnavský
Královský hrad z 2. pol. 12. stol. zabrán Matúšem Čákem Trenčianským. Roku 1315 dobyt Janem Lucemburským. Koncem 16. stol. přestavěn na zámek a pevnost. Roku 1736 zakoupen Františkem Lotrinským. Do roku 1918 patřil Habsburkům, poté státu.
| |