Klíčové slovo
Hledání podle klíčového slova.

Počáteční písmeno
Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost místa
Služby spojené s místem

a hradiště k objevení, neváhejte vyrazit do přírody

Nastaven filtr
Zrušit filtr
hradiště
Nechtěli jste spíše vypsat seznam všech mostů?
Nalezeno celkem 182 záznamů, 4 / 13 stran, vyhledáno za 0.38 sec
Čáslavský Hrádek -
Autor: © Pavel Vítek 11/2014
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Hrádek
257.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Středočeský kraj, Čáslav, Čáslav
Lokalita osídlena v době kamenné, laténské a halštatské, od 9. stol. slovanské nálezy. V 11.-13. stol. přemyslovským správním střediskem. Protáhlá oválná plocha (cca 0,4-0,6 ha) se strmými skalnatými srázy bývala akropolí s nelokalizovaným, ale prameny doloženým románským kostelem Panny Marie.
-
Autor: © Luděk Vláčil 10/2015
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Hradisko
220.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Zlínský kraj, Hradisko, Hradisko
Náznaky opevněného hradiska jsou kulturní památkou. Oblast osídlena od mladší doby kamenné. V 5.- 4. tisíciletí př. n. l. rozsáhlé sídliště, později opevněné. První průzkum lokality provedl r. 1850 Julius Suchý. V letech 1949-1956 zde probíhal systematický průzkum.
Pohled na akropoli hradiska ze severovýchodu s dobře patrnými valy a příkopy -
Autor: © Luděk Vláčil 03/2017
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
hradisko sv. Klimenta Osvětimany I, Klimentek
460.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Zlínský kraj, Osvětimany, Osvětimany
Výšinné opevněné hradisko a jedno z nejstarších poutních míst, jež je hluboce spjato s moravskou historií. Doklad velkomoravského výšinného opevněného sídliště s dochovanými relikty opevnění, osídleného nejpozději od pol. 9. stol., je kulturní památkou.
plochu hradiska najdeme cca na temeni kopce - od severovýchodu
Autor: © Ondřej Štěpánek 10/2005
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Hradisko u Popůvek
hradiště, terénní náznaky, není známo, Česká republika, Olomoucký kraj, Křenovice, Křenovice
Hradisko na výběžku nad řekou Hanou bylo opevněno valem (částečně dvojitým) a příkopem. Místo bylo podle nálezů obydleno již v ml. době bronzové (1. tis. př.n.l.), další nálezy jsou z doby halštatské (7. - 6. stol. př.n.l.). Opevněné místo bylo využíváno v období válek ještě v 17. a 18. stol.
Akropole, pohled od severu k jihu. -
Autor: © Prudký Martin, 02/2016
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Hradišťany Radelstein, Hradišťanská louka
752.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Ústecký kraj, Mukov, Mukov
Hradišťany jsou rozsáhlé opevněné místo na stejnojmenném kopci a ačkoli bylo zkoumáno již nestory české archeologie J. E. Vocelem a K. Hrašem v 19. století, nevíme o něm takřka nic. Nalezena byla pouze keramika knovízské kultury a dvě neolitické sekerky.
-
Autor: © Luděk Vláčil 07/2017
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Hradište
270.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Slovensko, Trenčiansky
Hradisko s rozlohou 6,45 ha chráněné mohutným valem pravděpodobně vybudoval lid lužické kultury v mladší době bronzové či době halštatské. V období 9.-10. stol. jej využili i Slované. V listině z r. 1553 se uvádí, že osada měla v r. 1406 opevnění podobné hradu.
-
Autor: © Prudký Martin 02/2019
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Hradiště Holý vrch, Ve Styčí
282.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Ústecký kraj, Opočno, Opočno
Výšinná archeologická lokalita v nadmořské výšce 282 m nad mořem byla osídlena již od doby halštatské až do doby hradištní. Nachází se na nevysokém svahu východně od obce a její existence souvisí s ostatními podobnými místy v Poohří.
