Omluvte chyby na serveru způsobené migrací na nový hardware! Na odstranění se pracuje.
Hrady.cz
Klíčové slovo
Hledání podle klíčového slova.

Počáteční písmeno
Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost místa
Služby spojené s místem

Hradiště k objevení, neváhejte vyrazit do přírody

Nastaven filtr
Zrušit filtr
hradiště
Nechtěli jste spíše vypsat seznam všech mostů?
Nalezeno celkem 178 záznamů, 5 / 12 stran, vyhledáno za 0.71 sec
Plocha hradiště u sv. Vojtěcha - pohled přes lokalitu od jihozápadu ke Kouřimce -
Autor: © iV 14.9.2007
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku hradiště u sv. Vojtěcha
hradiště, zaniklý, volně přístupno, Česká republika, , Kouřim, Kouřim
Malé hradiště na nízké terase nad řekou Kouřimkou u Bukačovského mlýna. Říčka lokalitu odděluje od hradiště Stará Kouřim. Osídlení z doby kamenné i bronzové, a také v raném středověku. Tehdy zde zřejmě stával románský kostelík sv. Vojtěcha.
-
Autor: © Prudký Martin, 02/2013
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Hradištko Radyšek, Radisken
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, , Měrunice, Měrunice
Hradiště na vrchu Hradištko nedaleko Měrunic bylo vystavěno dodnes neznámou kulturou a není proto datováno. Jediný badatel J. K. Hraše je prozkoumal ve druhé polovině 19. století. Zarostlý a špatně přístupný vrchol ukrývá zbytky valů.
Hradišťský vrch - pohled ze severozápadu - Fotografováno z Ovčího vrchu
Autor: © Milan Caha, 08/2007
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Hradištský vrch
630.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, , Okrouhlé Hradiště, Okrouhlé Hradiště
Hradiště z pozdní doby bronzové na výrazném kopci nad Konstantinovými Lázněmi. Plochou přes 50 ha a obvodovým valy dlouhým 3,7 km patří k nejrozsáhlejším hradištím své doby. Kromě valů dochovány zbytky bran.
plocha hradiště s kostelem sv. Jiří -
Autor: © Milan Caha 10/2007
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Hradsko
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika,
Náhorní planina osídlena od mladší doby kamenné. V době bronzové hradiště. Slovanské hradiště z 8. stol, v 9. stol. spojováno s Canburgem z franských análů. V 9.–10. stol. opevněný dvorec a kostel sv. Jiří. Hradiště opuštěno asi ve 13. stol.
Rozlehlý areál hradiště od jihu - pohled směr vrcholek Červenka -
Autor: © Petr Turyna 08/2006
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Hrazany
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika,
Rozsáhlé hradiště osídlené v eneolitu, době bronzové, pozdním halštatu. Největší rozmach po 2.stol př.n.l. - velké keltské hradiště (až 39ha). V severní části oppida na vrcholu Červenka pozůstatky obranné středověké stavby.
Pohled na opevnění ze západu. -
Autor: © Luděk Vláčil 09/2017
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Hrdlořezy Předliška
283.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, , Hrdlořezy, Hrdlořezy
Opevněné výšinné hradisko dodnes připomínájí dobře patrné zbytky valu a náznaky příkopu na přístupové severozápadní straně ostrožny. Nálezy dokládají osídlení z doby kamenné, doby bronzové a ze střední a mladší doby hradištní.
lokalita hradiště -
Autor: © Luděk Vláčil 09/2015
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Hrubé kolo
460.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, , Biskupice, Biskupice
Pravěké hradisko na vrchu nad obcí Biskupice ve tvaru elipsy. Poprvé ho popsal Jaroslav Mackerle v r. 1943. V r. 1998 zde byly nalezeny drobné střepy. Podrobný archeologický průzkum dosud neproběhl, proto původ hradiska není znám.
akropole hradiště -
Autor: © Milan Caha 06/2008
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Hryzely
360.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, , Hryzely, Hryzely
Jedno z největších raně středověkých slovanských hradišť u nás. Vznik kladen do 8. stol., těžiště existence do 9. stol. Zachovány tři souběžné obloukové linie valů, místy vysoké až 6 m, dvě rozsáhlá předhradí a akropole o rozloze 5 ha.
Příkop kopírující severní svah. -
Autor: © Prudký Martin 12/2017
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Hřivice Na Šancích, Auf der Schanzen,
440.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, , Hřivice, Hřivice
Hradiště na vrchu Okrouhlík nad Hřivicemi bylo pravděpodobně osídleno již v době bronzové a obývali jej i Slované v raném středověku. Do dnešní doby se zachoval val s příkopem.
šíjový val dříve považovaný za mohylu kněžny Kazi -
Autor: © Milan Caha, 10/2007
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Humenská
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, , Jíloviště, Jíloviště
Hradiště na ostrohu nad Berounkou nedaleko Kazína. Hradiště nebylo doposud bezpečně datováno, archeologické nálezy dokazují přítomnost lidí v neolitu, eneolitu, době bronzové i v raném středověku. Mohutný šíjový val byl považován za mohylu kněžny Kazi.
- Barokní kaple stojící na místě zaniklého hradiště
Autor: © David Koral, 03/2010
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Chlumec
hradiště, zaniklý, volně přístupno, Česká republika, , Chlumec, Chlumec
Zaniklé hradiště na cestě z Míšně do Čech zmiňované v roce 993. Zaniklo pravděpodobně ve 12. nebo 13. stol. Nejpravděpodobnější lokací je Horka u Chlumce, na nejvyšším místě stojí barokní kaple Nejsvětější Trojice.
Pohled od severu na odtěženou část směrem ke Chvalčovu. -
Autor: © Ondřej Štěpánek 04/2006
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Chvalčov
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika,
Míisto opevnění - hradiště - nejasného stáří, nachazející se nad obcí Chvalčov. Lokalita byla ve 20. století takřka z poloviny odtěžena dnes již nefunkčním kamenolomem.
-
Autor: © Luděk Vláčil 01/2018
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Chvalkovice Hradisko
hradiště, zaniklý, volně přístupno, Česká republika, , Chvalkovice, Chvalkovice
V lokalitě příznačně nazývané Hradisko se předpokládá opevnění, jehož existence nebyla prozatím potvrzena. Na počátku 20. stol. měly být někde v těchto místech objeveny důkazy o osídlení ze starší a pozdní doby kamenné.
-
Autor: © Prudký Martin, 02/2013
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Chyše U Střelnice, Lindenberg, Chiesch
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, , Chyše, Chyše
Hradiště stojící na ostrožně nad ohbím řeky Střely, na kopci zvaném U Střelnice, v dřívějších časech Lindenberg, není dosud datováno. Roku 1982 zde provedli zjišťovací sondy Dana a Jaroslav Baštovi. Nalezli zbytky mazanice a část kamenného drtidla.
Místo akropoie a kaple -
Autor: © Petr Vaculčík 06/2009
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Kager, Starý zámek Kolová
501.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, , Libavské Údolí, Libavské Údolí
Terénní náznaky keltského tvrziště z doby bronzové. Naposledy osídlené ještě ve 13. stol.
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
© Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vaše oblíbená místa,