Klíčové slovo
Hledání podle klíčového slova.

Počáteční písmeno
Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost místa
Služby spojené s místem

Hradiště k objevení, neváhejte vyrazit do přírody

Nastaven filtr
Zrušit filtr
hradiště
Nechtěli jste spíše vypsat seznam všech mostů?
Nalezeno celkem 180 záznamů, 10 / 12 stran, vyhledáno za 0.23 sec
Vstup valem po šíji ze severovýchodu -
Autor: © Ondřej Navrátil, 03/2011
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Rudka
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Jihomoravský kraj, Rudka, Rudka
Nevelké hradiště o rozloze cca 1 ha, opevněné valem (3 m) a příkopem po obvodu, na severovýchodě opevnění zdvojeno. Vnitřní plocha bez výraznějších stop. K místu chybí jakékoliv zmínky v písemných pramenech, bez nálezů. Bližší Informace může přinést jen archeologický průzkum.
Soutok Rakovnického a Hostokryjské potoka. -
Autor: © Prudký Martin, 08/2014
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Senomaty Senomat
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Středočeský kraj, Senomaty, Senomaty
Hradiště zmiňuje Josef Ladislav Píč r. 1909 bez udání konkrétní polohy. J. Bubeník jej ztotožnil s lokalitou Hradisko nad soutokem Hostokryjského a Rakovnického potoka. Bez výzkumu nelze existenci hradiště potvrdit, nálezy keramiky (dnes nezvěstné) halštatské, laténské a raně středověké.
hradisko od severovýchodu -
Autor: © Luděk Vláčil 06/2017
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Sitno
900.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Slovensko, Banskobystrický
Sitno bylo osídleno již v době bronzové, kdy zde lid lužické kultury vybudoval opevněné hradiště o rozloze 16 ha chráněné dodnes patrným mohutným kamenným valem. Počátkem 1. tisíciletí bylo hradiště opuštěno. Ke znovuosídlení došlo zřejmě až v době povelkomoravské a ve vrcholném středověku.
Zarostlá lokalita hradiště od západu -
Autor: © Luděk Vláčil 03/2017
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Skrbeň
225.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Olomoucký kraj, Skrbeň, Skrbeň
Orbou narušená lokalita nížinného hradiska obývaného již v období neolitu a eneolitu, opevněná v době bronzové, využívána v době halštatské a velkomoravské, byla původně chráněna okolními mokřady, příkopem a snad i valem.
Pohled na Spálený kopec z prostoru nad hájovnou v údolí říčky Brodečky -
Autor: © Ivo Rozehnal 05/2013
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Spálený kopec Myslejovice 2
410.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, nepřístupno, Česká republika, Jihomoravský kraj, Březina, Březina
Hradiště ležící dnes ve vojenském újezdu Březina nedaleko Myslejovic pochází z doby lužické kultury popelnicových polí. Bylo prozkoumáno v r. 1990.
Lokalita od jihu -
Autor: © Luděk Vláčil 09/2018
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Spytihněv
190.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Zlínský kraj, Spytihněv, Spytihněv
Nížinné přemyslovské hradisko chráněné vodními toky, příkopem a hliněným valem s dřevěnou konstrukcí bylo založeno nejpozději na přelomu 11. a 12. stol. Opevněný areál byl zničen požárem na konci 12. stol.
Vstup do pevnosti s překlady -
Autor: © Radek Lalák, 04/2009
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Staigue Fort
130.0 m. n.m.
hradiště, zřícenina, volně přístupno, Irsko
Jedna z nejzachovalejších kruhových kamenných pevností v Irsku. Postavena asi v době keltské bez použití pojiv. Výška zdí místy až 5 m a šířka až 4 m. Kruh má v průměru 27,4 m. Dochované jsou na severní straně zbytky příkopu přes 8 m širokého a 1,8 m hlubokého.
Barokní kaplička sv. Víta v akropoli hradiska - V těchto místech stávala v 2. pol. 8. stol. rozměrná halová stavba - sloužila k ubytování hradní posádky a jako shromaždiště
Autor: © Petr Turyna 07/2005
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Stará Kouřim