Torzo valu s příkopem. -
Autor: © Prudký Martin, 12/2018
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Hradiště Markvarecká rovina, Hradisko
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Ústecký kraj, Markvarec, Markvarec
Zaniklé hradiště nad obcí Markvarec bylo vybudováno v pravěku ale dosud se nepodařilo určit do jaké kultury patřili jeho obyvatelé. Do současnosti se zachoval jen několik desítek metrů dlouhý pozůstatek valu s příkopem.
Pohled od Údlic -
Autor: © Prudký Martin, 03/2013
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
hradiště Kostelní vrch
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Ústecký kraj, Přečaply, Přečaply
Z terénních náznaků a povrchového sběru předpokládané raně středověké dvoudílné hradiště (6,2 ha) s trojúhelnou akropolí (1,1 ha). Dle nálezů bylo místo osídleno již v pravěku, hradiště pochází z 10.-12. století. Pozůstatky možného opevnění poničila orba i stavba kostela sv. Matouše ve 13. stol.
Vnitřní val - Koruna vnitřního valu
Autor: © Pavel Veselský
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
hradiště Hrádek
269.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Ústecký kraj, Libochovany, Libochovany
Hradiště z mladší doby bronzové, pozdní doby halštatské a raného středověku o rozloze 21 ha. Jeho akropoli tvoří Tříkřížový vrch neboli Kalvárie. Na severní straně je areál hradiště ohraničen dvojicí mohutných valů.
-
Autor: © Miloš Gracias, 10/2010
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
hradiště Hrutov
360.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Pardubický kraj, Benátky, Benátky
Slovanské hradiště nálezy datované do 9.-11. století sloužilo k ochraně Trstenické stezky vedoucí z Čech na Moravu. Zaujímalo plochu 1,5 ha na ostrožně nad říčkou Loučnou, někdejší opevnění nyní patrné ve formě valů. Obecně ztotožňováno s lokalitou Hrutov zmiňovanou písemně v 11. a 12. století.
Foto č.6 - pohled z plochy hradiště na centrum Prostějova -
Autor: © Ivo Rozehnal, 07/2013
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
hradiště Na Čechovicku Záhoří u Prostějova
350.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Olomoucký kraj, Seloutky, Seloutky
Hradiště z pozdní doby kamenné, kultury nálevkovitých pohárů v lokalitě Na Čechovicku, na masívu Záhoří u Prostějova. Na rozloze cca 4 ha dochovány stopy opevnění. Od r. 1898 několikrát archeologicky zkoumáno - A. Gottwald a M. Šmíd.
akropole -
Autor: © Milan Caha 07/2007
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
hradiště Na Ptáčku
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Středočeský kraj, Klučov, Klučov
Slovanské hradiště z konce 7. či z počátku 8. stol. Zaniklo kolem pol. 9. stol., pravděpodobně v souvislostí s expanzí kouřimských knížat. Lokalita osídlena již v neolitu, eneolitu, v době bronzové i železné. Husité zde vybudovali opevněný tábor.
- Jižní opevnění hradiště.
Autor: © Pavel Semple, 06/2017
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
hradiště na Studeném vrchu
646.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Zlínský kraj, Suchá Loz, Suchá Loz
Hradiště neznámého stáří na vrcholu Studeného vrchu v Bílých Karpatech. Oválné opevnění kolem vrcholu kopce s málo patrným příkopem a valem. Dobře patrný je terénní zlom na vnitřní straně příkopu.
teréní náznaky zbytků hradiště -
Autor: © Karel Piskáček, 12/2006
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
hradiště nad Vlčím dolem
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Středočeský kraj, Písková Lhota, Písková Lhota
Hradiště nad řekou Jizerou z období přelomu bronzové a železné doby ohraničené dvěma dodnes viditelnými valy.
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
© Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vaše oblíbená místa,
Zavřít reklamu