Omluvte chyby na serveru způsobené migrací na nový hardware! Na odstranění se pracuje.
Hrady.cz
Klíčové slovo
Hledání podle klíčového slova.

Počáteční písmeno
Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost místa
Služby spojené s místem

Hradiště k objevení, neváhejte vyrazit do přírody

Nastaven filtr
Zrušit filtr
hradiště
Nechtěli jste spíše vypsat seznam všech mostů?
Nalezeno celkem 178 záznamů, 2 / 12 stran, vyhledáno za 0.14 sec
Hradiště Budkovice - terení nerovnosti v prostoru hradiště
Autor: © Daniel Pawlik, 10/2014
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Budkovické hradiště Budkovice II.
251.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, , Budkovice, Budkovice
Budkovické hradiště pochází z doby železné, horákovské kultury. Leží v lese nad pravým břehem řeky Rokytné při modře značené turistické stezce a jeho rozloha činí asi 0,2 ha.
-
Autor: © Petr Turyna 07/2004
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Butovice Srnobog
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, , Praha 5-Jinonice, Praha 5-Jinonice
Pozůstatky hradiště, vystavěného Slovany na přelomu 8. a 9. století v místě starších sídlišť (doloženy neolitické nálezy).
Val na západě -
Autor: © Luděk Vláčil 07/2017
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Bystřice pod Lopeníkem Ordějov
340.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, , Bystřice pod Lopeníkem, Bystřice pod Lopeníkem
Hradisko nejistého stáří bylo chráněno mohutným obvodovým valem, dodnes patrným zejména na západní straně a dosahujícím místy výšky až 8 m. Ze severní strany byl i příkop. Lokalitu z jižní a východní strany částečně poškodila novověká těžba písku.
Jižní val a příkop -
Autor: © Luděk Vláčil 02/2017
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Čekyně I Hrubý les, Hradisko
275.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, , Přerov VII - Čekyně, Přerov VII - Čekyně
Výšinné opevněné hradisko osídlené v období eneolitu, pozdní době bronzové - době halštatské (přesněji HB, HC) je archeologicky cenná lokalita s dochovanými relikty opevnění. Archeologicky zkoumáno v letech 1984 a 1999-2000. Kulturní památka.
-
Autor: © Luděk Vláčil 03/2017
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Čekyně II Nad Rozsypanou skálou, hradisko
280.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, , Přerov VII - Čekyně, Přerov VII - Čekyně
Hradiště Čekyně II je nedávno nalezená nevelká pravěká opevněná lokalita z období kultur lužických popelnicových polí s dochovanými relikty opevnění, kterou v r. 1999 objevil M. Plaček. Opevnění patrně mělo sloužit pouze jako příležitostné útočiště.
Černov - severní val oppida -
Autor: © Jan Celý, 04/2007
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Černov keltské oppidum
500.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, , Ježkovice, Ježkovice
Jedna z nejstarších keltských lokalit na Moravě, datována do druhé poloviny 5. až počátku 4. stol. př. nl. Dodnes dochovány znatelné valy v délce přes 200 m.
Koruna valu. - Po koruně valu lze pohodlně obejít celé hradiště. Pouze na dvou místech je přerušen oplocenkou.
Autor: 2003 ©Martin Zdrůbek
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Češovské valy
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, , Češov, Češov
Hradiště s mohutnými valy u vsi Češova má rozlohu téměř 40 ha a složité opevnění s impozantními valy, které se zachovaly až do výše 12 m. Při základně jsou až 50 m široké a chrání je až 5 m hluboký příkop. Nebylo dosud důkladně zkoumáno. Pro teorii, že jde o keltské oppidum, svědčí některé nálezy.
Jižní, nejvyšší strana valu. -
Autor: © Prudký Martin, 04/2017
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku čtyřúhelníkové valy Kokrdov, Na Kokrdech, Hagenowna, Viereckschanzen
350.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, , Rakovník, Rakovník
Čtyřúhelníkové valy Kokrdov jsou pozůstatkem keltského sakrálního místa z doby laténské. Obdobu obětiště můžeme nalézt na více místech střední i západní Evropy. Původně mělo dvě stavební fáze a zemní zbytky využili ve středověku husité jako opevněný tábor.
Příkop rozdělující objekt na dvě poloviny. -
Autor: © Prudký Martin, 07/2017
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku čtyřúhelníkové valy Švédské šance, Žižkův tábor, Ležení krále Jiříka z Poděbrad, Viereckschanzen
450.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, nepřístupno, Česká republika, , Mšecké Žehrovice, Mšecké Žehrovice
Čtyřúhelníkové valy jsou součástí lichoběžníkového zemního kultovního objektu v lese nedaleko vsi Mšecké Žehrovice. Archeologický průzkum, prováděný v 70. a 80. letech 20. století dr. N. Venclovou, prokázal keltské osídlení. Patří k největším podobným objektům u nás.
-
Autor: © Prudký Martin, 04/2007
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Dolánky Rubín
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, , Dolánky, Dolánky
Dolánky je hradiště na vrchu Rubín, v nadmořské výšce 352 m. Archeologické nálezy dokládají osídlení od pravěku po raný středověk a někteří badatelé jej ztotožňují se Sámovým Vogastisburgem z Fredegarovy kroniky či s bájným Luckým knížectvím z 9. stol.
Přerušený val v místě původního vstupu -
Autor: © Milan Caha, 09/2007
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Dolní Břežany (Hradišťátko)
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, , Dolní Břežany, Dolní Břežany
Jednoprostorové raně středověké hradiště z 11. stol. na ostrožně nad Břežanským údolím. Prozkoumáno v 80. letech 20. stol. V. Čtverákem.
Zbytek východního valu od západu -
Autor: © Prudký Martin, 03/2015
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Dolní Hradiště Hradisko, Unter Hradischt
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, , Dolní Hradiště, Dolní Hradiště
Hradiště východně od vsi Dolní Hradiště bylo osídleno v pozdní době halštatské a v raném středověku. Z původních tří valů se zachovaly následkem zemědělské činnosti dva. Stávalo nad soutokem říčky Střely a Kralovického potoka.
Východní val -
Autor: © Prudký Martin, 03/2011
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Drahúš
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, , Postoloprty, Postoloprty
Hradiště nedaleko Postoloprt bylo vybudováno na říční terase pouhé 2 až 4 m nad záplavovým územím Ohře pravděpodobně v druhé polovině 10. nebo počátkem 11. století. Zdejší místo bylo ale osídleno již od pravěku, v neolitu, době halštatské a římské.
-
Autor: © Luděk Vláčil 10/2018
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Drysice
330.0 m. n.m.
hradiště, zaniklý, volně přístupno, Česká republika, , Pustiměř, Pustiměř
Lokalita byla osídlena v době kamenné, pozdní době bronzové, době halštatské a v mladší době hradištní. Později využita ke stavbě hradu, takže případné starší fortifikační prvky nejsou v terénu patrné.
Pohled na hradiště ze západu. -
Autor: © Prudký Martin, 04/2016
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přidat do zápisníku Dřevíč
464.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, , Kozojedy, Kozojedy
Dřevíč je poprvé zmíněna v Kosmově kronice k r. 1002, ale nálezy z období neolitu, únětické, mohylové a knovízské kultury dokládají mnohem starší osídlení. Lokalitu opevnili i Keltové, kteří zde zřídili bránu s tzv. vlásenkovitým zakončením valu.
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
© Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vaše oblíbená místa,