Hradiště k objevení, neváhejte vyrazit do přírody

Klíčové slovo
Hledání podle klíčového slova.

Počáteční písmeno
Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost místa
Služby spojené s místem

Nastaven filtr
Zrušit filtr
hradiště
Nechtěli jste spíše vypsat seznam všech mostů?
Nalezeno celkem 198 záznamů, 9 / 14 stran, vyhledáno za 0.28 sec
 Nejdek
180.0 m. n.m.
Pohansko
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Jihomoravský kraj, Nejdek
Pohansko u Nejdku bylo osídleno již v eneolitu, poté v době bronzové, době laténské a v časně slovanském období. V 9. století zde vzniklo raně středověké velkomoravské nížinné hradiště o celkové ploše asi 23 ha. Jeho zánik je kladen do 10. století.
 Nezamyslice
205.0 m. n.m.
hradiště, zaniklý, volně přístupno, Olomoucký kraj, Nezamyslice
Na plochém návrší na jihovýchodním okraji dnešní obce Nezamyslice se v 9. stol. rozkládalo velkomoravské nížinné hradiště chráněné ze severní strany mohutnou palisádou. Dnes je lokalita poškozena výstavbou čerpací stanice a průmyslového areálu.
 Nové Sady-Povel
230.0 m. n.m.
Olomouc 2
hradiště, zaniklý, volně přístupno, Olomoucký kraj, Olomouc-Povel
Časně slovanské, lehce opevněné nížinné sídliště nejasného rozsahu bylo zřejmě předvelkomoravským mocenským ústředím olomoucké sídelní aglomerace, obývané vládcem a kmenovou aristokracií. Hradisko zničené na počátku 9. stol. bezestopy zaniklo a později jej zcela pohltila moderní zástavba.
 Oberská vrata
450.0 m. n.m.
Brněnka, Války
hradiště, terénní náznaky, nepřístupno, Jihomoravský kraj, Březina
Opevněné hradiště ve vojenském újezdu se zachovalými valy a rozlohou až 100 ha. Datace 1 500 - 1 000 let př. n. l. Osídlení lužické kultury. Archeologicky téměř neprozkoumaná lokalita, známá již od středověku.
 Oberský vrch
483.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Zlínský kraj, Ludkovice
Hradiště bylo pravděpodobně osídleno nositeli púchovské kultury v pozdní době laténské a snad později využíváno i v raném středověku. Prvně lokalitu popsal v r. 1890 J. Kučera a v r. 1896 I. L. Červinka. Některými autory zpochybňovaná lokalita potvrzena r. 1989 kovovými nálezy z povrchového sběru.
 Obora
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Středočeský kraj, Dobříš
Pozůstatky kruhového tvziště, tvořeného obvodovým valem a zavodněným příkopem. Podle nálezu denárů z dob Boleslava I. lze objekt řadit do doby prvních Přemyslovců.
 Obří hrad
Popelná
hradiště, zřícenina, volně přístupno, Jihočeský kraj, Nicov
Nejvýše položené keltské (či snad předkeltské) oppidum na českém území sloužilo v posledních několika stoletích před změnou letopočtu jako útočiště či ochrana zlatonosných nalezišť v údolí Otavy.
 Okrouhlá
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Moravskoslezský kraj, Staříč
Zaniklé pravěké menší hradiště na výrazném vrcholu Okrouhlá u Staříče objevené r. 1977 Milanem Borisem. Prokázána existence lidu lužické a později púchovské kultury. Dochován krátký úsek setřelého valu.
 Oldříš
190.0 m. n.m.
hradiště, zaniklý, volně přístupno, Středočeský kraj, Pňov-Předhradí
Zbytky po hradišti Oldříš, běžně označovaném jako raně středověký hrad, nelze již v terénu vystopovat, kopie plastik z kostela jsou vystaveny v Polabském muzeu v Poděbradech, originály ve sbírkách Národního muzea v Praze.
 Olšany u Prostějova
217.0 m. n.m.
archeologické naleziště Zlatniska
hradiště, zaniklý, nepřístupno, Olomoucký kraj, Olšany u Prostějova
V r. 1998 byla při záchranném archeologickém výzkumu objevena část palisádového žlebu, obepínajícího kruhový prostor o průměru asi 80 m a pravděpodobný severní vstup. Lehce opevněný kruhový areál je rámcově kladen do pozdního eneolitu až starší doby bronzové.
 Ondřejov
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Plzeňský kraj, Ondřejov
Hradiště chámské kultury stálo na úzkém skalnatém břidlicovém bradle nad řekou Střelou, východně od obce. Od západu bylo chráněno dodnes patrným příkopem a valem.
 Ostroměř
Hradištko, Na zámkách
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Královéhradecký kraj, Ostroměř
Dvoudílné raně středověké hradiště o rozloze cca 30 ha z druhé poloviny 9. století. Je přisuzováno slavníkovskému rodu Charvátů, v 10. stol. jej ovládli Přemyslovci. Zaniklo pravděpodobně na počátku 12. stol.
 Otmíče
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Středočeský kraj, Otmíče
Původně výšinné eneolitické sídliště, pak opevněná osada v mladší době bronzové, na akropoli vybudováno jednodílné hradiště v době halštatské a laténské, znovu využito a rozšířeno ve střední až mladší době hradištní.
 Plasy
375.0 m. n.m.
Plass, les Bor
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Plzeňský kraj, Plasy
Hradiště na úzkém ostrohu nad řekou Střelou bylo osídleno již v pravěku, což dokazují zlomky keramiky z mladší době kamenné, chamské kultury a z pozdní doby halštatské. Dodnes jsou na kopci patrné zbytky valů a výhledy na řeku.
 Plešivec
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Středočeský kraj