Klíčové slovo
Hledání podle klíčového slova.

Počáteční písmeno
Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost místa
Služby spojené s místem

Pevnosti, bunkry k objevení, neváhejte vyrazit do přírody

Nastaven filtr
Zrušit filtr
pevnost, bunkr
Nechtěli jste spíše vypsat seznam všech mostů?
Nalezeno celkem 113 záznamů, 7 / 8 stran, vyhledáno za 0.57 sec
- Velitelský dům (Kommandantenhaus) se vstupní bránou.
Autor: © Pavel Semple, 09/2017
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Spandau Zitadelle Spandau, Berlin
50.0 m. n.m.
pevnost, bunkr, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Německo, Berlín
Původně slovanské hradiště Havolanů z 10. stol. To bylo ve 13. stol. přestavěno braniborskými markrabaty na hrad. Od roku 1415 v rukou Hohenzollernů. Ve 2. pol. 15. stol. přestavěn na zámek. Ve 2. pol. 16. přestavěn na pevnost, dnes muzeum.
-
Autor: © Jiří Čížek 06/2004
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Stachelberg dělostřelecká tvrz
pevnost, bunkr, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Česká republika, Královéhradecký kraj
Stachelberg je největší dělostřelecká tvrz, která byla součástí dělostřeleckého opevnění. Měla chránit sousední pevnostní linii a bránit průlomu německé armády přes Libavské sedlo. Stavba byla zahájena v r.1937, v r.1938 byla opuštěna nedokončená. Celkem bylo v podzemí vydolováno přes 3,5 km chodeb.
Příkop mezi oběma bastiony - pohled od východu k západu
Autor: © Jan P. Štěpánek 2005
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Staré šance Alte šance, šance Pod Valmi
pevnost, bunkr, terénní náznaky, volně přístupno, Slovensko, Žilinský
Renesanční pevnost postavená těšínským knížetem Václavem III. Adamem v r. 1578. Šance typu větší reduty se dvěma bastiony se nacházejí v kopcích 2 km jv od známé pevnosti v Mostech u Jablunkova. Objekt se v současnosti nachází na území Slovenska.
- celkový pohled na šance
Autor: © Jan P. Štěpánek 05/2005
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
Sušanské šance
pevnost, bunkr, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Moravskoslezský kraj, Bukovec, Bukovec
Dobře zachovalé pozůstatky renesančne-barokní pohraniční pevnůstky typu reduta, tzv. Sušanských šancí nad obcí Bukovec. Jedná se o jeden z objektů řetězce malých pevností chránící těšínsko proti Uhersku.
Pohled od severozápadu na plochu, kde se rozkládaly zaniklé šance. -
Autor: © Jan P. Štěpánek 09/2005
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
šance Bařiny
pevnost, bunkr, zaniklý, volně přístupno, Česká republika, Moravskoslezský kraj
Lokalita zaniklé drobné pohraniční slezské pevnosti proti Uhersku, chránící Těšínské knížectví. Šance typu reduta existovaly dle zákresů ještě v 70. letech 19. století.
Jihozápadní vnější svah zemního tělesa šancí a již málo znatelný mělký příkop před ním -
Autor: © Jan P. Štěpánek 12/2009
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
šance Dolina V Dolině, Na Dolině, Dolinaschanz
pevnost, bunkr, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Moravskoslezský kraj, Mosty u Jablunkova, Mosty u Jablunkova
Terénní pozůstatky bývalé pohraniční vojenské pevnosti tzv. šance – typu reduta, tj. čtvercového zemního tělesa. Šance byly součástí systému tzv. Jablunovských šancí. Rozkládají se nejblíže údolí, kterým vedla úzkým průsmykem cesta z bývalých Uher do Českých zemí.
pohled na velmi úzký přístupový hřeben - ten se táhne v délce několika desítek až stovek metrů až k samotnému vrcholu s bývalou pevnůstkou
Autor: © Jan P. Štěpánek 2005
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
šance Dolní Lomná
pevnost, bunkr, zaniklý, volně přístupno, Česká republika, Moravskoslezský kraj
Místo zaniklých renesančních šancí - drobné pohraniční pevnosti na území obce Dolní Lomná. Vybudovány patrně kolem roku 1626. Koncem 17. století již nebyly obnoveny.
čelní cíp šancí -
Autor: © Jan P. Štěpánek 12/2007
