Turistické cíle v okolí obce Hrob

Vyhledání a výpis turistických míst podle krajů a okresů. Chcete-li získat výpis míst v okolí některé obce, můžete v levém menu hledat podle části názvu obce nebo přímým výběrem kraje a poté okresu.

Na úvod výběru kraje
Hledání měst a obcí
Hledání obcí podle klíčového slova.


Seznam míst ve vabrané obci

Ústecký kraj,  Teplice  (TP)
Nalezeno celkem 191 záznamů, 5 / 16 stran, vyhledáno za 0.06 sec
 kaple sv. Wolfganga
770.0 m. n.m.
Kněžiště
sakrální památky - kaple, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Ústecký kraj, Krupka
Kaple hornické osady Kněžiště vznikla ve 14. stol., poničena za třicetileté války, obnovena v letech 1692–1700. Po r. 1945 zpustla, opravena poprvé v 70. letech, důkladně v letech 1999–2000 v rámci projektu hornické naučné stezky. Slouží k církevním i kulturním účelům.
 kašna se sochou Panny Marie
232.0 m. n.m.
technická památka, zachovalý, nepřístupno, Ústecký kraj, Teplice
Empírová kašna z roku 1816 sestává ze dvou nádrží, nesených středovým sloupem, na jehož vrcholu stojí barokní socha Panny Marie (Madony, Immaculaty) pocházející z poloviny 18. století, přenesená do Teplic z nedalekého Bohosudova.
 kašna se sochou sv. Floriána
ostatní, zachovalý, nepřístupno, Ústecký kraj, Duchcov
Barokní kašna z roku 1728 od sochaře J. I. Popela a kameníka I. Reichmana z Oseka, rekonstrukce v polovině 20. století.
 kašna se sochou sv. Floriána
205.0 m. n.m.
technická památka, chátrající, nepřístupno, Ústecký kraj, Bílina
Kašna se čtverhranným kamenným bazénem, v jehož středu stojí sloup se sochou svatého Floriána v typickém vyobrazení v ploše bílinského náměstí. Postavil 1682 G. P. Toscano, upravena počátkem 19. stol.
 klášter cisterciáků Panny Marie s kostelem Nanebevzetí Panny Marie
sakrální památky - klášter, zachovalý, nepřístupno, Ústecký kraj, Osek
Klášter založen mezi lety 1197–9 Slávkem z Oseka. Postupná výstavba ve 13.–14. stol., dochována hmota kostela a křížová chodba s kapitulní síní. Po úpadku v 15. a 16. stol. barokní přestavba v první pol. 18. stol. Zrušen 1950, po roce 1990 obnoven.
 Klášter kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
220.0 m. n.m.
beuronská kaple
sakrální památky - kaple, zachovalý, přístupno příležitostně, Ústecký kraj, Teplice
Kaple s nástěnnými malbami tzv. Beuronské umělecké školy z let 1888–1889 v areálu teplického gymnázia, dříve exerciční středisko boromejek s obecnou školou, jeslemi, opatrovnou a dívčím penzionátem, založený v roce 1865.
 klášterní manufaktura
299.0 m. n.m.
ostatní - palác, dům, chátrající, volně přístupno, Ústecký kraj, Osek
Někdejší vstupní objekt klášterní soukenické a punčochářské manufaktury v Oseku je barokní dům z přelomu 17. a 18. století, dnes s číslem popisným 63. Silně zanedbaný objekt slouží pravděpodobně dosud k bydlení.
 Kolektivní dům
Koldům
ostatní - palác, dům, zachovalý, nepřístupno, Ústecký kraj, Litvínov-Horní Litvínov
Unikátní obytný projekt z let 1948–1958 navržený architekty Hilským a Linhartem v duchu poválečné architektonické avantgardy slouží nejen jako obytný komplex, ale obsahuje i hotel, restaurace aj. Jedná se o největší realizaci kolektivního bydlení v ČR.
 kostel Archanděla Michaela
338.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Ústecký kraj, Litvínov-Horní Litvínov
Kostel z let 1685–94 nechal postavit pražský arcibiskup Jan Bedřich z Valdštejna podle návrhu architekta Jana Babtisty Matheyho. Opravován byl poprvé v roce 1763 po sedmileté válce, důkladně byl renovován také ke konci 19. století.
 kostel Božského srdce Páně
Červený kostel
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Ústecký kraj, Teplice-Trnovany
Katolický kostel Božského srdce Páně byl vystavěn v letech 1907-1909. Jedná se o novogotickou trojlodní baziliku s hranolovou věží v průčelí.
 kostel Nanebevzetí Panny Marie
270.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Ústecký kraj, Horní Jiřetín
Rozlehlý kostel podle projektu J. B. Matheye byl v Horním Jiřetíně postaven v letech 1694–1700. Jižně od něj fara ze třetiny 18. století. Objekt je přes probíhající opravu spolu s celou obcí ohrožen barbarskými záměry uhelných těžařů.
 kostel Nanebevzetí Panny Marie
350.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, volně přístupno, Ústecký kraj, Krupka
Původní farní kostel byl postaven ve 14. století. Při stavbě dnešního chrámu v letech 1479–88 zůstal zachován jeho presbytář, vysunutý do svahu. Při ústupu Sasů roku 1633 s celým městem vyhořel, oprava do roku 1688. Před rokem 1911 restaurace.