Pevnosti, bunkry k objevení, neváhejte vyrazit do přírody

Klíčové slovo
Hledání podle klíčového slova.

Počáteční písmeno
Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost místa
Služby spojené s místem

Nastaven filtr
Zrušit filtr
pevnost, bunkr
Nechtěli jste spíše vypsat seznam všech mostů?
Nalezeno celkem 116 záznamů, 4 / 8 stran, vyhledáno za 0.43 sec
 LO vz. 37 - 5/2059/A-120Y
Stavební úsek 5 - Vranov
pevnost, bunkr, zachovalý, volně přístupno, Jihomoravský kraj, Čížov
V překrásné oblasti NP Podyjí se nachází několik objektů armádní obranné techniky. Tento stojí jen několik metrů od řeky Dyje, která tvoří přirozenou hranici s Rakouskem, pár set metrů od hraničního přechodu Čížov - Hardegg po zelené značce.
 LO vz. 37 A-1/24a/Z1Z Váha
pevnost, bunkr, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Středočeský kraj, Sazená
Objekt A1/24a/Z1Z zvaný také Váha prvorepublikového opevnění z let 1935–1938, zrekonstruovaný do stavu z roku 1938 a zpřístupněný veřejnosti jako muzeum.
 LO vz. 37 E-22/54/A-180 Stříbro
pevnost, bunkr, zachovalý, nepřístupno, Plzeňský kraj, Stříbro
Zachovalá pevnůstka LO vzor 37 v bezprostředním okolí Stříbra byla součástí tzv. Plzeňské čáry. Okolo řopíku vede naučná stezka Středověké hornictví na stříbrsku.
 LO vz.37 N2/206/A-140Z
Srbská Kamenice
pevnost, bunkr, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Ústecký kraj, Srbská Kamenice
 Malá pevnost
pevnost, bunkr, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Ústecký kraj, Terezín
Součást vojenského pevnostního systému z 18. st. Vězení pro vojáky a politické vězně, např. pachatele atentátu na F. F. d´Este. Od r. 1940 věznicí gestapa. 1945–8 sloužila jako internační tábor pro válečné zajatce a Němce určené k odsunu.
 Megiddo
152.0 m. n.m.
pevnost, bunkr, zřícenina, volně přístupno, Izrael
Megiddo bylo starověké město, významné středisko Galileje. Mohutná pevnost a stáje. Megiddo je ztotožňováno s místem zvaným Armagedon. Důležitá archeologická lokalita. Roku 2005 zapsána jako památka světového dědictví UNESCO.
 městské hradby
Barcelona city walls, Walls of Barcelona
pevnost, bunkr, nepatrné zbytky zdí, volně přístupno, Španělsko, Catalunya
Hradby katalánské metropole Barcelony. Nejstarší a nejzachovalejší část pochází z římského města Barcino, opevněného vysokou hradbou s hranolovými věžemi. Středověké opevnění zahrnovalo i 3 současné hlavní čtvrtě Barri Gótic, La Ribera a El Raval. Zachováno torzálně především opevnění římské.
 městské hradby
Nicosia, Lefkosia, city walls, Venetian walls
pevnost, bunkr, zachovalý, volně přístupno, Kypr
Zachovalý systém kamenných hradeb vystavěných na kruhovém půdoryse s 11 vystupujícími pravidelnými bastiony a trojicí zachovalých městských bran. Vystavěny po r. 1567 Benátčany jako náhrada za zastaralé středověké hradby. Na poč. 17. století opraveny Osmany, poté chátraly.
 městské hradby
12.0 m. n.m.
Side
pevnost, bunkr, zřícenina, volně přístupno, Turecko
Zbytky městských hradeb najdeme hned při příjezdu do města za Nymphaem. Velmi dobře zachovalé městské hradby umožňuje shlédnout impozantní, avšak dnes značně poničená hlavní brána. Městské hradby s nekropolí a skalními hrobkami a zbytky obydlí zdejších movitějších občanů.
 městské opevnění
150.0 m. n.m.
pevnost, bunkr, zachovalý, volně přístupno, Ústecký kraj, Litoměřice
Opevnění Litoměřic se vyvíjelo s rozšiřováním středověkého města a zdokonalováním jeho obrany od 13. do 15. století. Od konce třicetileté války hradby ztrácely význam, postupně zanikaly od první třetiny 19. století. Přesto zachovány významné úseky.
 městské opevnění
361.0 m. n.m.
pevnost, bunkr, nepatrné zbytky zdí, volně přístupno, Pardubický kraj, Moravská Třebová
Opevnění pochází z poč. 16. stol. Původně tvořeno příkopem a vnější a vnitřní hradební zdí. V hradbách jedenáct bašt a městské brány. Opevnění zaniklo v 19. stol. Zachovány fragmenty zdí a tři bašty. Jedna bašta opravena.
 naučná stezka čs. opevněním Křížový Buk
537.0 m. n.m.
pevnost, bunkr, zachovalý, volně přístupno, Ústecký kraj, Kytlice
Naučná stezka po linii čs. opevnění, vybudované před 2. světovou válkou v horském sedle mezi Českou Kamenicí a Chřibskou. Stezku realizovala Lesní správa Rumburk. Dochovány objekty lehkého opevnění vz. 37 v různém stupni dokončení ve dvou sledech, místy střelecké průseky, spojovací a střelecké okopy
 německá pozorovatelna
312.0 m. n.m.
pevnost, bunkr, nepatrné zbytky zdí, volně přístupno, Olomoucký kraj, Prostějov-Vrahovice
Německá vojenská pozorovatelna byla postavena nacisty za 2. světové války, sloužila jim k hlídání železniční tratě Prostějov – Olomouc. Ustupující německá vojska stavbu zapálila. Do dnešních dob se dochovaly jen základy stavby.
 Nový zámok
635.0 m. n.m.
Panenský zámok, Panenský hrad, Dievčenský zámok, Dievčenský hrad, Nový hrad, Banská Štiavnica
pevnost, bunkr, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Slovensko, Banskobystrický
Protiturecká renesanční pevnost sloužící jako strážní věž byla postavena v l. 1564-1571. V pol. 17. stol. upravena. Po skončení tureckých válek pevnost sloužila jako sklad střelného prachu, hodinová věž a později zde sídlila protipožární hlídka. Dnes je v ní expozice muzea.
 olomoucké hradby - pevnost Olomouc
pevnost, bunkr, zřícenina, volně přístupno, Olomoucký kraj, Olomouc
Vývoj hradištních valů po nedobytnou pevnost-citadelu-je dlouhý přes 1000 let. Na konci 19. st. byla Olomouc nedobytným městem. Před 1. sv. válkou byl systém rozebrán. Dochovány jsou části románského opevnění, středověkých hradeb, barokní pevnosti.