Klíčové slovo
Hledání podle klíčového slova.

Počáteční písmeno
Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost místa
Služby spojené s místem

Zpřístupněné hrady a zámky

Nastaven filtr
Zrušit filtr
hrad, zámek, : přístupno v návštěvních hodinách
Nechtěli jste spíše vypsat seznam všech mostů?
Nalezeno celkem záznamů, 8 / 0 stran, vyhledáno za 0.18 sec
Franzensburg
177.0 m. n.m.
zámek, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Rakousko, Dolní Rakousko
Franzensburg je vodní hrad v Laxenburgu v okrese Mödling v rakouské spolkové zemi Dolní Rakousy, postavený v letech 1801-1836 ve stylu starého hradu. Název je odvozen od tehdejšího římsko-německého císaře Františka II. (1768-1835).
Fredensborg
zámek, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Dánsko
Zámek nechal postavit na místě staršího hospodářského dvora dánský král Frederik IV. v l. 1720–1722 podle návrhu Johana Cornelia Kriegera. Stavební práce vedl Johan Conrad Ernst. V r. 1726 dokončena zámecká kaple. V l. 1741–1744 přestavěn. V současnosti slouží dánské královské rodině.
Frederiksberg Slot Frederiksberg Palace
zámek, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Dánsko
Barokní zámek s rozlehlým parkem byl postaven r. 1703 princem Frederickem IV. Zámek přestavěn v italském barokním slohu r. 1709 a rozšířen v l. 1733–38. Sloužil jako královské letní sídlo až do pol. 19. stol. Od r. 1868 zde byla vojenská akademie. Rekonstrukce v l. 1927–32 a 1993–98.
Frederiksborg Slot Frederiksborg Palace
zámek, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Dánsko
Frederiksborg je největším renesančním zámkem ve Skandinávii, postaven králem Kristiánem IV. v l. 1602–20 jako královské sídlo (arch. Hans a Lorenzo van Steenwinckelovi). K zámku patří rozlehlá barokní zahrada (1720–25). R. 1859 zámek vyhořel, po obnově (od r. 1878) je zde Muzeum národní historie.
Frýdek Friedeck, Vridek
zámek - hrad přestavěný na zámek, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Česká republika, Moravskoslezský kraj, Frýdek, Frýdek
Zámek přestavěný z gotického hradu, založeného ve 14. st. Renesanční přestavbu provedl Bartoloměj Bruntálský z Vrbna koncem 16. st. Po požáru v roce 1668 několikrát upravován. Roku 1797 koupili panství Habsburkové. Od roku 1923 patří zámek státu.
Frýdlant
zámek - hrad přestavěný na zámek, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Česká republika, Liberecký kraj, Frýdlant, Frýdlant
Renesanční zámek přestavěný ze středověkého hradu. 1. fáze úprav se před pol. 16. st. soustředila na horní hrad. Mezi léty 1580-90 nechali Redernové postavit Dolní zámek na místě někdejšího předhradí. Později upravován barokně a novorenesančně.
Frýdštejn
hrad, zřícenina, přístupno v návštěvních hodinách, Česká republika, Liberecký kraj, Frýdštejn, Frýdštejn
Zřícenina skalního gotického hradu z druhé poloviny 14. století s vytesanými místnostmi a zachovalou okrouhlou věží. V roce 1565 byl již uváděn jako pustý.
Fryštát
230.0 m. n.m.
zámek - hrad přestavěný na zámek, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Česká republika, Moravskoslezský kraj, Karviná-Fryštát, Karviná-Fryštát
V r. 1511 vybudoval Kazimír II. na místě středověké tvrze nový goticko-renes. zámek. Po požáru r.1781 jej Larisch-Mönnichové upravili do současné empírové podoby s přilehlým křídlem zv. Lottyhaus. Dnes zámecká expozice a výstavní síň.
Gjirokastra Kalaja e Gjirokastrës, Gjirokastër, Argyrokastro
hrad, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Albánie, Gjirokastër
Hrad byl založen zřejmě ve 12. stol. V r. 1417 obsazen Turky a v 18. stol. přestavěn. V r. 1812 hrad obsazen a rozšířen Ali Pašou. V r. 1932 pevnostní věznice rozšířena a r. 1968 zrušena. Dnes slouží hrad jako muzeum a spolu se starým městem je zapsán na seznam světového dědictví UNESCO.
Goodrich
70.0 m. n.m.
hrad, zřícenina, přístupno v návštěvních hodinách, Spojené království, Anglie
Hrad poprvé zmiňován v letech 1101-1102. V pol. 12. stol. v majetku Richarda de Clare. V letech 1189-1219 v držení Viléma Maršála. Přestavěn ke konci 13. stol. Majetek Talbotů v letech 1326-1619. Obléhán parlamentním vojskem v roce 1646, poté zbořen.
Grabštejn
hrad, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Česká republika, Liberecký kraj, Chotyně, Chotyně
Zámek stojí na místě hradu z 11. století. Po dobytí Mikulášem z Kašperka se mění na husitskou pevnost. V roce 1562 přestaven na renesanční zámek. Klasicistní úpravy nastaly v roce 1818. Po r. 1945 využíván armádou, poté ponechán chátrání. Od r. 1992 je postupně rekonstruován.
Granada Alhambra
760.0 m. n.m.
hrad, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Španělsko, Andalucía
Hrad poprvé zmiňován v 9. stol. v době Umajského kalifátu. Do dnešní podoby přestavěn Muhammadem I. ve 13. stol. Od roku 1492 v křesťanských rukou. Opevnění zesíleno v 16. stol. Ve 20. stol. proběhla konzervace zdiva. Dnes jako součást Alhambry památka UNESCO.
Grodno (Zagórze Śląskie) Kynsburg, Kynau
450.0 m. n.m.
hrad, zřícenina, přístupno v návštěvních hodinách, Polsko, dolnośląskie
Goticko-renesanční hrad založen zřejmě již koncem 13. století svídnicko-javorskými Piastovci, prvně zmiňován r. 1315. V letech 1545-1587 za Matěje z Logova renesančně přestavěn a rozšířen. Za třicetileté války dobyt Švédy, r. 1774 opuštěn. Zchátralý hrad zrekonstruován v 19. a 20. stol.
Grodziec Gröditzberg
368.0 m. n.m.
hrad, chátrající, přístupno v návštěvních hodinách, Polsko, dolnośląskie
Gotický hrad legnických knížat postavený v 2. polovině 15. století na místě staršího hradiska (první zmínka z roku 1155), opuštěn po třicetileté válce. Dnešní podobu získal díky puristické přestavbě Bodo Ebhardta v počátku 20. století.
Grosssedlitz Heidenau - Grosssedlitz
zámek, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Německo
Barokní zahrada zřízovaná po roce 1719 nejprve hrabětem Wackerbathem, po roce 1726 pak přímo kurfiřtem Friedrichem Augustem I. (polský král August II., řečený Silný). Vzorem byly soudobé italské a především francouzské zahrady.
| |