Omluvte chyby na serveru způsobené migrací na nový hardware! Na odstranění se pracuje.
Hrady.cz
Klíčové slovo
Hledání podle klíčového slova.

Počáteční písmeno
Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost místa
Služby spojené s místem

Hradiště k objevení, neváhejte vyrazit do přírody

Nastaven filtr
Zrušit filtr
hradiště
Nechtěli jste spíše vypsat seznam všech mostů?
Nalezeno celkem 178 záznamů, 6 / 12 stran, vyhledáno za 0.75 sec
-
Autor: © Luděk Vláčil 04/2016
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Klášterní Hradisko
230.0 m. n.m.
hradiště, zaniklý, volně přístupno, Česká republika, , Olomouc-Klášterní Hradisko, Olomouc-Klášterní Hradisko
Hradisko neznámé podoby a rozsahu, osídlené již v pravěku, zastávalo významnější postavení v rámci olomoucké sídelní aglomerace v 10. a v 1. polovině 11. století. Během 2. poloviny 11. století toto místo sloužilo jako pohřebiště a v r. 1077 zde vznikl klášter.
celkový pohled na lokalitu opevněného tábora-hrádku, vpravo trať Kojetín-Kroměříž - pohled od Kojetína
Autor: © Ondřej Štěpánek 10/2006
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Kojetín
196.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, , Kojetín, Kojetín
Opevněný vojenský tábor či hradiště založený patrně v 1. čtvrtině 15. století v dobách husitských válek jako možné sídlo vojenské posádky či loupeživé tlupy, 500 m od nádraží v Kojetíně při železniční trati z Kojetína do Kroměříže.
Pohled z vnitřního valu přes příkop -
Autor: © Luděk Vláčil 02/2017
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Kokory Hradisko
250.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, , Kokory, Kokory
Archeologicky cenná, neporušená a v regionu ojedinělá lokalita výšinného opevněného sídliště s dochovanými relikty opevnění. Přístupnou část jinak strmé ostrožny o rozloze 0,5–0,7 ha přehrazuje obranný příkop s vnějším a vnitřním valem. Významný doklad vývoje pravěkého osídlení krajiny.
akropole nad údolím Labe -
Autor: © Milan Caha 05/2009
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Kolo
225.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, , Týnec nad Labem, Týnec nad Labem
Hradiště na táhlém návrší Kolo, datované do pozdně laténské a halštatské doby, některými autory považováno za halštatské oppidum, centrum keltského osídlení na Kolínsku. V době vzniku bylo pravděpodobně obklopeno labskými rameny.
07 - Severozápadní konec plochy hradiště -
Autor: © Ivo Rozehnal 08/2015
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Kopaniny Otaslavice 1, Kopaninky
280.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, , Otaslavice, Otaslavice
Hradiště osídlené v mladší době kamenné a pozdní době bronzové nad říčkou Brodečkou. Rozloha asi 4 ha. V severní části zjištěn obranný val. Lokalita známá od r. 1927.
-
Autor: © Luděk Vláčil 06/2017
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Kostelec na Hané
240.0 m. n.m.
hradiště, zaniklý, volně přístupno, Česká republika, , Kostelec na Hané, Kostelec na Hané
Nížinné sídliště na mírném návrší chráněné příkopem a palisádou bylo opevněno již v období eneolitu, dále v mladší době bronzové, římské a v mladší době hradištní. Lokalita hradiště je silně poškozena pozdější zástavbou.
- Základy velkomoravské rotundy.
Autor: © Pavel Semple, 04/2016
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Kostolec Ducové
220.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Slovensko,
Hradiště velatické kultury z mladší doby bronzové (1300-1100 př. n. l.). Znovu osídleno Slovany v době Velkomoravské říše (9. stol.). Od 10. do 19. stol. sloužilo jako hřbitov. Dnes ve správě Balneologického muzea v Piešťanech.
hradiště od Tmáně -
Autor: © Milan Caha 08/2008
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Kotýz Tmaň
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika,
Kotýz byl osídlen od pravěku (nálezy břidlicových destiček s rytinami). Hradiště se stopami osídlení v pozdní době bronzové, době halštatské a v době hradištní. Z kterého období pochází fortifikace, nebylo dosud zjištěno.
Pohled přes hradiště k severu - vlevo kostel sv. Štěpána
Autor: © Petr Turyna 07/2005
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Kouřim - přemyslovské hradiště
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, , Kouřim, Kouřim
Zaniklé významné přemyslovské hradiště/hrad z 11. století zvané také "Druhá Kouřim". Po roce 1223 boji poničené sídlo Děpolta III. přenechává svůj význam poblíž nově vznikajícímu městu Kouřim.
-
Autor: © Pavel Makovec 08/2017
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Kozly
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, , Kozly, Kozly
Jednodílné blatné hradiště o rozloze asi 1,4 ha vybudované v šíji mendru starého Labe bylo chráněno ze tří stran původním tokem. Po obvodu bylo navíc opevněno valem a příkopem. Přístup zřejmě umožňovala haťovaná stezka vedoucí přes bažiny od východu.
Lokalita od západu -
Autor: © Luděk Vláčil 08/2017
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Křéba Myslejovice 3
400.0 m. n.m.
hradiště, zaniklý, volně přístupno, Česká republika, , Myslejovice, Myslejovice
Hradiště u obce Myslejovice z pozdní doby kamenné, z období kultury nálevkovitých pohárů. Archeologicky zatím téměř neprozkoumané.
-
Autor: © Milan Caha 09/2008
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Křečhoř Na šancích, alte schwedische Schanze
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, , Křečhoř, Křečhoř
Raně středověké hradiště ve výšinné poloze o rozloze 7,5 až 12,5 ha. Na jeho západním okraji stojí pomník bitvy u Kolína. Areál hradiště nebyl dosud systematicky prozkoumán, není známo, kdy přesně vzniklo a zaniklo.
Prostor náhorní (hlavní) akropole lemovaný valem. -
Autor: © Miloš Gracias, 08/2010
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Křenov Křenovské (Mařínské) hradiště
571.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, , Křenov, Křenov
Rozsáhlé hradiště z 9. stol. o rozloze zhruba 20 ha. Sloužilo jako vojenský opěrný bod při hranici Velkomoravské říše s územím českých knížat. Místo bylo osídleno již v 8. století. Funkci útočištného hradiště plnilo ještě ve 12. a 13. století.
Pohled na lokalitu od jihozápadu -
Autor: © Luděk Vláčil 04/2017
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Lažánky
330.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, , Lažánky, Lažánky
Raně středověké opevnění přirozeně chráněné ze tří stran prudkými srázy. V místě přístupové šíje ostrožnu chránil příčný val a příkop a po obvodu bylo zřejmě opevnění lehké konstrukce. Nálezy datují osídlení do 11. a 12. stol.
Jižní okraj části hradiště U Točánků -
Autor: © Prudký Martin, 03/2010
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Levousy
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, , Levousy, Levousy
Hradiště v Levousech bylo osídleno obyvateli neolitických kultur s lineární keramikou, únětické kultury starší doby bronzové, knovízské kultury a štítarské kultury z pozdní doby bronzové. Část opevnění pochází i z raného středověku, z 9. a 10. stol.
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
© Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vaše oblíbená místa,