Klíčové slovo
Hledání podle klíčového slova.

Počáteční písmeno
Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost místa
Služby spojené s místem

Hradiště k objevení, neváhejte vyrazit do přírody

Nastaven filtr
Zrušit filtr
hradiště
Nechtěli jste spíše vypsat seznam všech mostů?
Nalezeno celkem záznamů, 2 / 0 stran, vyhledáno za 0.77 sec
Budeč Budkův hrad
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Středočeský kraj, Kováry, Kováry
Hradiště Budeč bylo osídleno již v době bronzové ale v dějinách českého státu sehrálo hlavní úlohu v 9. a 10. století kdy zde měl být vyučován kníže Václav. Kostel sv. Petra a Pavla je nejstarší dosud stojící sakrální stavbou na našem území.
Budkovické hradiště Budkovice II.
251.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Jihomoravský kraj, Budkovice, Budkovice
Budkovické hradiště pochází z doby železné, horákovské kultury. Leží v lese nad pravým břehem řeky Rokytné při modře značené turistické stezce a jeho rozloha činí asi 0,2 ha.
Butovice Srnobog
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Hl.m.Praha, Praha 5-Jinonice, Praha 5-Jinonice
Pozůstatky hradiště, vystavěného Slovany na přelomu 8. a 9. století v místě starších sídlišť (doloženy neolitické nálezy).
Bystřice pod Lopeníkem Ordějov
340.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Zlínský kraj, Bystřice pod Lopeníkem, Bystřice pod Lopeníkem
Hradisko nejistého stáří bylo chráněno mohutným obvodovým valem, dodnes patrným zejména na západní straně a dosahujícím místy výšky až 8 m. Ze severní strany byl i příkop. Lokalitu z jižní a východní strany částečně poškodila novověká těžba písku.
Čekyně I Hrubý les, Hradisko
275.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Olomoucký kraj, Přerov VII - Čekyně, Přerov VII - Čekyně
Výšinné opevněné hradisko osídlené v období eneolitu, pozdní době bronzové - době halštatské (přesněji HB, HC) je archeologicky cenná lokalita s dochovanými relikty opevnění. Archeologicky zkoumáno v letech 1984 a 1999-2000. Kulturní památka.
Čekyně II Nad Rozsypanou skálou, hradisko
280.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Olomoucký kraj, Přerov VII - Čekyně, Přerov VII - Čekyně
Hradiště Čekyně II je nedávno nalezená nevelká pravěká opevněná lokalita z období kultur lužických popelnicových polí s dochovanými relikty opevnění, kterou v r. 1999 objevil M. Plaček. Opevnění patrně mělo sloužit pouze jako příležitostné útočiště.
Černov keltské oppidum
500.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Jihomoravský kraj, Ježkovice, Ježkovice
Jedna z nejstarších keltských lokalit na Moravě, datována do druhé poloviny 5. až počátku 4. stol. př. nl. Dodnes dochovány znatelné valy v délce přes 200 m.
Češovské valy
300.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Královéhradecký kraj, Češov, Češov
Hradiště s mohutnými valy u vsi Češova má rozlohu téměř 40 ha a složité opevnění s impozantními valy, které se zachovaly až do výše 12 m. Při základně jsou až 50 m široké a chrání je až 5 m hluboký příkop. Nebylo dosud důkladně zkoumáno. Pro teorii, že jde o keltské oppidum, svědčí některé nálezy.
čtyřúhelníkové valy Kokrdov, Na Kokrdech, Hagenowna, Viereckschanzen
350.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Středočeský kraj, Rakovník, Rakovník
Čtyřúhelníkové valy Kokrdov jsou pozůstatkem keltského sakrálního místa z doby laténské. Obdobu obětiště můžeme nalézt na více místech střední i západní Evropy. Původně mělo dvě stavební fáze a zemní zbytky využili ve středověku husité jako opevněný tábor.
čtyřúhelníkové valy Švédské šance, Žižkův tábor, Ležení krále Jiříka z Poděbrad, Viereckschanzen
450.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, nepřístupno, Česká republika, Středočeský kraj, Mšecké Žehrovice, Mšecké Žehrovice
Čtyřúhelníkové valy jsou součástí lichoběžníkového zemního kultovního objektu v lese nedaleko vsi Mšecké Žehrovice. Archeologický průzkum, prováděný v 70. a 80. letech 20. století dr. N. Venclovou, prokázal keltské osídlení. Patří k největším podobným objektům u nás.
Čubernice Ohrozim
310.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Olomoucký kraj, Plumlov, Plumlov
Přírodní památka v místě pravěkého hradiště z pozdní doby kamenné. Nečetnými povrchovými nálezy doloženo osídlení z pozdní doby kamenné, podrobnější výzkumy nebyly provedeny.
Divoká Šárka
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Hl.m.Praha, Praha 6-Liboc, Praha 6-Liboc
Jedno z nejznámějších a přírodovědecky nejcennějších chráněných území Prahy. Je to skalnatá a hluboká soutěska Šáreckého potoka, která vznikla postupnou vodní erozí. Jedná se o nejstarší horniny, předprvohorního stáří, na území Prahy, jejichž stáří se odhaduje na 800 mil. let.
Dolánky Rubín
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Ústecký kraj, Dolánky, Dolánky
Dolánky je hradiště na vrchu Rubín, v nadmořské výšce 352 m. Archeologické nálezy dokládají osídlení od pravěku po raný středověk a někteří badatelé jej ztotožňují se Sámovým Vogastisburgem z Fredegarovy kroniky či s bájným Luckým knížectvím z 9. stol.
Dolní Břežany (Hradišťátko)
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Středočeský kraj, Dolní Břežany, Dolní Břežany
Jednoprostorové raně středověké hradiště z 11. stol. na ostrožně nad Břežanským údolím. Prozkoumáno v 80. letech 20. stol. V. Čtverákem.
Dolní Hradiště Hradisko, Unter Hradischt
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Plzeňský kraj, Dolní Hradiště, Dolní Hradiště
Hradiště východně od vsi Dolní Hradiště bylo osídleno v pozdní době halštatské a v raném středověku. Z původních tří valů se zachovaly následkem zemědělské činnosti dva. Stávalo nad soutokem říčky Střely a Kralovického potoka.
| |
Zavřít reklamu