294.2 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Středočeský kraj, Kouřim, Kouřim
Hradiště bývalo na pahorku u řeky Kouřimky, který byl osídlen od 5. tisíciletí př.n.l. V 9. a poč. 10. stol. zde bylo opevněné hradiště kmene Zličanů. Archeol. průzkum lokalizoval mj. pohřebiště, náboženský prostor a jedinečnou shromažďovací halu (89 m). Hradiště násilně zaniklo v 1. pol. 10. stol.
Zbytky valu -
Autor: © Luděk Pitter 05/2004
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Stará Plzeň
420.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Plzeňský kraj, Starý Plzenec, Starý Plzenec
Hradiště na Hůrce u dnešního Starého Plzence je poprvé zmiňováno roku 976. V těchto místech nepochybně stával hrad, s největší pravděpodobností dřevěný chráněný mohutnými valy, které se (na rozdíl od hradu) dochovaly dodnes.
Staré Hradisko - Typický snímek plošin mezi valy. - Typický snímek plošin mezi valy.
Autor: © Ivo Rozehnal, 10/2008
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Staré Hradisko u Malého Hradiska
538.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Olomoucký kraj
Keltské oppidum evropského významu v prostoru Drahanské vrchoviny. V minulosti proslavené zvláště nálezy jantaru, uvedeno i na mapě Komenského. Novodobé výzkumy odhalily nejedno překvapení ze života Keltů u nás.
Velmi výrazný val a příkop na severovýchodní straně hradiště. -
Autor: © Luděk Vláčil 04/2017
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Stavenice
315.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Olomoucký kraj, Stavenice, Stavenice
Zřejmě příležitostně využívaná opevněná lokalita, chráněná mohutným valem a příkopem, snad sloužila jako raně středověký hrad či kultovní místo. Nálezy jej datují do období od 2. pol. 10. stol. až do 12. stol.
Pohled z jihu -
Autor: © Prudký Martin, 03/2010
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Stehelčeves Homolka, Steinbruche
hradiště, zaniklý, volně přístupno, Česká republika, Středočeský kraj, Stehelčeves, Stehelčeves
Na kopci Homolka stálo hradiště v době eneolitu, pozdní době kamenné, což bylo období zhruba 4500 až 2300/2100 před Kristem. Později vrch obývali lidé únětické kultury a v raném středověku zde bylo malé pohřebiště.
- Na místě, kde byl nalezen poklad (zlaté duhovky) stojí dnes kříž. Tímto nálezem začala "zlatá horečka", kdy bylo hradiště překopáno skrz na skrz.
Autor: © Petr Turyna 07/2005
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Stradonice
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Středočeský kraj, Stradonice, Stradonice
Keltské oppidum o rozloze 90 hektarů nad soutokem Habrového potoka s Berounkou, osídlené zhruba poslední dvě století př.n.l. Známé je především nálezem depotu mincí v roce 1877 a následnou zlatou horečkou.
-
Autor: © Prudký Martin, 02/2011
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Stradonice Keltské valy
290.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Ústecký kraj, Stradonice, Stradonice
Místo zvané také Keltské valy byla lokalita osídlená v době halštatské a snad i v době bronzové až do doby laténské. Současně zde byly nalezeny doklady osídlení ze středního paleolitu, neolitu, doby římské a raného středověku. Celková délka zachovaných valů je 520 m, přičemž ohrazují plochu 6,75 ha.
val z plochy hradiště -
Autor: © Milan Caha 07/2009
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Svákov
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Jihočeský kraj, Soběslav, Soběslav
Mohutně opevněné hradiště s jedinečně zachovalým obloukovým valem. Podle skromných nálezů pochází pravděpodobně ze starší doby železné, využíváno bylo i v raném středověku. Val má výšku místy až 8 m, příkop šířku až 20 m.
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
© Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vaše oblíbená místa,
Zavřít reklamu