Klíčové slovo
Hledání podle klíčového slova.

Počáteční písmeno
Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost místa
Služby spojené s místem

Hradiště k objevení, neváhejte vyrazit do přírody

Nastaven filtr
Zrušit filtr
hradiště
Nechtěli jste spíše vypsat seznam všech mostů?
Nalezeno celkem záznamů, 5 / 0 stran, vyhledáno za 0.18 sec
hradiště Obrova noha Otaslavice 2
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Jihomoravský kraj, Březina, Březina
Slovanské hradiště Otaslavice 2 nebo též "Obrova noha", 1,5 km západně od středu Otaslavic, na severním výběžku Konické vrchoviny, obtékaném říčkou Brdečkou na ploše asi 9,5 ha. Na místě nalezeny předměty až z pozdní doby kamenné.
Hradiště sv. Hypolita Znojmo-Hradiště, Peltnperk, Pöltenberg
330.0 m. n.m.
hradiště, přestavěno, volně přístupno, Česká republika, Jihomoravský kraj, Znojmo, Znojmo
Výšinné hradiště na ostrožně vysoko nad řekou Dyjí naproti historickému jádru Znojma. Osídleno již v době kamenné, v 8. stol. Slovany vystavěno hradiště. Důležité mohutně opevněné velkomoravské centrum s 2 odkrytými kamennými kostely. Zaniklo násilně vypálením Maďary v pol. 10. stol.
hradiště u Černovic
594.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Ústecký kraj, Černovice, Černovice
Hradiště u Černovic (594 m.n.m.), je významná geologická a paleontologická památka, jež tvoří náhorní plošina, která byla v době bronzové osídlena a na níž se dochovaly zbytky valového opevnění a příbytků. Celá vrcholová plošina o rozloze 4,77 ha je od roku 1985 přírodní památkou.
hradiště u sv. Vojtěcha
hradiště, zaniklý, volně přístupno, Česká republika, Středočeský kraj, Kouřim, Kouřim
Malé hradiště na nízké terase nad řekou Kouřimkou u Bukačovského mlýna. Říčka lokalitu odděluje od hradiště Stará Kouřim. Osídlení z doby kamenné i bronzové, a také v raném středověku. Tehdy zde zřejmě stával románský kostelík sv. Vojtěcha.
hradiště Záluží Do Koští
500.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Jihočeský kraj, Záluží, Záluží
Výšinné hradiště nad pravým břehem Vltavy bylo osídleno ve starší době bronzové a také v raném středověku v době hradištní. Stálo na úzké ostrožně západně od vsi Záluží nad řekou Vltavou. Lokalita není dosud náležitě prozkoumána.
Hradištko Radyšek, Radisken
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Ústecký kraj, Měrunice, Měrunice
Hradiště na vrchu Hradištko nedaleko Měrunic bylo vystavěno dodnes neznámou kulturou a není proto datováno. Jediný badatel J. K. Hraše je prozkoumal ve druhé polovině 19. století. Zarostlý a špatně přístupný vrchol ukrývá zbytky valů.
Hradištský vrch
630.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Plzeňský kraj, Okrouhlé Hradiště, Okrouhlé Hradiště
Hradiště z pozdní doby bronzové na výrazném kopci nad Konstantinovými Lázněmi. Plochou přes 50 ha a obvodovým valy dlouhým 3,7 km patří k nejrozsáhlejším hradištím své doby. Kromě valů dochovány zbytky bran.
Hradsko
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Středočeský kraj
Náhorní planina osídlena od mladší doby kamenné. V době bronzové hradiště. Slovanské hradiště z 8. stol, v 9. stol. spojováno s Canburgem z franských análů. V 9.–10. stol. opevněný dvorec a kostel sv. Jiří. Hradiště opuštěno asi ve 13. stol.
Hrazany
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Středočeský kraj
Rozsáhlé hradiště osídlené v eneolitu, době bronzové, pozdním halštatu. Největší rozmach po 2.stol př.n.l. - velké keltské hradiště (až 39ha). V severní části oppida na vrcholu Červenka pozůstatky obranné středověké stavby.
Hrdlořezy Předliška
283.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Středočeský kraj, Hrdlořezy, Hrdlořezy
Opevněné výšinné hradisko dodnes připomínájí dobře patrné zbytky valu a náznaky příkopu na přístupové severozápadní straně ostrožny. Nálezy dokládají osídlení z doby kamenné, doby bronzové a ze střední a mladší doby hradištní.
Hrubé kolo
460.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Pardubický kraj, Biskupice, Biskupice
Pravěké hradisko na vrchu nad obcí Biskupice ve tvaru elipsy. Poprvé ho popsal Jaroslav Mackerle v r. 1943. V r. 1998 zde byly nalezeny drobné střepy. Podrobný archeologický průzkum dosud neproběhl, proto původ hradiska není znám.
Hryzely
360.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Středočeský kraj, Hryzely, Hryzely
Jedno z největších raně středověkých slovanských hradišť u nás. Vznik kladen do 8. stol., těžiště existence do 9. stol. Zachovány tři souběžné obloukové linie valů, místy vysoké až 6 m, dvě rozsáhlá předhradí a akropole o rozloze 5 ha.
Hřivice Na Šancích, Auf der Schanzen,
440.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Ústecký kraj, Hřivice, Hřivice
Hradiště na vrchu Okrouhlík nad Hřivicemi bylo pravděpodobně osídleno již v době bronzové a obývali jej i Slované v raném středověku. Do dnešní doby se zachoval val s příkopem.
Humenská
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Středočeský kraj, Jíloviště, Jíloviště
Hradiště na ostrohu nad Berounkou nedaleko Kazína. Hradiště nebylo doposud bezpečně datováno, archeologické nálezy dokazují přítomnost lidí v neolitu, eneolitu, době bronzové i v raném středověku. Mohutný šíjový val byl považován za mohylu kněžny Kazi.
Chlumec
hradiště, zaniklý, volně přístupno, Česká republika, Ústecký kraj, Chlumec, Chlumec
Zaniklé hradiště na cestě z Míšně do Čech zmiňované v roce 993. Zaniklo pravděpodobně ve 12. nebo 13. stol. Nejpravděpodobnější lokací je Horka u Chlumce, na nejvyšším místě stojí barokní kaple Nejsvětější Trojice.
| |