Pevnosti, bunkry k objevení, neváhejte vyrazit do přírody

Klíčové slovo
Hledání podle klíčového slova.

Počáteční písmeno
Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost místa
Služby spojené s místem

Nastaven filtr
Zrušit filtr
pevnost, bunkr
Nechtěli jste spíše vypsat seznam všech mostů?
Nalezeno celkem 123 záznamů, 6 / 9 stran, vyhledáno za 0.58 sec
 pěchotní srub MO-S 24 Signál
288.0 m. n.m.
pevnost, bunkr, zachovalý, přístupno příležitostně, Moravskoslezský kraj, Darkovičky
Srub MO-S 24 "Signál" byl součástí bývalého československého opevnění. Oboustranný izolovaný pěchotní srub byl vybudovaný r. 1936. Za II. sv. války byl německými okupanty poškozen, později chátral. Od r. 2007 postupně probíhá rekonstrukce srubu Klubem vojenské historie Hraničářský pluk 4., o.s.
 pěchotní srub MO-S-11 U posedu
238.0 m. n.m.
Památník československého opevnění
pevnost, bunkr, zachovalý, přístupno příležitostně, Moravskoslezský kraj
Pěchotní srub čs. opevnění vybudovaný v rámci 2. stavebního podúseku Ludgeřovice 5.–10. 8. 1936. Objekt byl vyzbrojen čtyřmi tk vz. 37 a měl mít osazen 9 cm minomet vz. 38. V součastné době zpřístupněn veřejnosti jako soukromé muzeum.
 pěchotní srub MO-S-22 František
Hlučín, Vřesina, Darkovičky
pevnost, bunkr, zřícenina, volně přístupno, Moravskoslezský kraj
Pěchotní srub MO-S 22 František postavila firma Ing. V. Nekvasil, Praha. Betonování proběhlo v době od 30. 9. do 6. 10. 1936.
 pěchotní srub MO-S-5 Na trati
pevnost, bunkr, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Moravskoslezský kraj, Bohumín-Starý Bohumín
Vojenský pěchotní srub MO-S 5 "Na trati" nedaleko Bohumína. Součást hlučínské linie opevnění. Pozoruhodný svým vztahem k mezinár. želez. trati. Dnes opraven a spravován KVH Bohumín jako muzeum.
 pěchotní srub N-S-47 Jaroslav
681.0 m. n.m.
Sedloňov
pevnost, bunkr, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Královéhradecký kraj
Srub je součástí pevnostní linie Československého opevnění z roku 1938 mezi obcemi Polom a Sedloňov v Orlických horách uprostřed polí. Kolem srubu jsou menší bungry zvané řopíky.
 pěchotní srub N-S-82 Březinka
pevnost, bunkr, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Královéhradecký kraj, Dobrošov
Vzorně rekonstruovaný veřejnosti přístupný pěchotní srub čs. pohraničního opevnění, od roku 1989 v péči Klubu vojenské historie Náchod.
 pěchotní srub OP-S-25 Trigonometr
302.0 m. n.m.
pevnost, bunkr, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Moravskoslezský kraj
Jeden z pěchotních srubů jenž je součástí opavského úseku československého opevnění budovaného v letech 1935–38. Dnes je jedním z objektů památníku čs. opevnění a armády.
 pěchotní srub StM-S50 U Trati
pevnost, bunkr, chátrající, přístupno příležitostně, Olomoucký kraj
Unikátní pěchotní srub postavený pro přímou palbu hlavní zbraně d4-k. Vybudován v roce 1938 pro ochranu příjezdové komunikace, vyzbrojen protitankovým kanonem. Srub měl dobrou vyhlídku na komunikaci a horizont.
 pěchotní srub T-S 61 Hranice
pevnost, bunkr, zachovalý, přístupno příležitostně, Královéhradecký kraj, Trutnov-Libeč
Pěchotní srub odolnosti II pro dva kanóny 47mm, 90mm minomet a 4 těžké kulomety. Postaven v létě 1938, nedokončen – nebyly osazeny pancéřové zvony, neprovedeny terénní úpravy, zřejmě ani nebyla osazena výzbroj. Po r. 2000 snahy o rekonstrukci.
 pěchotní srub T-S 63
pevnost, bunkr, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Královéhradecký kraj, Zlatá Olešnice
Pěchotní srub začal být budován v srpnu r. 1938. Jeho stavbu přerušila mnichovská dohoda (září 1938) a následná německá okupace. Po válce upravován na chatu, poté opuštěn a chátral. Od r. 2001 srub opravuje skupina nadšenců s úmyslem jej dokončit a zřídit v něm muzeum obrany Trutnovska v r. 1938.
 pevnost Hanička
pevnost, bunkr, zachovalý, volně přístupno, Královéhradecký kraj
 pevnost Josefov
254.0 m. n.m.
Ples; Josefstadt
pevnost, bunkr, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Královéhradecký kraj, Josefov
Mohutná bastionová pevnost byla vybudována v l. 1780-87 na podnět císaře Josefa II. pro střežení Náchodské branky proti invazi Prusů. Projekt vypracoval inženýr a generál Duhamel de Querlonde. Raritou je systém podzemních chodeb (45 km). K obléhání pevnosti nikdy nedošlo, Prusové ji r. 1866 obešli.
 Pevnost Mondavio
260.0 m. n.m.
Itálie, Mondávio
pevnost, bunkr, zachovalý, přístupno příležitostně, Itálie, Marche
Pevnost Mondavio postavena v letech 1482 - 1492. Roku 1631 přeměněna na papežské vězení. Pevnost nikdy nepodstoupila útoky nebo obléhání. V současné době jsou prostory pevnosti určeny pro výstavy a muzejní účely, včetně sbírky zbraní.
 pevnostní areál Slavonice
579.0 m. n.m.
pevnost, bunkr, zachovalý, přístupno příležitostně, Jihočeský kraj, Slavonice
Pevnostní areál Slavonice je ukázkou části obranné pevnostní linie ČSR budované v letech 1935–1938. Je tvořen sedmnácti objekty prvního i druhého sledu, zrekonstruovanými do původní podoby. Jedná se o významnou vojensko-technickou památku na Jindřichohradecku.
 Podkova
vojenská pekárna
pevnost, bunkr, zachovalý, volně přístupno, Olomoucký kraj, Olomouc
Klasicistní budova bývalé vojenské pekárny byla postavena r. 1809. Byla vestavěna do pětibokého barokního tzv. Locatelliho bastionu (Locatelli byl prvním velitelem pevnosti) z let 1659–76. Dnes je zde restaurace a galerie. Památkově chráněný objekt je ukázkou bývalého pevnostního opevnění města.