Klíčové slovo
Hledání podle klíčového slova.

Počáteční písmeno
Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost místa
Služby spojené s místem

Hradiště k objevení, neváhejte vyrazit do přírody

Nastaven filtr
Zrušit filtr
hradiště
Nechtěli jste spíše vypsat seznam všech mostů?
Nalezeno celkem 180 záznamů, 11 / 12 stran, vyhledáno za 0.36 sec
pohled z plochy předhradí na vnitřní hradiště -
Autor: © Milan Caha 07/2007
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Šance
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Středočeský kraj, Radim, Radim
Pozdně halštatské (kolem r. 750 př.n.l) a raně středověké hradiště z 8.–12. stol. Dvojdílné, o rozloze 6 ha, s vnitřním hradištěm na západě a předhradím na východě ostrožny. Dochovány nepatrné zbytky dvojitých valů s příkopem v severní části.
Val hradiště Královice -
Autor: © Jiří Špaček, 05/2016
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Šance Královice
305.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Hl.m.Praha, Praha 10-Královice, Praha 10-Královice
Staroslovanské hradiště postaveno jako hraniční přemyslovská pevnost. Ke konci 13. stol. byl na základech královského hrádku vybudován kostel sv. Markéty. Doba zániku hradiště není známa. Zůstaly zachovány pouze mohutné zbytky dvou hliněných valů, vnitřek vyplňuje zčásti sad a zčásti menší pole.
Areál výšinného hradiště - nejznámější pohled od Evropské ulice
Autor: © Petr Turyna 06/2004
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Šárka
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Hl.m.Praha, Praha 6-Liboc, Praha 6-Liboc
Jedno z nejznámějších a přírodovědecky nejcennějších chráněných území Prahy. Je to skalnatá a hluboká soutěska Šáreckého potoka, která vznikla postupnou vodní erozí. Jedná se o nejstarší horniny, předprvohorního stáří, na území Prahy, jejichž stáří se odhaduje na 800 mil. let.
Šipín - plocha hradiště -
Autor: © Milan Caha, 08/2007
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Šipín
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Plzeňský kraj, Konstantinovy Lázně, Konstantinovy Lázně
Hradiště nad ohybem Úterského potoka s nálezy keramiky z pozdní doby bronzové a raného středověku. Zbytky valů a příkopů neznámého stáří, dnes osada Šipín s kostelem sv. Barbory.
šíjový val - nejzachovalejší část -
Autor: © Milan Caha 03/2008
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Škrábek
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Středočeský kraj, Choteč, Choteč
Archeologicky neprozkoumané trojúhelníkové hradiště o rozloze 1 ha, považované za slovanské, na ostrohu nad Radotínským potokem.
Západní val. -
Autor: © Prudký Martin, 03/2017
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Štěpánovská hora Stepanerberg, Švédské šance
600.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Ústecký kraj, Štěpánov, Štěpánov
Štěpánovská hora nad vesnicemi Hrobčice a Štěpánov nese na jihozápadním úbočí přírodní památku a zbytky výrazných valů s příkopy pravěkého hradiště. Bylo obývané lidmi štítarské kultury, žijícími necelých tisíc let před Kristem.
- Celkový pohled na hradiště od jihu
Autor: © Roman Řezáč 10/2006
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Tetčice
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Jihomoravský kraj
Hradiště zvané Tetčice, ležící na příhodném výběžku z masivu Skalka, zatím bez archeologických nálezů.
nejlépe dochovaný val na jihu akropole -
Autor: © Milan Caha 09/2008
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Tismice
292.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Středočeský kraj, Tismice, Tismice
Výšinné hradiště, patrně slovanské z 8. nebo 9. století. Dochoval se výrazný zbytek valu na severu předpokládané akropole. Průběh dalších částí fortifikace prokázán pouze geofyzikální prospekcí. Předpokládaná rozloha hradiště je 25 hektarů.
-
Autor: © Luděk Vláčil 09/2017
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Topol Na hradě
280.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Pardubický kraj, Topol, Topol
Lokalita byla osídlena lidem kultury lengyelské již v pravěku. Ve starší době železné se zde usadili nositelé slezskoplatěnické kultury, kteří zesílili původní opevnění. Po násilném zániku bylo hradiště využíváno v době laténské a poté ještě v období raného středověku.
- pohled z plochy vesnice na tvrz
Autor: © Jan P. Štěpánek 01/2005
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
trhová ves s tvrzí Frýdberk-Lipina Frideberch
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Moravskoslezský kraj, Místek, Místek
Trhová ves Frýdberk se prvně zmiň. r. 1267. Je ztotožňována s Lipinou, opevněným sídlištěm s tvrzí ze 13. stol. Ves byla r. 1277 Brunem ze Schauenburgu dána lénem Dětřichu Stange, později léno rozděleno mezi 2 bratry Stange (sídla Štandl x Lipina). Zanikající Frýdberk nahradil Místek (před r. 1389).
První příkop a čelní val - severovýchodní nároží -
Autor: © Filip Matoušek 10/2006
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Třebonín
351.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Středočeský kraj
Terénní pozůstatky opevnění neznámého jména a historie, snad útočištného hradiště – refugia ze 12. st., zatím nedatovaného ani archeologickými nálezy. Zachována dvojice mohutných příkopů a valů, chránících ostrožnu na čelní, severozápadní straně.
-
Autor: © Prudký Martin, 03/2011
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Třeskonice
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Ústecký kraj, Tuchořice, Tuchořice
Hradiště Třeskonice bylo osídleno v dávném pravěku, v neolitu, eneolitu, pozdní době halštatské, laténské, římské, a také v raném středověku. Rozkládá se na lichoběžníkové ploše na vrchu jménem Výrov. Bývalo opevněno valy, zpevněnými kamennou plentou. Částečně poškozeno lomem a buldozery.
Místo keltského oppida u Třísova -
Autor: © Luděk Draštík, 7/2007
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Třísov
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Jihočeský kraj, Holubov, Holubov
Keltské oppidum na šíji vltavského meandru nedaleko Dívčích hradů. Díky systematickému výzkumu J. Břeně v l. 1954–1983 dobře zdokumentováno, vznik kolem r. 150 př. n. l., zánik po polovině 1. stol. př. n. l.
-
Autor: © Luděk Vláčil 04/2017
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Týn nad Bečvou
370.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Olomoucký kraj, Týn nad Bečvou, Týn nad Bečvou
Výšinné pravěké hradisko s dochovanými relikty opevnění datované do období pozdní doby bronzové - slezské fáze kultury lidu popelnicových polí (HB -1000 až -750). Zda opevnění zabíralo pouze jihozápadní část temene nebo celý hřbet kopce, není známo.
Pohled na čelní val a místo vstupní brány z prostoru hradiště -
Autor: © Jan P. Štěpánek 03/2007
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Ústí Hradištěk, Teplice
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Olomoucký kraj, Ústí, Ústí
Rozlehlé hradisko doby středohradištní (do 10.–11.stol.) nad levým břehem Bečvy v k.ú. Ústí. Na jv. straně zachován systém čtyř příkopů a valů. Na lokalitě nalezeny i středověké šipky. Hypotéza ztotožňuje lokalitu i se středověkým hradem Teplice.
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
© Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vaše oblíbená místa,
Zavřít reklamu