Pondělí, 1. březen 2021. Svátek slaví Bedřich, zítra Anežka

Turistické cíle v okolí obce Ústí nad Labem

nebo vyberte

Ústí nad Labem

Ústecký kraj,  Ústí nad Labem  (UL)
Nalezeno celkem 313 záznamů, 6 / 27 stran, vyhledáno za 0.02 sec
 kamenný most
160.0 m. n.m.
most, zachovalý, volně přístupno, Ústecký kraj, Brozánky
Pětiobloukový kamenný most přes Bílinu (Bělou) v Brozánkách pochází pravděpodobně z konce 18. století. Několikrát upravován, v 70. letech 20. století funkčně nahrazen souběžnou betonovou lávkou a rekonstruován. Převádí přes řeku turistickou stezku.
 kamenolom
Opárno, Woppern
technická památka, terénní náznaky, volně přístupno, Ústecký kraj, Oparno
Kamenolom byl těžen v posledních stoletích před Kristem na severozápadním úbočí vrchu Lovoš. Dodnes se zde zachovala řada nepřehlédnutelných jam a sejpů plných kamenných pozůstatků křemenného porfyru z pravěké těžby, používaného k výrobě mlýnků-žernovů.
 Kamýk
hrad, zřícenina, volně přístupno, Ústecký kraj, Kamýk
Zříceniny hradu vystavěného z pověření Jana Lucemburského před r. 1319. Často střídal majitele. Kolem r. 1547 přestavěn. Za třicetileté války jej dobyli Sasové a kolem r. 1650 byl již zříceninou. Hlavní obrannou i obytnou stavbou byla pětiboká věž.
 Kamýk
300.0 m. n.m.
zámek, zachovalý, nepřístupno, Ústecký kraj, Kamýk
Jako náhradu za nevyhovující hrad si majitelé Kamýka postavili západně od něj sídlo v areálu panského dvora. Po třicetileté válce přestalo sloužit šlechtě a postupně zpustlo. Současná budova z roku 1865, dnes soukromý majetek.
 Kamýk
455.0 m. n.m.
Kamejček, Malé hradiště, Kleine Radischken, Kamaickenberg, Kamaitschken
příroda - vrch, zachovalý, volně přístupno, Ústecký kraj, Hlinná
Kamýk je strmý, čedičový vrch stojící severně od Litoměřic. Arch. nálezy od neolitu až do středověku dokladují osídlení kopce. Vzhledem k terénu není vhodný k obývání, o hradiště zřejmě nešlo, snad zde bylo kultovní místo.
 kanovnické domky
170.0 m. n.m.
ostatní - palác, dům, chátrající, nepřístupno, Ústecký kraj, Litoměřice
Blok původně manýristických patrových domů na jižní straně Dómského náměstí. Dnešní podoba z přelomu 19. a 20. století, většinou prázdné. V nejvýchodnějším sídlí dómská farnost.
 kapitulní konzistoř
180.0 m. n.m.
ostatní - palác, dům, zachovalý, nepřístupno, Ústecký kraj, Litoměřice
Na západní straně Dómského náměstí stojí budova kapitulní konsistoře, postavená 1735–8 O. Broggiem jako kněžský seminář. Roku 1880 zvýšena o novobarokní patro.
 kaple
Krásný Les
sakrální památky - kaple, zřícenina, volně přístupno, Ústecký kraj, Petrovice
Zanikající kaple z roku 1912 s pískovcovým ostění při vchodu. Stojí za vsí Krásný Les, místní částí obce Petrovice, u bývalého hraničního přechodu.
 kaple Navštívení Panny Marie
265.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, příležitostně, Ústecký kraj, Libochovany
Obdélná kaple z roku 1759 s odsazeným presbytářem, zakončeným mělkou apsidou. Hlavní (severní) průčelí vrcholí volutovým štítem, na hřebeni střechy presbytáře sanktusík. Jednoduché vnitřní zařízení, nezasklená okna s mřížemi. V dobrém stavu.
 kaple Nejsvětější Trojice
142.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, nepřístupno, Ústecký kraj, Děčín XXXIII-Nebočady
Čtvercová barokní kaple postavena snad po velkém požáru obce r. 1712. Fundátorkou snad hraběnka Adelheida Thunová. Průčelí s portálem členěné pilastry, tabulový štít s reliéfem Korunování P. Marie, po jeho stranách sochy sv. Josefa a J. Nepomuckého. V bočních stěnách s lizenovými rámci oválná okna.
 kaple Nejsvětější Trojice na Horce
sakrální památky - kaple, zachovalý, příležitostně, Ústecký kraj, Chlumec
Na kopci Horka byla v letech 1690–91 postavenatrojboká kaple Nejsvětější Trojice podle projektu J. B. Matheye. Kromě poutí sloužila od roku 1838 jako i pohřebiště majitelů panství. Křížová cesta, která k ní vede z Chlumce, silně zdevastována.
 kaple Panny Marie
sakrální památky - kaple, zachovalý, volně přístupno, Ústecký kraj, Koštov
Empírová kaplička z doby po roce 1820 se nachází v sousedství gigantického dálničního mostu v obci Koštov. Zvon pochází z r.1916.
Notice: Undefined variable: p in /var/www/hrady/https/page/partials/main_okoli_vypis.php on line 147