Hradit k objeven, nevhejte vyrazit do prody

Klíčové slovo
Hledání podle klíčového slova.

Počáteční písmeno
Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost místa
Služby spojené s místem

Nastaven filtr
Zrušit filtr
hradiště
Nechtěli jste spíše vypsat seznam všech most?
Nalezeno celkem 205 záznamů, 4 / 14 stran, vyhledáno za 0.31 sec
 Hradištský vrch
630.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Plzeňský kraj, Okrouhlé Hradiště
Hradiště z pozdní doby bronzové na výrazném kopci nad Konstantinovými Lázněmi. Plochou přes 50 ha a obvodovým valy dlouhým 3,7 km patří k nejrozsáhlejším hradištím své doby. Kromě valů dochovány zbytky bran.
 Ústí
Hradištěk, Teplice
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Olomoucký kraj, Ústí
Rozlehlé hradisko doby středohradištní (do 10.–11.stol.) nad levým břehem Bečvy v k.ú. Ústí. Na jv. straně zachován systém čtyř příkopů a valů. Na lokalitě nalezeny i středověké šipky. Hypotéza ztotožňuje lokalitu i se středověkým hradem Teplice.
 Humenská
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Středočeský kraj, Jíloviště
Hradiště na ostrohu nad Berounkou nedaleko Kazína. Hradiště nebylo doposud bezpečně datováno, archeologické nálezy dokazují přítomnost lidí v neolitu, eneolitu, době bronzové i v raném středověku. Mohutný šíjový val byl považován za mohylu kněžny Kazi.
 Březí
344.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Středočeský kraj, Březí
Halštatské hradiště nedaleko obce Březina na okrese Praha – východ. Bylo považováno za slovanské, výzkum J. Kudrnáče z šedesátých let prokázaly starší původ. Velmi dobře dochovaný systém valů a příkopů.
 Pravý Hradec
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Středočeský kraj, Klecany
Slovanské hradiště z 9.a 10.stol. považované za hledaný Pravý Hradec, komunikační spojnici mezi Levým Hradcem a Pražským hradem. Od Vltavy na něj vede cesta zvaná Čertovka, místy tesaná do skály, pocházející ze stejné doby jako hradiště samo.
 Dolní Břežany (Hradišťátko)
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Středočeský kraj, Dolní Břežany
Jednoprostorové raně středověké hradiště z 11. stol. na ostrožně nad Břežanským údolím. Prozkoumáno v 80. letech 20. stol. V. Čtverákem.
 hradiště u sv. Vojtěcha
hradiště, zaniklý, volně přístupno, Středočeský kraj, Kouřim
Malé hradiště na nízké terase nad řekou Kouřimkou u Bukačovského mlýna. Říčka lokalitu odděluje od hradiště Stará Kouřim. Osídlení z doby kamenné i bronzové, a také v raném středověku. Tehdy zde zřejmě stával románský kostelík sv. Vojtěcha.
 hradiště Hrádek
269.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Ústecký kraj, Libochovany
Hradiště z mladší doby bronzové, pozdní doby halštatské a raného středověku o rozloze 21 ha. Jeho akropoli tvoří Tříkřížový vrch neboli Kalvárie. Na severní straně je areál hradiště ohraničen dvojicí mohutných valů.
 Prštice
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Jihomoravský kraj, Prštice
Hradiště na vrcholu Horka, na západním konci obce Prštice, objevené v roce 1987.
 Tetčice
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Jihomoravský kraj
Hradiště zvané Tetčice, ležící na příhodném výběžku z masivu Skalka, zatím bez archeologických nálezů.
 Hřivice
440.0 m. n.m.
Na Šancích, Auf der Schanzen,
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Ústecký kraj, Hřivice
Hradiště na vrchu Okrouhlík nad Hřivicemi bylo pravděpodobně osídleno již v době bronzové a obývali jej i Slované v raném středověku. Do dnešní doby se zachoval val s příkopem.
 Zabrušany
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Ústecký kraj, Zabrušany
Slovanské opevněné hradiště z období 9.–12. století. Nachází se na ostrožne v nadmořské výšce 230 m n. m. nad obcí Zabrušany na Teplicku. Významné archeologické naleziště.
 Škrábek
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Středočeský kraj, Choteč
Archeologicky neprozkoumané trojúhelníkové hradiště o rozloze 1 ha, považované za slovanské, na ostrohu nad Radotínským potokem.
 Bosonohy
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Jihomoravský kraj
Hradiště z doby jevišovické a horákovské kultury, na výrazném kopci asi 1,5 km severozápadně od Bosonoh. Zachovány náznaky opevnění. Lokalita je zalesněna a leží mimo turistické trasy.
 Na Hradišťatech
V Šancích
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Středočeský kraj, Ždánice
Doposud archeologicky neprozkoumané hradiště, podle ojedinělých nálezů keramiky řazené do raného středověku. Na akropoli památník agrární strany, později obětem fašismu.