Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/hrady/https/funkce_titl_search.php on line 72 Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/hrady/https/funkce_titl_search.php on line 74 Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/hrady/https/funkce_titl_search.php on line 76 Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/hrady/https/funkce_titl_search.php on line 76 a hradiště k objevení, neváhejte vyrazit do přírody
Klíčové slovo
Hledání podle klíčového slova.

Počáteční písmeno
Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost místa
Služby spojené s místem

a hradiště k objevení, neváhejte vyrazit do přírody

Nastaven filtr
Zrušit filtr
hradiště
Nechtěli jste spíše vypsat seznam všech mostů?
Nalezeno celkem záznamů, 8 / 0 stran, vyhledáno za 0.42 sec
Most Hněvín
360.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Ústecký kraj, Most, Most
Hradiště na výrazném vrchu (360 m n. m). Nálezy z doby únětické, mohylové, knovízské a haštalské, po delší pauze znovu osídleno Slovany (8. a 9. stol.), ve 13. stol. postaven středověký hrad. Z hradiště dochován val kolem nižší plošiny.
Na Farkách
260.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Hl.m.Praha, Praha 7-Troja, Praha 7-Troja
Na místě hradiště byl vybudován archeopark. Nově vyrostla hradba tvořená palisádou, jejíž součástí je zrekonstruovaná "původní" brána. Hradiště bylo v druhé polovině minulého století součástí obdělávaných polí.
Na Hradišťanech
305.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Středočeský kraj, Doubravčany, Doubravčany
Jednodílné výšinné hradiště o ploše 2,6 ha na skalnaté ostrožně nad potokem Výrovka. Ostrožnu přetínal dnes již nezřetelný šíjový val dlouhý cca 120 m. Datování hradiště je nejisté, je kladeno do pozdní doby bronzové a raného středověku.
Na Hradišťatech V Šancích
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Středočeský kraj, Ždánice, Ždánice
Doposud archeologicky neprozkoumané hradiště, podle ojedinělých nálezů keramiky řazené do raného středověku. Na akropoli památník agrární strany, později obětem fašismu.
Na Pišťáku Pišťák
460.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Středočeský kraj, Řevnice, Řevnice
Hradiště bylo osídleno možná v období eneolitu, době halštatské i v raném středověku. Zachovaly se dva valy chránící kamenitou ostrožnu. Místo nabízí výhledy do krajiny.
Na Šancích
310.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Středočeský kraj, Doubravčany, Doubravčany
Dvoudílné hradiště nejasného stáří nad soutokem Výrovky a Malotického potoka jihozápadně od vsi Doubravčany. Archeologické nálezy datované do období štítarské kultury (okolo roku 1000 př. n. l.) a do raného středověku.
Náměšť na Hané Rmíz
370.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Olomoucký kraj, Laškov, Laškov
Hradiště evropského významu zkoumané od poloviny 20. století. Vzniklo na rozhraní středního a pozdního eneolitu (pozdní doba kamenná neboli doba měděná), osídleno i v halštatu, nálezy též ze středověku. V místě prokázáno nejstarší kamenné opevnění u nás.
národní přírodní rezervace Tabulová Stolová hora
hradiště, zaniklý, volně přístupno, Česká republika, Jihomoravský kraj, Klentnice, Klentnice
Zaniklé hradiště na Stolové hoře (458 m), která je součástí Pálavských vrchů. Osídlení datováno do doby kolem 700 let př.n.l., kdy zde lid velaticko-podolské kultury vystavěl opevněné sídliště. Výskyt mohyl únětické kultury.
Nejdek Pohansko
180.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Jihomoravský kraj, Nejdek, Nejdek
Pohansko u Nejdku bylo osídleno již v eneolitu, poté v době bronzové, době laténské a v časně slovanském období. V 9. století zde vzniklo raně středověké velkomoravské nížinné hradiště o celkové ploše asi 23 ha. Jeho zánik je kladen do 10. století.
Nezamyslice
205.0 m. n.m.
hradiště, zaniklý, volně přístupno, Česká republika, Olomoucký kraj, Nezamyslice, Nezamyslice
Na plochém návrší na jihovýchodním okraji dnešní obce Nezamyslice se v 9. stol. rozkládalo velkomoravské nížinné hradiště chráněné ze severní strany mohutnou palisádou. Dnes je lokalita poškozena výstavbou čerpací stanice a průmyslového areálu.
Nové Sady-Povel Olomouc 2
230.0 m. n.m.
hradiště, zaniklý, volně přístupno, Česká republika, Olomoucký kraj, Olomouc-Povel, Olomouc-Povel
Časně slovanské, lehce opevněné nížinné sídliště nejasného rozsahu bylo zřejmě předvelkomoravským mocenským ústředím olomoucké sídelní aglomerace, obývané vládcem a kmenovou aristokracií. Hradisko zničené na počátku 9. stol. bezestopy zaniklo a později jej zcela pohltila moderní zástavba.
Oberská vrata Brněnka, Války
450.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, nepřístupno, Česká republika, Jihomoravský kraj, Březina, Březina
Opevněné hradiště ve vojenském újezdu se zachovalými valy a rozlohou až 100 ha. Datace 1 500 - 1 000 let př. n. l. Osídlení lužické kultury. Archeologicky téměř neprozkoumaná lokalita, známá již od středověku.
Oberský vrch
483.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Zlínský kraj, Ludkovice, Ludkovice
Hradiště bylo pravděpodobně osídleno nositeli púchovské kultury v pozdní době laténské a snad později využíváno i v raném středověku. Prvně lokalitu popsal v r. 1890 J. Kučera a v r. 1896 I. L. Červinka. Některými autory zpochybňovaná lokalita potvrzena r. 1989 kovovými nálezy z povrchového sběru.
Obora
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Středočeský kraj, Dobříš, Dobříš
Pozůstatky kruhového tvziště, tvořeného obvodovým valem a zavodněným příkopem. Podle nálezu denárů z dob Boleslava I. lze objekt řadit do doby prvních Přemyslovců.
Obří hrad Popelná
hradiště, zřícenina, volně přístupno, Česká republika, Jihočeský kraj, Nicov, Nicov
Nejvýše položené keltské (či snad předkeltské) oppidum na českém území sloužilo v posledních několika stoletích před změnou letopočtu jako útočiště či ochrana zlatonosných nalezišť v údolí Otavy.
| |