Klíčové slovo
Hledání podle klíčového slova.

Počáteční písmeno
Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost místa
Služby spojené s místem

Hradiště k objevení, neváhejte vyrazit do přírody

Nastaven filtr
Zrušit filtr
hradiště
Nechtěli jste spíše vypsat seznam všech mostů?
Nalezeno celkem záznamů, 9 / 0 stran, vyhledáno za 0.66 sec
Okrouhlá
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Moravskoslezský kraj, Staříč, Staříč
Zaniklé pravěké menší hradiště na výrazném vrcholu Okrouhlá u Staříče objevené r. 1977 Milanem Borisem. Prokázána existence lidu lužické a později púchovské kultury. Dochován krátký úsek setřelého valu.
Oldříš
190.0 m. n.m.
hradiště, zaniklý, volně přístupno, Česká republika, Středočeský kraj, Pňov-Předhradí, Pňov-Předhradí
Zbytky po hradišti Oldříš, běžně označovaném jako raně středověký hrad, nelze již v terénu vystopovat, kopie plastik z kostela jsou vystaveny v Polabském muzeu v Poděbradech, originály ve sbírkách Národního muzea v Praze.
Olšany u Prostějova archeologické naleziště Zlatniska
217.0 m. n.m.
hradiště, zaniklý, nepřístupno, Česká republika, Olomoucký kraj, Olšany u Prostějova, Olšany u Prostějova
V r. 1998 byla při záchranném archeologickém výzkumu objevena část palisádového žlebu, obepínajícího kruhový prostor o průměru asi 80 m a pravděpodobný severní vstup. Lehce opevněný kruhový areál je rámcově kladen do pozdního eneolitu až starší doby bronzové.
Ondřejov
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Plzeňský kraj, Ondřejov, Ondřejov
Hradiště chámské kultury stálo na úzkém skalnatém břidlicovém bradle nad řekou Střelou, východně od obce. Od západu bylo chráněno dodnes patrným příkopem a valem.
Ostroměř Hradištko, Na zámkách
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Královéhradecký kraj, Ostroměř, Ostroměř
Dvoudílné raně středověké hradiště o rozloze cca 30 ha z druhé poloviny 9. století. Je přisuzováno slavníkovskému rodu Charvátů, v 10. stol. jej ovládli Přemyslovci. Zaniklo pravděpodobně na počátku 12. stol.
Otmíče
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Středočeský kraj, Otmíče, Otmíče
Původně výšinné eneolitické sídliště, pak opevněná osada v mladší době bronzové, na akropoli vybudováno jednodílné hradiště v době halštatské a laténské, znovu využito a rozšířeno ve střední až mladší době hradištní.
Plasy Plass, les Bor
375.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Plzeňský kraj, Plasy, Plasy
Hradiště na úzkém ostrohu nad řekou Střelou bylo osídleno již v pravěku, což dokazují zlomky keramiky z mladší době kamenné, chamské kultury a z pozdní doby halštatské. Dodnes jsou na kopci patrné zbytky valů a výhledy na řeku.
Plešivec
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Středočeský kraj
Podobora Těšinisko, Starý Těšín, Archeopark Chotěbuz
hradiště, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Česká republika, Moravskoslezský kraj, Chotěbuz, Chotěbuz
Na místě opevněného slovanského hradiště stojí dnes Archeopark, jeho přesná replika. Podle archeologického výzkumu bylo místo osídleno již v období starší doby železné a poté zde stálo v od pol. 8. stol. do přelomu 11. a 12. stol. opevněné hradiště. Archeopark vybudován v letech 2005-2012.
Podštěly Jezerský vrch, Badstübl, Jeserauer, Jesera Berg
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Karlovarský kraj, Podštěly, Podštěly
Hradiště podle arch. nálezů z pozdní doby halštatské na podlouhlém kopci severně od vsi Podštěly o rozloze cca 3 hektary. Dochovány nevýrazné zbytky hlinitokamenného valu a základ kruhového objektu z nasucho kladeného zdiva neznámého stáří a účelu (může jít o zbytky novodobé vyhlídkové věže).
Pohansko
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Jihomoravský kraj, Břeclav, Břeclav
Velkomoravské hradiště z 9 stol. Patrně zde sídlil člen vládnoucího rodu Mojmírovců. Na ploše hradiska je velmožský dvorec s kostelem, pohřebiště a různé budovy. Hradiště se dělí na centrum (27 ha), jižní a severní předhradí. Výzkum započal r. 1959 prof. F. Kalousek. V jižní části empírový zámeček.
Požaha
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Moravskoslezský kraj, Kojetín, Kojetín
Opevněné sídliště lidu púchovské kultury z přelomu letopočtu na vrcholu Strážnice. Archeologické nálezy zařaditelné mezi období hallstatské a laténské. Osídleno až do 1. stol. n. l., kdy bylo hradiště násilně dobyto a zničeno požárem. Archeologický výzkum v letech 1962 a 1987.
Prasklice Křéby
277.0 m. n.m.
hradiště, zaniklý, volně přístupno, Česká republika, Zlínský kraj, Prasklice, Prasklice
Opevněné hradiště o rozloze asi 6 hektarů bylo osídleno zřejmě v průběhu doby bronzové. První nálezy získány při těžbě písku. V 60. a 70. letech 20. stol. proběhl archeologický průzkum. V letech 2000-2002 byly při letecké prospekci zjištěny příznaky dvou zaniklých obloukových příkopů.
Pravý Hradec
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Středočeský kraj, Klecany, Klecany
Slovanské hradiště z 9.a 10.stol. považované za hledaný Pravý Hradec, komunikační spojnici mezi Levým Hradcem a Pražským hradem. Od Vltavy na něj vede cesta zvaná Čertovka, místy tesaná do skály, pocházející ze stejné doby jako hradiště samo.
Prštice
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Jihomoravský kraj, Prštice, Prštice
Hradiště na vrcholu Horka, na západním konci obce Prštice, objevené v roce 1987.
| |
Zavřít reklamu