Klíčové slovo
Hledání podle klíčového slova.

Počáteční písmeno
Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost místa
Služby spojené s místem

Hradiště k objevení, neváhejte vyrazit do přírody

Nastaven filtr
Zrušit filtr
hradiště
Nechtěli jste spíše vypsat seznam všech mostů?
Nalezeno celkem 180 záznamů, 8 / 12 stran, vyhledáno za 0.24 sec
- Celkový pohled na stále mohutný val (je zřetelně vidět od silnice číslo 2, která hradiště míjí asi 500 metrů severně)
Autor: © Pavel Makovec, 02/2016
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Na Šancích
310.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Středočeský kraj, Doubravčany, Doubravčany
Dvoudílné hradiště nejasného stáří nad soutokem Výrovky a Malotického potoka jihozápadně od vsi Doubravčany. Archeologické nálezy datované do období štítarské kultury (okolo roku 1000 př. n. l.) a do raného středověku.
Rmíz u Laškova - pohled na hradištní horu od obce Laškov -
Autor: © Ivo Rozehnal, 06/2012
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Náměšť na Hané Rmíz
370.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Olomoucký kraj, Laškov, Laškov
Hradiště evropského významu zkoumané od poloviny 20. století. Vzniklo na rozhraní středního a pozdního eneolitu (pozdní doba kamenná neboli doba měděná), osídleno i v halštatu, nálezy též ze středověku. V místě prokázáno nejstarší kamenné opevnění u nás.
Stolová hora od jihu -
Autor: © Jan P. Štěpánek 07/2010
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
národní přírodní rezervace Tabulová Stolová hora
hradiště, zaniklý, volně přístupno, Česká republika, Jihomoravský kraj, Klentnice, Klentnice
Zaniklé hradiště na Stolové hoře (458 m), která je součástí Pálavských vrchů. Osídlení datováno do doby kolem 700 let př.n.l., kdy zde lid velaticko-podolské kultury vystavěl opevněné sídliště. Výskyt mohyl únětické kultury.
Pohled na návrší od severovýchodu -
Autor: © Luděk Vláčil, 07/2018
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Nezamyslice
205.0 m. n.m.
hradiště, zaniklý, volně přístupno, Česká republika, Olomoucký kraj, Nezamyslice, Nezamyslice
Na plochém návrší na jihovýchodním okraji dnešní obce Nezamyslice se v 9. stol. rozkládalo velkomoravské nížinné hradiště chráněné ze severní strany mohutnou palisádou. Dnes je lokalita poškozena výstavbou čerpací stanice a průmyslového areálu.
-
Autor: © Luděk Vláčil 08/2017
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Nové Sady-Povel Olomouc 2
230.0 m. n.m.
hradiště, zaniklý, volně přístupno, Česká republika, Olomoucký kraj, Olomouc-Povel, Olomouc-Povel
Časně slovanské, lehce opevněné nížinné sídliště nejasného rozsahu bylo zřejmě předvelkomoravským mocenským ústředím olomoucké sídelní aglomerace, obývané vládcem a kmenovou aristokracií. Hradisko zničené na počátku 9. stol. bezestopy zaniklo a později jej zcela pohltila moderní zástavba.
Údolí Okluky ve voj.prostoru, vlevo kopec Na závrtku, za kterým začínají Oberská vrata -
Autor: © Ivo Rozehnal 05/2005
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Oberská vrata Brněnka, Války
450.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, nepřístupno, Česká republika, Jihomoravský kraj, Březina, Březina
Opevněné hradiště ve vojenském újezdu se zachovalými valy a rozlohou až 100 ha. Datace 1 500 - 1 000 let př. n. l. Osídlení lužické kultury. Archeologicky téměř neprozkoumaná lokalita, známá již od středověku.
-
Autor: © Seycek 02/2004
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Obora
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Středočeský kraj, Dobříš, Dobříš
Pozůstatky kruhového tvziště, tvořeného obvodovým valem a zavodněným příkopem. Podle nálezu denárů z dob Boleslava I. lze objekt řadit do doby prvních Přemyslovců.