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
šance Džolek Na Dílku, Dílek, Dzolek
pevnost, bunkr, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Moravskoslezský kraj, Bukovec, Bukovec
Terénní pozůstatky objektu bývalých šancí – menší pohraniční pevnosti typu redanu, která byla součástí složitého systému na obranu Těšínska a Slezska proti Uhersku. Šance Džolek byly vystavěny na svahu stejnojmenného návrší patrně kolem poloviny 18. století. Na počátku 19. stol. jejich význam upadl.
Pohled na pahorek na němž stávaly šance Hrčava - pohled od szz., z míst šancí na Bařinách
Autor: © Jan P. Štěpánek 2005
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
šance Hrčava Hrčava
pevnost, bunkr, zaniklý, volně přístupno, Česká republika, Moravskoslezský kraj
Zaniklé šance na pahorku v jz. části obce Hrčava. Vystavěny v r. 1645. Naposledy využity r. 1741, za prusko-rakouské války. V polovině 18. stol. svůj význam a zanikly. Z místa nádherný výhled na Trojmezí.
Místo zaniklých šancí -
Autor: © Jan P. Štěpánek 10/2007
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
šance Komorovský grúň Waleczka Kura, Waleczkow
pevnost, bunkr, zaniklý, volně přístupno, Česká republika, Moravskoslezský kraj, Bukovec, Bukovec
Zaniklá drobná pohraniční pevnost – šance – ze 17. století. Součást složitějšího systému tzv. Jablunkovských šancí. Pevnost typu reduta zanikla zemědělskou činností nejpozději do poloviny 19. století. Dnes na její existenci nic neupomíná.
takřka celkový pohled na prostor bývalého opevnění od severozápadu -
Autor: © Ondřej Štěpánek 09/2006
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
šance Kovalovice - Popůvky
220.0 m. n.m.
pevnost, bunkr, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Olomoucký kraj
Reliéfní pozůstatky nejspíše barokního opevnění ze 17.-18. století, které střežilo důležitou komunikaci z Vyškova do Kroměříže.
čelní cíp šancí -
Autor: © Daniel Pipien, 01/2014
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
šance Na Hrádku Hrádek
515.0 m. n.m.
pevnost, bunkr, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Moravskoslezský kraj, Bukovec, Bukovec
Terénní pozůstatky (násep ve tvaru širokého rovnoramenného trojúhelníku o stranách cca 45 m a výšce 4-5 m s čelním příkopem) objektu menší pohraniční pevnosti, součásti složitého systému na obranu Těšínska a Slezska. Vybudovány v období 30-leté války nebo za prusko-rakouské války v pol. 18. století.
Severní cíp šancí č. 1 -
Autor: © Jan P. Štěpánek 2005
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
šance na Kempě
pevnost, bunkr, terénní náznaky, volně přístupno, Česká republika, Moravskoslezský kraj, Bukovec, Bukovec
Nepatrné terénní náznaky tří renesančních pevností - šancí - kolem vrcholu Kepma nad Bukovcem, vybudovaných v 16. století na obranu proti Turkům.
Pohled na čelní val a příkop od jihovýchodu -
Autor: © Jan P. Štěpánek 05/2005
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
šance na Nové Dědině
pevnost, bunkr, terénní náznaky, nepřístupno, Česká republika, Moravskoslezský kraj, Frýdlant nad Ostravicí, Frýdlant nad Ostravicí
Opevněné místo, odkud posádka kontrolovala a chránila obchodní cesty. Bylo patrně narychlo vybudováno před r. 1680, kdy hrozil útok uherských povstalců. Ti přesto nakonec blízký Frýdlant vyplenili. S rozvojem vojenské techniky přestávaly být šance využívány a postupně zanikly.
Pohled od severu na vrcholek výběžku - v pozadí se zvedá samotný vrchol hory Obidová
Autor: © Jan P. Štěpánek 2005
[Zapisnik] Otevřít stránku místa Odeslat mailem pohlednici
šance na Obidové Krásná pod Lysou horou
pevnost, bunkr, zaniklý, volně přístupno, Česká republika, Moravskoslezský kraj
Zaniklá renesančně - barokní pevnůstka, tzv. šance, na jazykovitém výběžku hory Obidová, písemně zmiňovaná na konci 17. století.
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
© Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vaše oblíbená místa,
Zavřít reklamu