Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44 Notice: Uninitialized string offset: 4 in /var/www/hrady/https/main_slovnicek_list.php on line 44

Hradní verbář

Vyhledávání ve verbáři
Významový slovníček nejčastějších i méně častých výrazů používaných u míst v popisných textech pro snadnější orientaci v odborných výrazech.
většinou čtvercová deska kryjící sloupové hlavice
vzývající postava u nohou Ježíše Krista nebo Panny Marie
(lat. Beránek Boží )
symbol Kristovy oběti, Sv. Anežka (Agnes) zpodobována s beránkem.
náměstí v antických městech (místo pro obchod, kulturní, společenské i politické události)
klenák ve tvaru svorníkově rozvité voluty
ornamentální prvek odvozený z bodlákovité rostliny (paznehtník), akant začíná volutou, která se rozvijí v bohatou dynamickou stylizaci listu; nejčastěji používán v řezbářství, v kamenných reliéfech, štucích, kování i zlatnických předmětech (počátky nalezneme na korintské sloupové hlavici, románský sloh jej pak částečně přestylizoval a od renesance se vrátil k původnímu antickému vzoru (míra stylizace umožňuje docela přesnou dataci)
ústřední část hradiště či města na kopci, v antice tam býval chrámový okrsek (Athény) nebo sídlo vládce
zakončovací článek při patě štítu, ve tvaru palmety nebo okřídlené sfingy (pálená hlína, kámen, kov) objevuje se znova v empíru (u prvotních antických chrámů se někdy označují jako bohosvody); od AKROTERION – (řec.) architektonická plastika
(lat. aquae ductus – vodovod)
původně římská stavba, většinou obloukovitý most s otevřeným nebo krytým žlabem, kterým byla samospádem přiváděna voda do měst na vzdálenost stovek metrů (přes veškeré rozdíly reliéfu krajiny, ten určoval jejich výšku) někdy bylo využíváno nižší patro obloukovitého systému jako VIADUKT (lat. via – cesta) cesta pro pěší
(lat. aqua – voda)
průsvitná malba (lazurní) vodou ředitelnými barvami bez použití bílé (pojivo je arabská guma) v architektuře se používá při malbě fresek
freska (it. fresco – čerstvý)
též freska, nástěnná malba zásaditými vodou ředitelnými barvami na čerstvé vápenné omítce, po vyschnutí se barva spojí s podkladem
(it. secco – suchý)
nástěnná malby vodovými barvami na suchou omítku
jinotaj, obrazné znázornění abstraktního pojmu personifikací do lidské podoby, zvířete nebo rostliny; používají se symboly, které se vztahují k zobrazovaným vlastnostem, dějům, zemím, ročním dobám apod.
(arab. al kubbe – klenba, dutina)
přístěnek bez oken většinou na spaní
pokladnička v nízkém sloupku umístěném v kostele, bývá kamenný i dřevěný a nahoře kovová schránka na příspěvky