Omluvte chyby na serveru způsobené migrací na nový hardware! Na odstranění se pracuje.
Hrady.cz
Klíčové slovo
Hledání podle klíčového slova.

Počáteční písmeno
Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost místa
Služby spojené s místem

Hradiště k objevení, neváhejte vyrazit do přírody

Nastaven filtr
Zrušit filtr
hradiště
Nechtěli jste spíše vypsat seznam všech mostů?
Nalezeno celkem 178 záznamů, 7 / 12 stran, vyhledáno za 0.26 sec
Val kryjící hradiště od jihozápadu -
Autor: © Prudký Martin, 03/2013
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Levý Hradec Žalov
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, , Roztoky, Roztoky
Vrch vysoko nad levým břehem Vltavy byl osídlen již v pozdní době kamenné, největšího rozmachu se hradiště zažilo v raném středověku jako rodové sídlo Přemyslovců. V 80. letech 9. století zde byl postaven první český kostel, 19. 2. 982 zvolen biskupem Slavníkovec Vojtěch. Zaniklo koncem 11. století
Místo původního kostela -
Autor: © Petr Vaculčík 05/2006
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Libice nad Cidlinou
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, , Libice nad Cidlinou, Libice nad Cidlinou
Slavníkovské hradiště z koncem 8. století. Ráz knížecího sídla s palácem, třemi chrámy, mincovnou, hospodářskými stavbami a železářskými objekty. V 11. století postaven nový palác. Poslední zmínky r.1130. Zachované základy paláce, kostela a vstupní brány.
-
Autor: © Prudký Martin, 04/2015
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Líska Liška, Liske Berg
534.0 m. n.m.
hradiště, zaniklý, volně přístupno, Česká republika, , Libčeves, Libčeves
Zalesněný vrch Líska se tyčí do výšky 534 m nad mořem severně od Libčevsi. Keramické fragmenty, nalezené na úzkém, podlouhlém a nehostinném vrcholu nasvědčují o nějaké formě užívání již v pravěku. To možná mělo souvislost s nedalekým hradištěm u Měrunic.
hradiště v místě prvního valu s příkopem -
Autor: © Milan Caha 08/2008
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Lochovice
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, , Lochovice, Lochovice
Hradiště o rozloze 7 ha z doby hradištní, z 10. – 12. století, pravděpodobně využívané již mnohem dříve (eneolit, doba bronzová, halštatská). Dochoval se pouze zbytek prvého šíjového valu.
Louštín -
Autor: © Vlky, Jirka Čížek
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Louštín
535.0 m. n.m.
hradiště, zaniklý, volně přístupno, Česká republika, , Krušovice, Krušovice
Pozůstatky hradiště z pozdní doby bronzové, část nálezů keramiky pochází i z pozdní doby halštatské. Západní část vrcholové plošiny je oddělený 100 metrů dlouhým opukovým valem, hradiště má plochu cca 1,5 hektaru.
pohled přes hradiště na západ - z hradiště je krásný a daleký výhled
Autor: 2003 ©Jiří Marounek
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Lštění Přestavlky u Čerčan
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika,
-
Autor: © Luděk Vláčil 01/2018
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Luleč I Kolovratice
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, , Luleč, Luleč
Hradiště osídlené snad v pravěku a době hradištní zabíralo prostor ostrožny o ploše asi 3,5 ha přirozeně chráněné ze tří stran strmými svahy. Na severu bylo opevněno dodnes dobře patrným, 7 metrů širokým příkopem a mohutným valem.
Mikulčice - Jeden z menších kostelů
Autor: © Zdeněk Susa, 09/2008
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Mikulčice Valy u Mikulčic
159.0 m. n.m.
hradiště, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Česká republika,
Rozsáhlé slovanské hradiště s několika podhradími a řadou kostelů, jedno z center Velkomoravské říše. Objeveno v roce 1954 J. Poulíkem, archeologicky zkoumáno až do roku 1992.
Minické hradiště -
Autor: © Dita Kacerovská 08/2006
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Minice
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, , Minice, Minice
Hlavní osídlení spadalo do 1.tisl. př.n.l. Místo je chráněno po délce svahy strmě spadajícími do údolí. Bylo obehnáno hradbami. Patrné zbytky valů. Na jižní straně zachovány zbytky kamenných základů hradeb. Hradiště zničeno za neznámých okolností.
-
Autor: © Luděk Vláčil 04/2017
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Moravičany
260.0 m. n.m.
hradiště, zaniklý, volně přístupno, Česká republika, , Moravičany, Moravičany
Předpokládané nížinné opevněné sídliště bez terénních stop bylo zkoumáno v l. 1961 a 1963. Nálezy dokládají kulturní vrstvy z 11.-13. stol. a ve dvou sondách byly zjištěny stopy soudobého opevnění. Od r. 1958 je lokalita chráněna jako kulturní památka.
Val z jihu -
Autor: © Prudký Martin, 01/2010
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Most Hněvín
360.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, , Most, Most
Hradiště na výrazném vrchu (360 m n. m). Nálezy z doby únětické, mohylové, knovízské a haštalské, po delší pauze znovu osídleno Slovany (8. a 9. stol.), ve 13. stol. postaven středověký hrad. Z hradiště dochován val kolem nižší plošiny.
dnešní vstup -
Autor: jirka marounek 2004
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Na Farkách
260.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, , Praha 7-Troja, Praha 7-Troja
Na místě hradiště byl vybudován archeopark. Nově vyrostla hradba tvořená palisádou, jejíž součástí je zrekonstruovaná "původní" brána. Hradiště bylo v druhé polovině minulého století součástí obdělávaných polí.
ostrožna hradiště z centra obce -
Autor: © Milan Caha 06/2008
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Na Hradišťanech
305.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, , Doubravčany, Doubravčany
Jednodílné výšinné hradiště o ploše 2,6 ha na skalnaté ostrožně nad potokem Výrovka. Ostrožnu přetínal dnes již nezřetelný šíjový val dlouhý cca 120 m. Datování hradiště je nejisté, je kladeno do pozdní doby bronzové a raného středověku.
akropole hradiště -
Autor: © Milan Caha 07/2008
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Na Hradišťatech V Šancích
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, , Ždánice, Ždánice
Doposud archeologicky neprozkoumané hradiště, podle ojedinělých nálezů keramiky řazené do raného středověku. Na akropoli památník agrární strany, později obětem fašismu.
- Celkový pohled na stále mohutný val (je zřetelně vidět od silnice číslo 2, která hradiště míjí asi 500 metrů severně)
Autor: © Pavel Makovec, 02/2016
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Na Šancích
310.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, , Doubravčany, Doubravčany
Dvoudílné hradiště nejasného stáří nad soutokem Výrovky a Malotického potoka jihozápadně od vsi Doubravčany. Archeologické nálezy datované do období štítarské kultury (okolo roku 1000 př. n. l.) a do raného středověku.
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
© Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vaše oblíbená místa,