V souasn dob vloilo na server Hrady.cz textov informace celkem 1181 pispvovatel, obrazov informace 780 pispvovatel nejen z esk republiky.

Chcete se stt redaktorem serveru Hrady.cz?

Kdy to m vznam?
Pokud hodn cestujete a mte spoustu informac (fotek, textovch a jinch informac) kter chcete publikovat a vlastn strnky nechcete vytvet.
Co zskte?

Redakn systm pro sprvu a uveejovn informac.
Server Hrady.cz se Vm oteve z vnitn strany a zskte tak monost samosprvy nad vkldnm a uveejovnm vloench informac. Pipojte se tak do skupiny lid, dky kterm se obsah serveru postupn rozrst.

A co zvazky?
V podstat jsou jednoduch. Dodrovat autorsk zkon! Vloen informace nesm bt v rozporu se zamenm serveru. Vkldat se mohou jen vlastn informace (obrzky, texty). Kolik mst uveejnte je jen a jen na Vs.

Jak na to?
  1. Ne se budete uchzet o redaktorstv, vlote na server alespo 10 rznch pspvk pod svmi pihlaovacmi daji. Pi posuzovn uchazee se bere v potaz, technick kvalita obrzk, slohov a pravopisn sprvnost pidanch text.
  2. Chcete-li se stt redaktorem, zkontrolujte, ppadn doplte sv kontaktn daje a zakrtnte volbu Chci se stt redaktorem.
  3. No a pak u jen obdrte e-mail s vyjdenm redakce.

(abyste mohli kontrolovat sv daje, bylo by dobr se pihlsit)
Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Ji ek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vae oblben msta,
Zavt reklamu