Moje místa 0
Klíčové slovo
Hledání podle klíčového slova.

Počáteční písmeno
Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost místa
Služby spojené s místem

a hradiště k objevení, neváhejte vyrazit do přírody

Nastaven filtr
Zrušit filtr
hradiště
Nechtěli jste spíše vypsat seznam všech mostů?
Nalezeno celkem 181 záznamů, 7 / 13 stran, vyhledáno za 0.15 sec
Pohled na lokalitu od jihozápadu -
Autor: © Luděk Vláčil 04/2017
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Lažánky
330.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Jihomoravský kraj, Lažánky, Lažánky
Raně středověké opevnění přirozeně chráněné ze tří stran prudkými srázy. V místě přístupové šíje ostrožnu chránil příčný val a příkop a po obvodu bylo zřejmě opevnění lehké konstrukce. Nálezy datují osídlení do 11. a 12. stol.
Jižní okraj části hradiště U Točánků -
Autor: © Prudký Martin, 03/2010
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Levousy
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Ústecký kraj, Levousy, Levousy
Hradiště v Levousech bylo osídleno obyvateli neolitických kultur s lineární keramikou, únětické kultury starší doby bronzové, knovízské kultury a štítarské kultury z pozdní doby bronzové. Část opevnění pochází i z raného středověku, z 9. a 10. stol.
Val kryjící hradiště od jihozápadu -
Autor: © Prudký Martin, 03/2013
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Levý Hradec Žalov
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Středočeský kraj, Roztoky, Roztoky
Vrch vysoko nad levým břehem Vltavy byl osídlen již v pozdní době kamenné, největšího rozmachu se hradiště zažilo v raném středověku jako rodové sídlo Přemyslovců. V 80. letech 9. století zde byl postaven první český kostel, 19. 2. 982 zvolen biskupem Slavníkovec Vojtěch. Zaniklo koncem 11. století
Místo původního kostela -
Autor: © Petr Vaculčík 05/2006
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Libice nad Cidlinou
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Středočeský kraj, Libice nad Cidlinou, Libice nad Cidlinou
Slavníkovské hradiště z koncem 8. století. Ráz knížecího sídla s palácem, třemi chrámy, mincovnou, hospodářskými stavbami a železářskými objekty. V 11. století postaven nový palác. Poslední zmínky r.1130. Zachované základy paláce, kostela a vstupní brány.
-
Autor: © Prudký Martin, 04/2015
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Líska Liška, Liske Berg
534.0 m. n.m.
hradiště, zaniklý, volně přístupno, Česká republika, Ústecký kraj, Libčeves, Libčeves
Zalesněný vrch Líska se tyčí do výšky 534 m nad mořem severně od Libčevsi. Keramické fragmenty, nalezené na úzkém, podlouhlém a nehostinném vrcholu nasvědčují o nějaké formě užívání již v pravěku. To možná mělo souvislost s nedalekým hradištěm u Měrunic.
hradiště v místě prvního valu s příkopem -
Autor: © Milan Caha 08/2008
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Lochovice
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Středočeský kraj, Lochovice, Lochovice
Hradiště o rozloze 7 ha z doby hradištní, z 10. – 12. století, pravděpodobně využívané již mnohem dříve (eneolit, doba bronzová, halštatská). Dochoval se pouze zbytek prvého šíjového valu.
Louštín -
Autor: © Vlky, Jirka Čížek
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Louštín
535.0 m. n.m.
hradiště, zaniklý, volně přístupno, Česká republika, Středočeský kraj, Krušovice, Krušovice
Pozůstatky hradiště z pozdní doby bronzové, část nálezů keramiky pochází i z pozdní doby halštatské. Západní část vrcholové plošiny je oddělený 100 metrů dlouhým opukovým valem, hradiště má plochu cca 1,5 hektaru.
pohled přes hradiště na západ - z hradiště je krásný a daleký výhled
Autor: 2003 ©Jiří Marounek
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Lštění Přestavlky u Čerčan
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Středočeský kraj
Pohled z vrchu Oberský k jihu -
Autor: © Luděk Vláčil 07/2019
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Ludkovice Oberský vrch
483.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Zlínský kraj, Ludkovice, Ludkovice
Hradiště bylo pravděpodobně osídleno nositeli púchovské kultury v pozdní době laténské a snad později využíváno i v raném středověku. Prvně lokalitu popsal v r. 1890 J. Kučera a v r. 1896 I. L. Červinka. Některými autory zpochybňovaná lokalita potvrzena r. 1989 kovovými nálezy z povrchového sběru.
-
Autor: © Luděk Vláčil 01/2018
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Luleč I Kolovratnice
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Jihomoravský kraj, Luleč, Luleč
Hradiště osídlené snad v pravěku a době hradištní zabíralo prostor ostrožny o ploše asi 3,5 ha přirozeně chráněné ze tří stran strmými svahy. Na severu bylo opevněno dodnes dobře patrným, 7 metrů širokým příkopem a mohutným valem.
Mikulčice - Jeden z menších kostelů
Autor: © Zdeněk Susa, 09/2008
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Mikulčice Valy u Mikulčic
159.0 m. n.m.
hradiště, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Česká republika, Jihomoravský kraj
Rozsáhlé slovanské hradiště s několika podhradími a řadou kostelů, jedno z center Velkomoravské říše. Objeveno v roce 1954 J. Poulíkem, archeologicky zkoumáno až do roku 1992.
Minické hradiště -
Autor: © Dita Kacerovská 08/2006
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Minice
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Středočeský kraj, Minice, Minice
Hlavní osídlení spadalo do 1.tisl. př.n.l. Místo je chráněno po délce svahy strmě spadajícími do údolí. Bylo obehnáno hradbami. Patrné zbytky valů. Na jižní straně zachovány zbytky kamenných základů hradeb. Hradiště zničeno za neznámých okolností.
-
Autor: © Luděk Vláčil 04/2017
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Moravičany
260.0 m. n.m.
hradiště, zaniklý, volně přístupno, Česká republika, Olomoucký kraj, Moravičany, Moravičany
Předpokládané nížinné opevněné sídliště bez terénních stop bylo zkoumáno v l. 1961 a 1963. Nálezy dokládají kulturní vrstvy z 11.-13. stol. a ve dvou sondách byly zjištěny stopy soudobého opevnění. Od r. 1958 je lokalita chráněna jako kulturní památka.
Val z jihu -
Autor: © Prudký Martin, 01/2010
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Most Hněvín
360.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Ústecký kraj, Most, Most
Hradiště na výrazném vrchu (360 m n. m). Nálezy z doby únětické, mohylové, knovízské a haštalské, po delší pauze znovu osídleno Slovany (8. a 9. stol.), ve 13. stol. postaven středověký hrad. Z hradiště dochován val kolem nižší plošiny.
dnešní vstup -
Autor: jirka marounek 2004
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Na Farkách
260.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Hl.m.Praha, Praha 7-Troja, Praha 7-Troja
Na místě hradiště byl vybudován archeopark. Nově vyrostla hradba tvořená palisádou, jejíž součástí je zrekonstruovaná "původní" brána. Hradiště bylo v druhé polovině minulého století součástí obdělávaných polí.
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
© Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vaše oblíbená místa,
Zavřít reklamu