Moje místa 0
Klíčové slovo
Hledání podle klíčového slova.

Počáteční písmeno
Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost místa
Služby spojené s místem

a hradiště k objevení, neváhejte vyrazit do přírody

Nastaven filtr
Zrušit filtr
hradiště
Nechtěli jste spíše vypsat seznam všech mostů?
Nalezeno celkem 181 záznamů, 6 / 13 stran, vyhledáno za 0.91 sec
-
Autor: © Prudký Martin, 02/2013
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Chyše U Střelnice, Lindenberg, Chiesch
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Karlovarský kraj, Chyše, Chyše
Hradiště stojící na ostrožně nad ohbím řeky Střely, na kopci zvaném U Střelnice, v dřívějších časech Lindenberg, není dosud datováno. Roku 1982 zde provedli zjišťovací sondy Dana a Jaroslav Baštovi. Nalezli zbytky mazanice a část kamenného drtidla.
Místo akropoie a kaple -
Autor: © Petr Vaculčík 06/2009
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Kager, Starý zámek Kolová
501.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Karlovarský kraj, Libavské Údolí, Libavské Údolí
Terénní náznaky keltského tvrziště z doby bronzové. Naposledy osídlené ještě ve 13. stol.
-
Autor: © Luděk Vláčil 04/2016
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Klášterní Hradisko
230.0 m. n.m.
hradiště, zaniklý, volně přístupno, Česká republika, Olomoucký kraj, Olomouc-Klášterní Hradisko, Olomouc-Klášterní Hradisko
Hradisko neznámé podoby a rozsahu, osídlené již v pravěku, zastávalo významnější postavení v rámci olomoucké sídelní aglomerace v 10. a v 1. polovině 11. století. Během 2. poloviny 11. století toto místo sloužilo jako pohřebiště a v r. 1077 zde vznikl klášter.
celkový pohled na lokalitu opevněného tábora-hrádku, vpravo trať Kojetín-Kroměříž - pohled od Kojetína
Autor: © Ondřej Štěpánek 10/2006
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Kojetín
196.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Olomoucký kraj, Kojetín, Kojetín
Opevněný vojenský tábor či hradiště založený patrně v 1. čtvrtině 15. století v dobách husitských válek jako možné sídlo vojenské posádky či loupeživé tlupy, 500 m od nádraží v Kojetíně při železniční trati z Kojetína do Kroměříže.
Pohled z vnitřního valu přes příkop -
Autor: © Luděk Vláčil 02/2017
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Kokory Hradisko
250.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Olomoucký kraj, Kokory, Kokory
Archeologicky cenná, neporušená a v regionu ojedinělá lokalita výšinného opevněného sídliště s dochovanými relikty opevnění. Přístupnou část jinak strmé ostrožny o rozloze 0,5–0,7 ha přehrazuje obranný příkop s vnějším a vnitřním valem. Významný doklad vývoje pravěkého osídlení krajiny.
akropole nad údolím Labe -
Autor: © Milan Caha 05/2009
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Kolo
225.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Středočeský kraj, Týnec nad Labem, Týnec nad Labem
Hradiště na táhlém návrší Kolo, datované do pozdně laténské a halštatské doby, některými autory považováno za halštatské oppidum, centrum keltského osídlení na Kolínsku. V době vzniku bylo pravděpodobně obklopeno labskými rameny.
07 - Severozápadní konec plochy hradiště -
Autor: © Ivo Rozehnal 08/2015
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Kopaniny Otaslavice 1, Kopaninky
280.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Olomoucký kraj, Otaslavice, Otaslavice
Hradiště osídlené v mladší době kamenné a pozdní době bronzové nad říčkou Brodečkou. Rozloha asi 4 ha. V severní části zjištěn obranný val. Lokalita známá od r. 1927.
-
Autor: © Luděk Vláčil 06/2017
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Kostelec na Hané
240.0 m. n.m.
hradiště, zaniklý, volně přístupno, Česká republika, Olomoucký kraj, Kostelec na Hané, Kostelec na Hané
Nížinné sídliště na mírném návrší chráněné příkopem a palisádou bylo opevněno již v období eneolitu, dále v mladší době bronzové, římské a v mladší době hradištní. Lokalita hradiště je silně poškozena pozdější zástavbou.
- Základy velkomoravské rotundy.
Autor: © Pavel Semple, 04/2016
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Kostolec Ducové
220.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Slovensko, Trnavský
Hradiště velatické kultury z mladší doby bronzové (1300-1100 př. n. l.). Znovu osídleno Slovany v době Velkomoravské říše (9. stol.). Od 10. do 19. stol. sloužilo jako hřbitov. Dnes ve správě Balneologického muzea v Piešťanech.
hradiště od Tmáně -
Autor: © Milan Caha 08/2008
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Kotýz Tmaň
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Středočeský kraj
Kotýz byl osídlen od pravěku (nálezy břidlicových destiček s rytinami). Hradiště se stopami osídlení v pozdní době bronzové, době halštatské a v době hradištní. Z kterého období pochází fortifikace, nebylo dosud zjištěno.
Pohled přes hradiště k severu - vlevo kostel sv. Štěpána
Autor: © Petr Turyna 07/2005
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Kouřim - přemyslovské hradiště
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Středočeský kraj, Kouřim, Kouřim
Zaniklé významné přemyslovské hradiště/hrad z 11. století zvané také "Druhá Kouřim". Po roce 1223 boji poničené sídlo Děpolta III. přenechává svůj význam poblíž nově vznikajícímu městu Kouřim.
-
Autor: © Pavel Makovec 08/2017
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Kozly
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Středočeský kraj, Kozly, Kozly
Jednodílné blatné hradiště o rozloze asi 1,4 ha vybudované v šíji mendru starého Labe bylo chráněno ze tří stran původním tokem. Po obvodu bylo navíc opevněno valem a příkopem. Přístup zřejmě umožňovala haťovaná stezka vedoucí přes bažiny od východu.
Lokalita od západu -
Autor: © Luděk Vláčil 08/2017
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Křéba Myslejovice 3
400.0 m. n.m.
hradiště, zaniklý, volně přístupno, Česká republika, Olomoucký kraj, Myslejovice, Myslejovice
Hradiště u obce Myslejovice z pozdní doby kamenné, z období kultury nálevkovitých pohárů. Archeologicky zatím téměř neprozkoumané.
-
Autor: © Milan Caha 09/2008
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Křečhoř Na šancích, alte schwedische Schanze
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Středočeský kraj, Křečhoř, Křečhoř
Raně středověké hradiště ve výšinné poloze o rozloze 7,5 až 12,5 ha. Na jeho západním okraji stojí pomník bitvy u Kolína. Areál hradiště nebyl dosud systematicky prozkoumán, není známo, kdy přesně vzniklo a zaniklo.
Prostor náhorní (hlavní) akropole lemovaný valem. -
Autor: © Miloš Gracias, 08/2010
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Křenov Křenovské (Mařínské) hradiště
571.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Pardubický kraj, Křenov, Křenov
Rozsáhlé hradiště z 9. stol. o rozloze zhruba 20 ha. Sloužilo jako vojenský opěrný bod při hranici Velkomoravské říše s územím českých knížat. Místo bylo osídleno již v 8. století. Funkci útočištného hradiště plnilo ještě ve 12. a 13. století.
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
© Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vaše oblíbená místa,
Zavřít reklamu