Turistické cíle v okolí obce Sobíňov

Vyhledání a výpis turistických míst podle krajů a okresů. Chcete-li získat výpis míst v okolí některé obce, můžete v levém menu hledat podle části názvu obce nebo přímým výběrem kraje a poté okresu.

Na úvod výběru kraje
Hledání měst a obcí
Hledání obcí podle klíčového slova.


Seznam míst ve vabrané obci

Vysočina,  Havlíčkův Brod  (HB)
Nalezeno celkem 103 záznamů, 4 / 9 stran, vyhledáno za 0.06 sec
 kostel sv. Anny
600.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Vysočina, Modletín
Prostý barokní kostel u silnice při jižním okraji vsi byl postaven koncem 17. století na místě poutní dřevěné kaple nad studánkou. Při úpravách v letech 1912-1913 byla přistavěna sakristie. V současné době je zanedbaná stavba pronajata občanskému sdružení Benediktus a prochází rekonstrukcí.
 kostel sv. Bartoloměje
527.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Vysočina, Česká Bělá
Původně gotický kostel r. 1734 přestavěn. Jednolodní, obdélníkového půdorysu, s hranolovitou věží. Presbytář uzavřen barokním štítem. Triumfální oblouk lomený, relativně vysoký. K patě triumfálního oblouku přizděna kamenná křtitelnice. Uprostřed střechy oplechovaná věžička čtvercového průřezu.
 kostel sv. Filipa a sv. Jakuba
535.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Pardubický kraj, Trhová Kamenice
Původní gotický kostel z 13. stol. přestavěn v letech 1737–1747 v barokním slohu. Vybavení interiéru pochází převážně z 18. a 19. stol. Nejstarší pamětihodností je náhrobek z růžového mramoru z roku 1419.
 kostel sv. Jakuba Většího
518.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Vysočina, Chotěboř
Kaple údajně připomínána v 11. stol. R. 1265 románský, r. 1384 již gotický kostel. Původní kostel r. 1893 z velké části zbourán a v l. 1894–95 vystavěn kostel v novogotickém slohu. Některé části zdí zachovány z původního kostela. Zařízení kostela většinou novogotické.
 kostel sv. Jana Nepomuckého
404.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Vysočina, Nová Ves u Chotěboře
Empírový kostel sv. Jana Nepomuckého z roku 1819. Novogotická hranolová věž s opěráky vystavěna r. 1868. Budova kostela spolu s přístavky sakristie s předsíní, oratoří a dvěma bočními oltáři tvoří v podstatě osmiúhelník. Kostelní zvony zrekvírovány během 2. svět. války, mobiliář novodobý.
 kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Vysočina, Žďár nad Sázavou-Zámek
 kostel sv. Jiljí
423.0 m. n.m.
Libice nad Doubravou
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Vysočina
Původní kostel byl postaven v 2. pol. 12. stol. v románském stylu. V pol. 14. stol. přestavěn goticky. V druhé pol. 17. st. pak při barokní přestavbě byla přistavěna věž. Hřbitov obepínající kostel byl zrušen v r. 1901.
 kostel sv. Kateřiny
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, volně přístupno, Vysočina, Havlíčkův Brod
Barokní kostel z let 1639 -1642 na základech gotického hornického kostela ze 14. století; první zmínka o něm je z roku 1319. Poškodila jej povodeň 1635, požár 1662 a povodeň 1714. V polovině 19. století byl kostel zkrácen při budováním mostu přes řeku Sázavu. Současnou fasádu získal v roce 1890.
 kostel sv. Kateřiny
457.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Vysočina, Stříbrné Hory
První písemná zpráva o kostelu pochází již z roku 1265. V r. 1350 připomínán jako farní. V roce 1692 přistavěna věž. Jednolodní stavba s kněžištěm o něco užším než kostelní loď. Věž má podsebití. Kostel památkově chráněn od r. 1963.
 kostel sv. Kunhuty
570.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, chátrající, nepřístupno, Pardubický kraj, Polom
Renesanční kostel v kolonizační obci vilémovského kláštera z doby okolo r. 1600. Stojí na místě gotického kostela připomínaného r. 1450.
 kostel sv. Michaela archanděla
491.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Vysočina, Uhelná Příbram
Barokní kostel sv. Michaela Archanděla, postavený na místě gotického předchůdce, je nejvýznamější památkou v obci a tvoří její dominantu.
 kostel sv. Mikuláše
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, nepřístupno, Pardubický kraj, Vysočina-Rváčov
Na místě dřevěného gotického kostela, první zmínka r. 1350, byl na konci 16. stol. postaven kamenný renesanční kostel. Roku 1827 byl rozšířen a roku 1886 regotizován. Renesanční kostel je z větší části dochovaný ve zdivu obdélné lodi zakončené čtvercovým valeně zaklenutým presbytářem.