Turistické cíle v okolí obce Sobíňov

Vyhledání a výpis turistických míst podle krajů a okresů. Chcete-li získat výpis míst v okolí některé obce, můžete v levém menu hledat podle části názvu obce nebo přímým výběrem kraje a poté okresu.

Na úvod výběru kraje
Hledání měst a obcí
Hledání obcí podle klíčového slova.


Seznam míst ve vabrané obci

Vysočina,  Havlíčkův Brod  (HB)
Nalezeno celkem 103 záznamů, 6 / 9 stran, vyhledáno za 0.04 sec
 mariánský sloup
515.0 m. n.m.
sakrální památky - socha, monument, zachovalý, nepřístupno, Vysočina, Chotěboř
Mariánský sloup na náměstí T. G. Masaryka postaven v roce 1890 kamenickým mistrem Slejškou. Vrcholová socha Panny Marie je z hořického pískovce. Sloup s dekorativní hlavicí je ze žuly, stejně jako hranolový podstavec pod ním. Sloup restaurován v roce 1996.
 městské opevnění
ostatní - brána, opevnění, zachovalý, nepřístupno, Vysočina, Havlíčkův Brod
Opevnění města bylo vybudováno v l. 1310-50. Hradby s 4 baštami a 2 branskými věžemi byly dlouhé 1500 m, silné do 1 m. Před hradbami byl hluboký příkop. R. 1472 bylo opevnění zesíleno parkánovou hradbou s baštami. Švédové město přesto dobyli. Hradby byly později rozebírány na stavební materiál.
 morový sloup
sakrální památky - socha, monument, zachovalý, nepřístupno, Vysočina, Havlíčkův Brod
Morový barokní sloup, zvaný také mariánský, byl postaven neznámým autorem přibližně v období 1702-1717. Budování sloupů bylo rozšířeným způsobem manifestace křesťanské víry zejména v obd. 17. a 18. stol. Sloupy se stavěly často jako díkuvzdání Panně Marii za ukončení moru či jinou významnou pomoc.
 Možděnice
Soubor lidových staveb Vysočina
skanzen, zachovalý, přístupno příležitostně, Pardubický kraj, Vysočina-Možděnice
Obec Možděnice vznikla v 15. století jako osada rolníků, lesních a rybničních dělníků, pracovaly tu dva hamry, mlýn a pila. Na katastru obce se nacházelo 9 rybníků. Obec má výjimečně dochovanou historickou zeleň. Je zde roubená škola z r. 1814, zvonička.
 Nejepín
522.0 m. n.m.
zámek - tvrz přestavěná na zámek, zachovalý, volně přístupno, Vysočina, Nejepín
Na místě současné stavby stávala tvrz. Zanikla až v 18. století. Na jejím místě postaven jednoduchý zámeček. Od počátku sloužil hlavně jako ekonomické zázemí statku. Posledním majitelům Dobřenským z Dobřenic znárodněn. Poté sloužil potřebám místního JZD. V současnosti slouží k obytným účelům.
 Nová Ves u Chotěboře
409.0 m. n.m.
zámek, zachovalý, volně přístupno, Vysočina, Nová Ves u Chotěboře
Zámek byl vystavěn roku 1709. V roce 1873 nechal majitel zámek zbourat a na jeho místě postavit zámek zcela nový. Poslední majitelka opustila zámek roku 1951. Československý stát zde zřídil Dětský domov. Tomuto účelu slouží zámek dodnes.
 Nový Studenec
501.0 m. n.m.
zámek, zachovalý, volně přístupno, Vysočina, Nový Studenec
Asi na místě tvrze byl počátkem 17. stol. postaven pozdně renesanční zámek. Dvoukřídlá stavba s cenným portálem. Dostavěné třetí zámecké křídlo později opět zbouráno. V současnosti probíhají restaurační práce.
 Oheb
488.0 m. n.m.
hrad, zřícenina, nepřístupno, Pardubický kraj, Seč
Zřícenina hradu z přel. 14.–15. stol. R. 1405 majitelem Ješík z Popovce, poté Petr Zmrzlík ze Svojšína. Za husit. válek Hynek Krušina z Lichtemburka, poté Hertvík z Rušínova. Od r. 1455 Trčkové z Lípy, kteří ho výrazně přestavěli. R. 1499 opuštěn.
 parní pila s železniční vlečkou
580.0 m. n.m.
technická památka, zřícenina, nepřístupno, Vysočina, Hamry nad Sázavou
Parní pila a úzkokolejka v Hamrech nad Sázavou v lese Roudni vznikla vzhledem k potřebě zpracování silného polomu a pracovala v letech 1931-1934. Dodnes se dochovaly v lese ukryté základy této stavby, o které nemají místní lidé většinou ani potuchy.
 pomník Jana Husa
637.0 m. n.m.
pomník, památník, zachovalý, nepřístupno, Pardubický kraj, Hlinsko
Socha původně postavena r. 1928 v Jihlavě, na nátlak jihlavských Němců r. 1939 odstraněna. Sochu odkoupila městská rada z Hlinska. Kvůli 2. sv. válce vztyčena a odhalena až r. 1950. Socha představuje prostovlasého bosého muže v hrdém postoji s pravou rukou na srdci. Výška sochy i s podstavcem 7 m.
 poutní kaple sv. Anny
500.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Vysočina, Pohled
Kostelík z roku 1761 na místě kapličky, kde se odehrávaly zázraky. Mezi lety 1752 a 1773 jich bylo zaznamenáno celkem 28. Na místě byl objeven radioaktivní pramen, který byl využíván pro léčbu. Po jeho vyschnutí byl provoz lázní v roce 1910 ukončen a místo se změnilo na restauraci a tančírnu.
 Přibyslav
470.0 m. n.m.
zámek, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Vysočina, Přibyslav
Zámek byl vybudován kolem roku 1560 Zachariášem z Hradce na místě staršího zpustlého hradu. V 18. stol. byl rozšířen v barokním stylu. Roku 1767 a 1847 zámek vyhořel, ale byl vždy brzy opraven. Dnes se tu nachází hasičské muzeum.