Pevnosti, bunkry k objevení, neváhejte vyrazit do přírody

Klíčové slovo
Hledání podle klíčového slova.

Počáteční písmeno
Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost místa
Služby spojené s místem

Nastaven filtr
Zrušit filtr
pevnost, bunkr
Nechtěli jste spíše vypsat seznam všech mostů?
Nalezeno celkem 123 záznamů, 7 / 9 stran, vyhledáno za 0.2 sec
 pozorovatelna CO
205.0 m. n.m.
Minimuzeum civilní obrany
pevnost, bunkr, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Olomoucký kraj, Přerov V - Dluhonice
Pozorovatelna z roku 1962 vybudovaná pro potřeby štábu civilní ochrany okresu Přerov, opuštěná roku 1985. Od roku 2007 probíhají rekonstrukční práce.
 protiletecký kryt pod Karlovem
pevnost, bunkr, zachovalý, nepřístupno, Hl.m.Praha, Praha 2-Nové Město
Ve východní části parku Folimanka pod Karlovským bastionem Novoměstského opevnění lze narazit na stopy podzemního prostoru - vrata do podzemí či železobetonové kopule s větracími štěrbinami. Je to rozlehlý dvoupatrový protiletecký kryt, vznikl pravděpodobně během 2. světové války.
 protistřepinový kryt Litvínov-Záluží
pevnost, bunkr, chátrající, nepřístupno, Ústecký kraj, Dolní Jiřetín
Protistřepinový kryt, něm. Splitergraben, byl postaven počátkem čtyřicátých let 20. století na ochranu před střepinami bomb a protileteckých granátů během spojeneckých náletů na petrochemický závod Hydriewerke. Kryt byl vybudován pod úrovní terénu, podlaha byla betonová, stěny a strop z cihel.
 Ravelin č. XVIII.
část opevnění Hlavní pevnosti
pevnost, bunkr, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Ústecký kraj, Terezín
Hradební úsek Ravelin XVIII. je součástí opevnění pevnostního města Terezín, postaven v l. 1780–92 císařem Josefem II. Město plošně památkově chráněno od r. 1990, od r. 1992 městskou památkovou rezervací. Město má 6 ravelinů, ochranných prvků hradeb trojúhel. tvaru, tři z nich s pevnůstkami reduit.
 Rocca di Senigallia
8.0 m. n.m.
Itálie, Senigallia
pevnost, bunkr, zachovalý, volně přístupno, Itálie, Marche
Rocca roveresca je pojmenovaná podle šlechtického rodu Della Rovere. Pevnost je produktem stavebního procesu, ke kterému došlo v průběhu staletí. Římská kolonizace nastala přibližně v roce 290 př. n. l. Další rozvoj pevnosti od 14. stol.
 římská pevnost Cilurnum (Chesters)
70.0 m. n.m.
Chesters Roman Fort
pevnost, bunkr, zřícenina, přístupno v návštěvních hodinách, Spojené království, Anglie
Římská pevnost na Hadriánově valu na severu Anglie. Postavena ve 2. stol. Sloužila k obraně říše až do jejího zániku v 5. stol. Vykopávky v rozmezí let 1840-1890 pod vedením Jana Claytona. Od roku 1987 památka UNESCO.
 římská pevnost Vercovicium (Housesteads)
272.0 m. n.m.
Housesteads Roman Fort
pevnost, bunkr, zřícenina, přístupno v návštěvních hodinách, Spojené království, Anglie
Římská pevnost na Hadriánově zdi na severu Anglie. Postavena ve 2 stol. Sloužila k obraně říše až do jejího zániku v 5 stol. Od roku 1987 památka UNESCO. Pevnost je dnes proslulá predevším svou původní komunální latrínou.
 Salzerova reduta II
220.0 m. n.m.
pevnost, bunkr, zachovalý, nepřístupno, Olomoucký kraj, Olomouc-Hodolany
Pevnůstka byla postavena v 50. letech 18. stol. jako součást předsunutého opevnění k ochraně přístupových cest k městu od jihu a k ochraně stavidla k zatopení předpolí Olomoucké pevnosti. V letech 1834-1835 přestavěna a rozšířena.
 Smolkov
dělostřelecká tvrz
pevnost, bunkr, zachovalý, nepřístupno, Moravskoslezský kraj
 Spandau
50.0 m. n.m.
Zitadelle Spandau, Berlin
pevnost, bunkr, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Německo, Berlín
Původně slovanské hradiště Havolanů z 10. stol. To bylo ve 13. stol. přestavěno braniborskými markrabaty na hrad. Od roku 1415 v rukou Hohenzollernů. Ve 2. pol. 15. stol. přestavěn na zámek. Ve 2. pol. 16. přestavěn na pevnost, dnes muzeum.
 Stachelberg
dělostřelecká tvrz
pevnost, bunkr, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Královéhradecký kraj
Stachelberg je největší dělostřelecká tvrz, která byla součástí dělostřeleckého opevnění. Měla chránit sousední pevnostní linii a bránit průlomu německé armády přes Libavské sedlo. Stavba byla zahájena v r.1937, v r.1938 byla opuštěna nedokončená. Celkem bylo v podzemí vydolováno přes 3,5 km chodeb.
 Staré šance
Alte šance, šance Pod Valmi
pevnost, bunkr, terénní náznaky, volně přístupno, Slovensko, Žilinský
Renesanční pevnost postavená těšínským knížetem Václavem III. Adamem v r. 1578. Šance typu větší reduty se dvěma bastiony se nacházejí v kopcích 2 km jv od známé pevnosti v Mostech u Jablunkova. Objekt se v současnosti nachází na území Slovenska.
 Sušanské šance
pevnost, bunkr, terénní náznaky, volně přístupno, Moravskoslezský kraj, Bukovec
Dobře zachovalé pozůstatky renesančne-barokní pohraniční pevnůstky typu reduta, tzv. Sušanských šancí nad obcí Bukovec. Jedná se o jeden z objektů řetězce malých pevností chránící těšínsko proti Uhersku.
 šance Bařiny
pevnost, bunkr, zaniklý, volně přístupno, Moravskoslezský kraj
Lokalita zaniklé drobné pohraniční slezské pevnosti proti Uhersku, chránící Těšínské knížectví. Šance typu reduta existovaly dle zákresů ještě v 70. letech 19. století.
 šance Dolina
V Dolině, Na Dolině, Dolinaschanz
pevnost, bunkr, terénní náznaky, volně přístupno, Moravskoslezský kraj, Mosty u Jablunkova
Terénní pozůstatky bývalé pohraniční vojenské pevnosti tzv. šance – typu reduta, tj. čtvercového zemního tělesa. Šance byly součástí systému tzv. Jablunovských šancí. Rozkládají se nejblíže údolí, kterým vedla úzkým průsmykem cesta z bývalých Uher do Českých zemí.