Registrace - probh odlaovn...

Po registraci a pihlen na server Hrady.cz mete vkldat obrzky, texty, videa, ukldat si msta od vlastnch seznam.
Nick / pezdvka.
PODLE ZKONA . 101/2000 SB., O OCHRAN OSOBNCH DAJ SOUHLASM SE SHROMAOVNM, ZPRACOVVNM A UCHOVVNM MCH OSOBNCH DAJ V INTERN DATABZI SERVERU HRADY.CZ.
PO DOBU EXISTENCE ZZNAMU BUDE TENTO VYUIT PROVOZOVATELEM SERVERU HRADY.CZ POUZE V SOULADU S USTANOVENM 5 ODST. 4 ZKONA . 101/2000 SB.

NA VEKER OBRZKY, TEXTY A DAL DAJE (DLE JEN INFORMACE), KTER VLOTE JE, POHL͎ENO JAKO NA AUTORSK DLO, KTER SE D PLATNM AUTORSKM ZKONEM. VLOENM TCHTO INFORMAC DO DATABZE SERVERU HRADY.CZ SOUHLASTE S JEJICH VHRADNM A NEOMEZENM POUITM PROVOZOVATELEM SERVERU, DLE JEN HRADY.CZ A PEDVTE TAK BEZPLATN PRVO UIT TCHTO INFORMAC SERVERU HRADY.CZ NA DOBU NEURITOU.

SERVER HRADY.CZ NEPEBR ODPOVDNOST ZA NEPVODN MATERILY, K NIM SE VE AUTORSK PRVO TET STRANY!

NA SERVER HRADY.CZ JE MON PIDVAT POUZE MATERILY SOUVISEJC SE ZAMENM A TEMATIKOU SERVERU HRADY.CZ, JAKKOLIV JIN PSPVKY PORUUJC ETIKU SERVERU NEBO ZKONY ZEM, VE KTER JE SERVER PROVOZOVN, BUDOU NENVRATN, BEZ PEDCHOZHO UPOZORNN ODSTRANNY A UIVATELI, KTER PORU TOTO PRAVIDLO, BUDE DO SYSTMU ZNEMONN PSTUP.

Odeslnm registranho formule souhlaste s prohlenm podle zkona 101/2000 Sb., o ochran osobnch daj a s pravidly pro vkldn informac na server Hrady.cz
Pespac hodiny krlovny Eliky
A. Sedlek II./231
Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Ji ek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vae oblben msta,
Zavt reklamu