Notice: Undefined variable: krajPris in /var/www/hrady/https/main_srch_result.php on line 134

Hrady k objevení, neváhejte vyrazit do přírody

Klíčové slovo
Hledání podle klíčového slova.

Počáteční písmeno
Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost místa
Služby spojené s místem

Nastaven filtr
Zrušit filtr
:  (Středočeský kraj)hrad
Nechtěli jste spíše vypsat seznam všech mostů?
Nalezeno celkem 91 záznamů, 3 / 7 stran, vyhledáno za 0.07 sec
 Malkov
hrad, terénní náznaky, volně přístupno, Středočeský kraj
Terénní relikty zatím nezkoumaného šlechtického hradu, připomínaného poprvé r. 1354 za Jindřicha a Arnošta z Malkova a v l. 1360–1364 za Diviše z Malkova. Již r. 1548 připomínán jako pustý a patřil k Velkým Horkám.
 Michalovice
hrad, zřícenina, přístupno v návštěvních hodinách, Středočeský kraj, Mladá Boleslav-Michalovice
Zřícenina gotického hradu založeného Markvartici ve 13. století, majitelem byl též Jan z Michalovic. Jeho rod drží hrad až do r. 1468, kdy je připojen k Mladé Boleslavi. Opuštěn v 16. stol. Hrad má charakteristicky nakloněnou věž zvanou Putna, která byla v 19. stol. podkopaná hledači pokladů.
 Miličín
630.0 m. n.m.
hrad, zaniklý, není známo, Středočeský kraj, Miličín
Kde hrad stával, nelze přesně zjistit. Asi prvním držitelem byl v letech 1283–86 Vilém z Miličína. Hrad nejspíše zanikl za husitských válek a správa panství byla přenesena před polovinou 15. století na hrad Choustník.
 Mladá Boleslav
Muzeum Mladoboleslavska
hrad, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Středočeský kraj, Mladá Boleslav
Gotický hrad, původně knížecí z 10. stol., rozšířený pozdně goticky a upravený renesančně. R. 1648 pobořen. V 18. stol. přestavěn I. Palliardim na kasárny, obnoven v 19. stol.
 Okoř
hrad, zřícenina, přístupno v návštěvních hodinách, Středočeský kraj, Okoř
Rozsáhlé zříceniny hradu z konce 13. století založeného Rokycanskými. V 15. století přestavěn a rošířen. Od roku 1666 již uváděn jako pustý. V letech 1700-1712 znovu opraven až v r. 1773 po konfiskaci se definitivně stal ruinou.
 Ostromeč
hrad, terénní náznaky, volně přístupno, Středočeský kraj
Zříceniny hradu ze 14. st. Poč. 15. st. zpustlý, obnoven husity po r. 1424, dobyt a vypálen r. 1428 a 1435. R. 1450 znovu obnoven. R. 1471 neúspěšně obléhán. Zpustl před r. 1542. V neprostupném terénu dochovany zbytky budov, rozsáhlé valy a příkopy.
 Pirkštejn
350.0 m. n.m.
Pirkenštejn
hrad, zřícenina, nepřístupno, Středočeský kraj, Rataje nad Sázavou
Stojící hrad. Zal. v 1. pol. 14. stol. Jindřichem z Lipé, V pol. 60. let v maj. pánů z Pirkenštejna. Hynec Ptáček z Pirk. význ. politikem 15. stol. R. 1447 vyhořel. Poté různí majitelé.V l. 1713–1724 Oktaviánem Kinským upraven na faru a zvonici.
 Říčany
hrad, zřícenina, volně přístupno, Středočeský kraj, Říčany
Zřícenina hradu, zahájení stavby v letech 1260 - 1270. Stavebníkem říčanského hradu byl Ondřej ze Všechrom, jeho politické postavení vyžadovalo reprezentativní sídlo.
 Sion
hrad, zřícenina, volně přístupno, Středočeský kraj
Zřícenina gotického hradu, který byl založen r.1426–7 jako rezidence husitského hejtmana Jana Roháče z Dubé. R. 1437 byl hrad po 4 měsících dobyt královským vojskem a zanikl. Polookrouhlá zemní bašta umožnila použití děl, jedna z prvních svého druhu.
 Stará Dubá
hrad, zřícenina, volně přístupno, Středočeský kraj, Doubravice 1.díl
Zřícenina hradu. R. 1283 zmiň. Ondřej z Dubé. Kolem r. 1350 zal. kaple sv. Klimenta. Na poč. 15. stol. (maj. Jan Zúla z Ostředka) byl r. 1404 dobyt; poté ve špatném stavu. Dalším maj. Bohuš Kostka z Postupic. R. 1466 dobyt vojsky Jiřího z Poděbrad.
 Hlavačov
Starý hrádek
hrad, zaniklý, volně přístupno, Středočeský kraj, Lužná
Pozůstatky hradu přechodného typu na pomezí hradiště a hradu. Typické je valové opevnění pouze z náspu a čelní kamenné zdi. Založen poč. 13. stol., byl centrem přemyslovského loveckého hvozdu. Zanikl po požáru po pol. 13. stol.
 Šember
hrad, nepatrné zbytky zdí, volně přístupno, Středočeský kraj, Doubravčice
V terénu stále patrné zbytky zdí menšího, zřejmě bezvěžového, hradu. Postaven po r. 1357 v místě keltského a slovanského hradiště, do roku 1421 patřil cisterciáckému klášteru v Klášterní Skalici u Kouřimi, který v tomto roce rozbořili husté. V roce 1452 uváděn již jako pustý.
 Talmberk
hrad, zřícenina, přístupno příležitostně, Středočeský kraj, Talmberk
Zřícenina hradu. Zakl. poč. 14. stol. Arnošt z Kouniců. V drž. pánů z Talmberka do 2. pol. 15. stol. R. 1473 maj. Bedřich Ojíč z Očedělic a r. 1487 Bedřich ze Šumburka a Talmberka. Zpustl pravd. poč. 16. stol. – r. 1533 pustý.
 Tetín
235.0 m. n.m.
hrad, zřícenina, volně přístupno, Středočeský kraj, Tetín
Skromné zbytky hradu z pol. 13. století. Od roku 1321 v majetku Štěpána z Tetína. Hrad koupil Karel IV. a panství bylo připojeno k hradu Karlštejn. Poté brzy zpustl a zanikl.
 Točník
hrad, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Středočeský kraj, Točník
Královský hrad z konce 14. stol., postavený na příkaz Václava IV., upraven renesančně a barokně. Opuštěn v 17. stol. Poslední majitel J. Colloredo-Mansfeld daroval zříceninu při 1. pozemkové reformě Klubu českých turistů.