Klíčové slovo
Hledání podle klíčového slova.

Počáteční písmeno
Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost místa
Služby spojené s místem

a hradiště k objevení, neváhejte vyrazit do přírody

Nastaven filtr
Zrušit filtr
hradiště
Nechtěli jste spíše vypsat seznam všech mostů?
Nalezeno celkem 182 záznamů, 9 / 13 stran, vyhledáno za 0.81 sec
-
Autor: © Prudký Martin, 12/2014
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Ondřejov
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Plzeňský kraj, Ondřejov, Ondřejov
Hradiště chámské kultury stálo na úzkém skalnatém břidlicovém bradle nad řekou Střelou, východně od obce. Od západu bylo chráněno dodnes patrným příkopem a valem.
cesta protínající val v severozápadním rohu hradiště -
Autor: © Milan Caha 04/2008
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Ostroměř Hradištko, Na zámkách
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Královéhradecký kraj, Ostroměř, Ostroměř
Dvoudílné raně středověké hradiště o rozloze cca 30 ha z druhé poloviny 9. století. Je přisuzováno slavníkovskému rodu Charvátů, v 10. stol. jej ovládli Přemyslovci. Zaniklo pravděpodobně na počátku 12. stol.
hradiště od Praskoles -
Autor: © Milan Caha 08/2008
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Otmíče
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Středočeský kraj, Otmíče, Otmíče
Původně výšinné eneolitické sídliště, pak opevněná osada v mladší době bronzové, na akropoli vybudováno jednodílné hradiště v době halštatské a laténské, znovu využito a rozšířeno ve střední až mladší době hradištní.
Střela. -
Autor: © Prudký Martin, 12/2017
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Plasy Plass, les Bor
375.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Plzeňský kraj, Plasy, Plasy
Hradiště na úzkém ostrohu nad řekou Střelou bylo osídleno již v pravěku, což dokazují zlomky keramiky z mladší době kamenné, chamské kultury a z pozdní doby halštatské. Dodnes jsou na kopci patrné zbytky valů a výhledy na řeku.
- Relikty valů - stav po tisíciletém působení přírody (a hlavně člověka).
Autor: © Petr Turyna 08/2006
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Plešivec
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Středočeský kraj
-
Autor: © Daniel Pawlik 10/2004
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Podobora Těšinisko, Starý Těšín, Archeopark Chotěbuz
hradiště, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Česká republika, Moravskoslezský kraj, Chotěbuz, Chotěbuz
Na místě opevněného slovanského hradiště stojí dnes Archeopark, jeho přesná replika. Podle archeologického výzkumu bylo místo osídleno již v období starší doby železné a poté zde stálo v od pol. 8. stol. do přelomu 11. a 12. stol. opevněné hradiště. Archeopark vybudován v letech 2005-2012.
Pohled na Jezerní vrch od východu -
Autor: © Prudký Martin, 10/2013
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Podštěly Jezerský vrch, Badstübl, Jeserauer, Jesera Berg
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Karlovarský kraj, Podštěly, Podštěly
Hradiště podle arch. nálezů z pozdní doby halštatské na podlouhlém kopci severně od vsi Podštěly o rozloze cca 3 hektary. Dochovány nevýrazné zbytky hlinitokamenného valu a základ kruhového objektu z nasucho kladeného zdiva neznámého stáří a účelu (může jít o zbytky novodobé vyhlídkové věže).
Areál hradiště -
Autor: © Seyček 03/2004
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Pohansko
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Jihomoravský kraj, Břeclav, Břeclav
Velkomoravské hradiště z 9 stol. Patrně zde sídlil člen vládnoucího rodu Mojmírovců. Na ploše hradiska je velmožský dvorec s kostelem, pohřebiště a různé budovy. Hradiště se dělí na centrum (27 ha), jižní a severní předhradí. Výzkum započal r. 1959 prof. F. Kalousek. V jižní části empírový zámeček.
Pohled ze sedla pod Strážnicí k severozápadu na Strážnici, kde stávalo sídliště Požaha - sídliště se rozkládalo na západnějším plochém vrcholku (vlevo)
Autor: © Jan P. Štěpánek 05/2007
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Požaha
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Moravskoslezský kraj, Kojetín, Kojetín
Opevněné sídliště lidu púchovské kultury z přelomu letopočtu na vrcholu Strážnice. Archeologické nálezy zařaditelné mezi období hallstatské a laténské. Osídleno až do 1. stol. n. l., kdy bylo hradiště násilně dobyto a zničeno požárem. Archeologický výzkum v letech 1962 a 1987.
Lokalita od jihu -
Autor: © Luděk Vláčil 03/2018
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Prasklice Křéby
277.0 m. n.m.
hradiště, zaniklý, volně přístupno, Česká republika, Zlínský kraj, Prasklice, Prasklice
Opevněné hradiště o rozloze asi 6 hektarů bylo osídleno zřejmě v průběhu doby bronzové. První nálezy získány při těžbě písku. V 60. a 70. letech 20. stol. proběhl archeologický průzkum. V letech 2000-2002 byly při letecké prospekci zjištěny příznaky dvou zaniklých obloukových příkopů.
plocha hradiště - pohled k jihozápadu -
Autor: © Milan Caha, 09/2007
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Pravý Hradec
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Středočeský kraj, Klecany, Klecany
Slovanské hradiště z 9.a 10.stol. považované za hledaný Pravý Hradec, komunikační spojnici mezi Levým Hradcem a Pražským hradem. Od Vltavy na něj vede cesta zvaná Čertovka, místy tesaná do skály, pocházející ze stejné doby jako hradiště samo.
- Celkový pohled na lokalitu od severozápadu
Autor: © Roman Řezáč 02/2008
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Prštice
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Jihomoravský kraj, Prštice, Prštice
Hradiště na vrcholu Horka, na západním konci obce Prštice, objevené v roce 1987.
- Hluboká brázda oddělující na jihu centrální hradiště od jižnějšího hradištního areálu.
Autor: © Petr Turyna 09/2006
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Přistoupim Svatováclavské šance
266.7 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Středočeský kraj, Přistoupim, Přistoupim
Raně středověké (konec 8., 9. stol.) dvoudílné hradiště o rozloze 7,5ha. Zachován jižní val (2,5m) centrálního hradiště s mohutnou roklí. Dnes zemědělsky využívané prostranství.
Pohled na prostor hradiště z údolí Romže -
Autor: © Ivo Rozehnal 2010
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Ptenský Dvorek Ptení
310.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Olomoucký kraj, Ptenský Dvorek, Ptenský Dvorek
Hradiště nad údolím Romže z mladší doby kamenné, kultury moravské malované keramiky s rozlohou 2 ha. Hradiště je částečně zastavěné a archeologicky ne příliš prozkoumané. Pravděpodobně ani nebylo výrazně opevněno.
plocha Velkého hradiska, v pozdí pozůstatek valu -
Autor: © Milan Caha 09/2010
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Rokytná
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Jihomoravský kraj, Rokytná, Rokytná
Slovanské hradiště z pol. 11. stol. vybudované Břetislavem I. na skalnaté ostrožně nad říčkou Rokytnou. Doloženo r. 1052. Zaniklo r. 1146 při bojích Vladislava II. s moravskými údělnými knížaty v čele se znojemským Konrádem.
| | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
© Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vaše oblíbená místa,
Zavřít reklamu