Klíčové slovo
Hledání podle klíčového slova.

Počáteční písmeno
Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost místa
Služby spojené s místem

Hradiště k objevení, neváhejte vyrazit do přírody

Nastaven filtr
Zrušit filtr
hradiště
Nechtěli jste spíše vypsat seznam všech mostů?
Nalezeno celkem 180 záznamů, 9 / 12 stran, vyhledáno za 0.81 sec
Střela. -
Autor: © Prudký Martin, 12/2017
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Plasy Plass, les Bor
375.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Plzeňský kraj, Plasy, Plasy
Hradiště na úzkém ostrohu nad řekou Střelou bylo osídleno již v pravěku, což dokazují zlomky keramiky z mladší době kamenné, chamské kultury a z pozdní doby halštatské. Dodnes jsou na kopci patrné zbytky valů a výhledy na řeku.
- Relikty valů - stav po tisíciletém působení přírody (a hlavně člověka).
Autor: © Petr Turyna 08/2006
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Plešivec
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Středočeský kraj
-
Autor: © Daniel Pawlik 10/2004
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Podobora Těšinisko, Starý Těšín, Archeopark Chotěbuz
hradiště, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Česká republika, Moravskoslezský kraj, Chotěbuz, Chotěbuz
Na místě opevněného slovanského hradiště stojí dnes Archeopark, jeho přesná replika. Podle archeologického výzkumu bylo místo osídleno již v období starší doby železné a poté zde stálo v od pol. 8. stol. do přelomu 11. a 12. stol. opevněné hradiště. Archeopark vybudován v letech 2005-2012.
Pohled na Jezerní vrch od východu -
Autor: © Prudký Martin, 10/2013
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Podštěly Jezerský vrch, Badstübl, Jeserauer, Jesera Berg
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Karlovarský kraj, Podštěly, Podštěly
Hradiště podle arch. nálezů z pozdní doby halštatské na podlouhlém kopci severně od vsi Podštěly o rozloze cca 3 hektary. Dochovány nevýrazné zbytky hlinitokamenného valu a základ kruhového objektu z nasucho kladeného zdiva neznámého stáří a účelu (může jít o zbytky novodobé vyhlídkové věže).
Areál hradiště -
Autor: © Seyček 03/2004
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Pohansko
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Jihomoravský kraj, Břeclav, Břeclav
Velkomoravské hradiště z 9 stol. Patrně zde sídlil člen vládnoucího rodu Mojmírovců. Na ploše hradiska je velmožský dvorec s kostelem, pohřebiště a různé budovy. Hradiště se dělí na centrum (27 ha), jižní a severní předhradí. Výzkum započal r. 1959 prof. F. Kalousek. V jižní části empírový zámeček.
Pohled ze sedla pod Strážnicí k severozápadu na Strážnici, kde stávalo sídliště Požaha - sídliště se rozkládalo na západnějším plochém vrcholku (vlevo)
Autor: © Jan P. Štěpánek 05/2007
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Požaha
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Moravskoslezský kraj, Kojetín, Kojetín
Opevněné sídliště lidu púchovské kultury z přelomu letopočtu na vrcholu Strážnice. Archeologické nálezy zařaditelné mezi období hallstatské a laténské. Osídleno až do 1. stol. n. l., kdy bylo hradiště násilně dobyto a zničeno požárem. Archeologický výzkum v letech 1962 a 1987.
Lokalita od jihu -
Autor: © Luděk Vláčil 03/2018
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Prasklice Křéby
277.0 m. n.m.
hradiště, zaniklý, volně přístupno, Česká republika, Zlínský kraj, Prasklice, Prasklice
Opevněné hradiště o rozloze asi 6 hektarů bylo osídleno zřejmě v průběhu doby bronzové. První nálezy získány při těžbě písku. V 60. a 70. letech 20. stol. proběhl archeologický průzkum. V letech 2000-2002 byly při letecké prospekci zjištěny příznaky dvou zaniklých obloukových příkopů.
plocha hradiště - pohled k jihozápadu -
Autor: © Milan Caha, 09/2007