-
Autor: 2003 ©Jiří Marounek
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Obří hrad Popelná
hradiště, zřícenina, volně přístupno, Česká republika, Jihočeský kraj, Nicov, Nicov
Nejvýše položené keltské (či snad předkeltské) oppidum na českém území sloužilo v posledních několika stoletích před změnou letopočtu jako útočiště či ochrana zlatonosných nalezišť v údolí Otavy.
Čubernice - pohled západním směrem na chaty za Plumlovem -
Autor: © Ivo Rozehnal, 05/2012
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Ohrozim Čubernice
310.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Olomoucký kraj, Plumlov, Plumlov
Přírodní památka v místě pravěkého hradiště z pozdní doby kamenné. Nečetnými povrchovými nálezy doloženo osídlení z pozdní doby kamenné, podrobnější výzkumy nebyly provedeny.
vzdálenější pohled na vrchol Okrouhlá od jihu -
Autor: © Jan P. Štěpánek 08/2006
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Okrouhlá
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Moravskoslezský kraj, Staříč, Staříč
Zaniklé pravěké menší hradiště na výrazném vrcholu Okrouhlá u Staříče objevené r. 1977 Milanem Borisem. Prokázána existence lidu lužické a později púchovské kultury. Dochován krátký úsek setřelého valu.
-
Autor: © František Kinař 07/2017
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Oldříš
190.0 m. n.m.
hradiště, zaniklý, volně přístupno, Česká republika, Středočeský kraj, Pňov-Předhradí, Pňov-Předhradí
Zbytky po hradišti Oldříš, běžně označovaném jako raně středověký hrad, nelze již v terénu vystopovat, kopie plastik z kostela jsou vystaveny v Polabském muzeu v Poděbradech, originály ve sbírkách Národního muzea v Praze.
Celkový pohled na vyvýšenou plošinu „Zlatniska“ -
Autor: © Luděk Vláčil 07/2018
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Olšany u Prostějova archeologické naleziště Zlatniska
217.0 m. n.m.
hradiště, zaniklý, nepřístupno, Česká republika, Olomoucký kraj, Olšany u Prostějova, Olšany u Prostějova
V r. 1998 byla při záchranném archeologickém výzkumu objevena část palisádového žlebu, obepínajícího kruhový prostor o průměru asi 80 m a pravděpodobný severní vstup. Lehce opevněný kruhový areál je rámcově kladen do pozdního eneolitu až starší doby bronzové.
-
Autor: © Prudký Martin, 12/2014
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Ondřejov
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Plzeňský kraj, Ondřejov, Ondřejov
Hradiště chámské kultury stálo na úzkém skalnatém břidlicovém bradle nad řekou Střelou, východně od obce. Od západu bylo chráněno dodnes patrným příkopem a valem.
cesta protínající val v severozápadním rohu hradiště -
Autor: © Milan Caha 04/2008
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Ostroměř Hradištko, Na zámkách
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Královéhradecký kraj, Ostroměř, Ostroměř
Dvoudílné raně středověké hradiště o rozloze cca 30 ha z druhé poloviny 9. století. Je přisuzováno slavníkovskému rodu Charvátů, v 10. stol. jej ovládli Přemyslovci. Zaniklo pravděpodobně na počátku 12. stol.
hradiště od Praskoles -
Autor: © Milan Caha 08/2008
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Otmíče
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Středočeský kraj, Otmíče, Otmíče
Původně výšinné eneolitické sídliště, pak opevněná osada v mladší době bronzové, na akropoli vybudováno jednodílné hradiště v době halštatské a laténské, znovu využito a rozšířeno ve střední až mladší době hradištní.
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
© Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vaše oblíbená místa,
Zavřít reklamu