Hradiště k objevení, neváhejte vyrazit do přírody

Klíčové slovo
Hledání podle klíčového slova.

Počáteční písmeno
Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost místa
Služby spojené s místem

Nastaven filtr
Zrušit filtr
hradiště
Nechtěli jste spíše vypsat seznam všech mostů?
Nalezeno celkem 198 záznamů, 8 / 14 stran, vyhledáno za 0.88 sec
 Luleč I
408.0 m. n.m.
Kolovratnice
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Jihomoravský kraj, Luleč
Hradiště osídlené snad v pravěku a době hradištní zabíralo prostor ostrožny o ploše asi 3,5 ha přirozeně chráněné ze tří stran strmými svahy. Na severu bylo opevněno dodnes dobře patrným, 7 metrů širokým příkopem a mohutným valem.
 Luleč II
360.0 m. n.m.
Sv. Martin, Boží stoleček
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Jihomoravský kraj, Luleč
Jedno z největších pravěkých hradišť na Moravě o rozloze 55 ha. Poloha osídlena již v eneolitu, hradiště využíváno v době bronzové, pozdní době laténské a snad i v době hradištní. Částečně dochovány dvě až tři linie valů a příkopů. Narušeno chatovou osadou a lomem, částečně zalesněno.
 Mikulčice
159.0 m. n.m.
Valy u Mikulčic
hradiště, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Jihomoravský kraj
Rozsáhlé slovanské hradiště s několika podhradími a řadou kostelů, jedno z center Velkomoravské říše. Objeveno v roce 1954 J. Poulíkem, archeologicky zkoumáno až do roku 1992.
 Minice
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Středočeský kraj, Minice
Hlavní osídlení spadalo do 1.tisl. př.n.l. Místo je chráněno po délce svahy strmě spadajícími do údolí. Bylo obehnáno hradbami. Patrné zbytky valů. Na jižní straně zachovány zbytky kamenných základů hradeb. Hradiště zničeno za neznámých okolností.
 Moravičany
260.0 m. n.m.
hradiště, zaniklý, volně přístupno, Olomoucký kraj, Moravičany
Předpokládané nížinné opevněné sídliště bez terénních stop bylo zkoumáno v l. 1961 a 1963. Nálezy dokládají kulturní vrstvy z 11.-13. stol. a ve dvou sondách byly zjištěny stopy soudobého opevnění. Od r. 1958 je lokalita chráněna jako kulturní památka.
 Most
360.0 m. n.m.
Hněvín
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Ústecký kraj, Most
Hradiště na výrazném vrchu (360 m n. m). Nálezy z doby únětické, mohylové, knovízské a haštalské, po delší pauze znovu osídleno Slovany (8. a 9. stol.), ve 13. stol. postaven středověký hrad. Z hradiště dochován val kolem nižší plošiny.
 Na Farkách
260.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Hl.m.Praha, Praha 7-Troja
Na místě hradiště byl vybudován archeopark. Nově vyrostla hradba tvořená palisádou, jejíž součástí je zrekonstruovaná "původní" brána. Hradiště bylo v druhé polovině minulého století součástí obdělávaných polí.
 Na Hradišťanech
305.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Středočeský kraj, Doubravčany
Jednodílné výšinné hradiště o ploše 2,6 ha na skalnaté ostrožně nad potokem Výrovka. Ostrožnu přetínal dnes již nezřetelný šíjový val dlouhý cca 120 m. Datování hradiště je nejisté, je kladeno do pozdní doby bronzové a raného středověku.
 Na Hradišťatech
V Šancích
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Středočeský kraj, Ždánice
Doposud archeologicky neprozkoumané hradiště, podle ojedinělých nálezů keramiky řazené do raného středověku. Na akropoli památník agrární strany, později obětem fašismu.
 Na Pišťáku
460.0 m. n.m.
Pišťák
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Středočeský kraj, Řevnice
Hradiště bylo osídleno možná v období eneolitu, době halštatské i v raném středověku. Zachovaly se dva valy chránící kamenitou ostrožnu. Místo nabízí výhledy do krajiny.
 Na Šancích
310.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Středočeský kraj, Doubravčany
Dvoudílné hradiště nejasného stáří nad soutokem Výrovky a Malotického potoka jihozápadně od vsi Doubravčany. Archeologické nálezy datované do období štítarské kultury (okolo roku 1000 př. n. l.) a do raného středověku.
 Náměšť na Hané
370.0 m. n.m.
Rmíz
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Olomoucký kraj, Laškov
Hradiště evropského významu zkoumané od poloviny 20. století. Vzniklo na rozhraní středního a pozdního eneolitu (pozdní doba kamenná neboli doba měděná), osídleno i v halštatu, nálezy též ze středověku. V místě prokázáno nejstarší kamenné opevnění u nás.
 Naqsh-e Rustam
1.6 m. n.m.
Írán
hradiště, zřícenina, volně přístupno, Írán
Naqsh-e Rostam je starověká nekropole v provincii Fars v Íránu. Skupina starověkých íránských skalních reliéfů vytesaných do útesu z období Achajmenovců i Sasánovců. Do skály vytesané hrobky achajmenovských králů. Hrobky mají tvar řeckého kříže.
 Národní park Kursi
Izrael
hradiště, zachovalý, volně přístupno, Izrael
Podle křesťanské tradice je Kursi místo, kde Ježíš vykonával zázrak prasat. Významná archeologická lokalita a národní park v Izraeli. Ruiny byzantského kláštera. Odkryty mozaiky, velký kostel, ulice, drenážní kanály, lázeňský dům a malá kaple.
 národní přírodní rezervace Tabulová
Stolová hora
hradiště, zaniklý, volně přístupno, Jihomoravský kraj, Klentnice
Zaniklé hradiště na Stolové hoře (458 m), která je součástí Pálavských vrchů. Osídlení datováno do doby kolem 700 let př.n.l., kdy zde lid velaticko-podolské kultury vystavěl opevněné sídliště. Výskyt mohyl únětické kultury.