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Pravý Hradec
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Středočeský kraj, Klecany, Klecany
Slovanské hradiště z 9.a 10.stol. považované za hledaný Pravý Hradec, komunikační spojnici mezi Levým Hradcem a Pražským hradem. Od Vltavy na něj vede cesta zvaná Čertovka, místy tesaná do skály, pocházející ze stejné doby jako hradiště samo.
- Celkový pohled na lokalitu od severozápadu
Autor: © Roman Řezáč 02/2008
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Prštice
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Jihomoravský kraj, Prštice, Prštice
Hradiště na vrcholu Horka, na západním konci obce Prštice, objevené v roce 1987.
- Hluboká brázda oddělující na jihu centrální hradiště od jižnějšího hradištního areálu.
Autor: © Petr Turyna 09/2006
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přistoupim Svatováclavské šance
266.7 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Středočeský kraj, Přistoupim, Přistoupim
Raně středověké (konec 8., 9. stol.) dvoudílné hradiště o rozloze 7,5ha. Zachován jižní val (2,5m) centrálního hradiště s mohutnou roklí. Dnes zemědělsky využívané prostranství.
Pohled na prostor hradiště z údolí Romže -
Autor: © Ivo Rozehnal 2010
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Ptenský Dvorek Ptení
310.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Olomoucký kraj, Ptenský Dvorek, Ptenský Dvorek
Hradiště nad údolím Romže z mladší doby kamenné, kultury moravské malované keramiky s rozlohou 2 ha. Hradiště je částečně zastavěné a archeologicky ne příliš prozkoumané. Pravděpodobně ani nebylo výrazně opevněno.
plocha Velkého hradiska, v pozdí pozůstatek valu -
Autor: © Milan Caha 09/2010
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Rokytná
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Jihomoravský kraj, Rokytná, Rokytná
Slovanské hradiště z pol. 11. stol. vybudované Břetislavem I. na skalnaté ostrožně nad říčkou Rokytnou. Doloženo r. 1052. Zaniklo r. 1146 při bojích Vladislava II. s moravskými údělnými knížaty v čele se znojemským Konrádem.
Severní část lokality od jihovýchodu -
Autor: © Luděk Vláčil 05/2018
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Roštín I Brdo
585.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Zlínský kraj, Roštín, Roštín
Hradisko chráněné valem, oválného půdorysu o délce asi 800 m a šířce cca 100 m na hřebenu mezi dvěma nejvyššími vrcholky Chřibů, Brdo a Malé Brdo, bylo osídleno v době halštatské, v období slezské fáze kultury lužických popelnicovych polí v pozdní době bronzové a v raném středověku.
příkop a mohutný val -
Autor: © Luděk Vláčil 11/2017
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Roštín II Hradisko
450.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Zlínský kraj, Roštín, Roštín
Na ostrožně nad údolím se v období pozdní doby bronzové a starší doby železné, přibližně v letech 1 000-400 př. n. l., nacházelo výšinné opevnění s rozlohou asi 1,9. ha. chráněné až 4 m vysokým valem a dvěma vnějšími příkopy. Opevnění s dřevěnou a kamennou konstrukcí vzniklo ve dvou fázích.
Pohled na hradiště od silnice do Pnětluk -
Autor: © Prudký Martin, 04/2014
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Roviny, Na Rovinách
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Ústecký kraj, Domoušice, Domoušice
Hradiště na plochém 500 m vysokém kopci bylo osídleno od pozdní doby halštatské do časné doby laténské, tj. cca 500 let před Kristem. Možná souvisí se sousedními Kounovskými řadami. Dochovány pozůstatky dvou příčných valů s příkopy v čele a dalšího valu na opyši ohrazující obdélný areál hradiště.
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
© Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vaše oblíbená místa,
Zavřít reklamu