Turistické cíle v okolí obce Podbořanský Rohozec

Vyhledání a výpis turistických míst podle krajů a okresů. Chcete-li získat výpis míst v okolí některé obce, můžete v levém menu hledat podle části názvu obce nebo přímým výběrem kraje a poté okresu.

Na úvod výběru kraje
Hledání měst a obcí
Hledání obcí podle klíčového slova.


Seznam míst ve vabrané obci

Ústecký kraj,  Louny  (LN)
Nalezeno celkem 185 záznamů, 9 / 16 stran, vyhledáno za 0.01 sec
 Kozí hrady, Kozihrady
340.0 m. n.m.
hrad, terénní náznaky, nepřístupno, Ústecký kraj, Kryry
Zaniklý hrad z počátku 14. století postavený pány z Ervěnice. Byl však zničen již v 15. století za křižácké výpravy proti Žatci. Na místě bývalých základů věže stojí dnes rozhledna.
 Krásný Dvůr
zámek, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Ústecký kraj, Krásný Dvůr
Původní mohutnou renesanční tvrz nechal v letech 1720 - 1724 F. J. Černín přestavět na trojkřídlý barokní zámek. Okolo anglický park s řadou romantických staveb. V roce 1945 se stal zámek vlastnictvím státu.
 Křečov
hrad, zřícenina, nepřístupno, Ústecký kraj, Podbořanský Rohozec
Zříceniny malého hradu, doloženého k r. 1338 za rytíře Racka. R. 1421 dobyt křižáky, po r. 1482 upraven Vřesovci, r. 1543 uváděn jako pustý. Dochováno zarostlé předhradí s příkopy a malé čtvercové jádro se zbytky zdiva brány, hradeb a obytné věže.
 křížový kámen
ostatní, chátrající, nepřístupno, Plzeňský kraj, Velečín
Křížový kámen ve Velečíně, s oboustranným reliéfem berličkového kříže (téměř setřený), je podobný dalším památkám tohoto druhu v okolních obcích. Není znám přesný důvod jeho zhotovení ani datum vzniku. Patří mezi méně známé památky.
 Kunzova muka
590.0 m. n.m.
sakrální památky - křížek, boží muka, zachovalý, nepřístupno, Karlovarský kraj, Žlutice
Pozdně barokní trojboká zděná boží muka nechal vystavět v roce 1811 žlutický lékař Franz Kunz. Roku 1845 byla poničena bleskem a následně obnovena. Po roce 1945 chátrala. V letech 1983-1984 byla rozebrána a znovu sestavena na novém místě, několik desítek metrů severně od původního stanoviště.
 Libědice
260.0 m. n.m.
zámek - tvrz přestavěná na zámek, chátrající, volně přístupno, Ústecký kraj, Libědice
Renesanční tvrz Novohradských z Kolovrat s rozsáhlým dvorem z konce 16. století přestavěná (1708–25) bosými karmelitány od Panny Marie Vítězné v Praze na barokní zámek. Po zrušení kláštera Náboženský fond, od 1808 soukromý (1845-1945 Černínové z Chudenic). Po 1948 JZD, dnes prázdný.
 Libkovice
435.0 m. n.m.
tvrz - tvrz přestavěná na zámek, zaniklý, volně přístupno, Ústecký kraj, Lubenec
Hospodářský dvůr původně ze 14. století. Od poloviny 16. století do 70. let 20. století stála v jeho západní části renesanční tvrz, přestavěná barokně po roce 1775. Severně od dvora novobarokní obytná budova statku.
 Lina
Vrbička
tvrz, zřícenina, nepřístupno, Ústecký kraj, Vroutek
Panské sídlo uváděné jako hrad nebo tvrz po sobě v dějinách nezanechalo jedinou stopu, neznáme ani jeho skutečné jméno. Archeologické nálezy určují jeho život do 14. - 15. století. Tvoří jej část čtvercové budovy o straně cca 8 metrů.
 Luka
zámek - tvrz přestavěná na zámek, chátrající, volně přístupno, Karlovarský kraj, Verušičky
Gotická tvrz založena ve 14. stol. Po r.1500 v jejích místech postavena nová gotická tvrz, v 16.st. přestavěna renesančně. Tvrz, od r.1709 zámek, kdy dostal podobu, která zůstala do pol.19.st. Při tehdejší přestavbě získal podobu, která trvá dodnes.
 Maleš
652.0 m. n.m.
hrad, terénní náznaky, volně přístupno, Karlovarský kraj, Hradiště
Terénní pozůstatky hradu Maleš v nepřístupné části vojenského újezdu Hradiště. Hrad je datován do 13. a 14. stol. podle na místě nalezených střepů a o jeho historii prakticky nic nevíme.
 Malměřice
410.0 m. n.m.
Alberitz, U pěti zlodějů
tvrz, terénní náznaky, nepřístupno, Ústecký kraj, Malměřice
Zaniklá vodní tvrz v Malměřicích pocházela pravděpodobně ze 14. století a v písemných pramenech o ní není žádná zmínka. Ves je poprvé zmíněna roku 1240, ale tvrz byla objevena teprve v roce 2017 mladým podbořanským archeologem Mgr. Vojtěchem Peksou.
 maloměstské domy
380.0 m. n.m.
ostatní - palác, dům, zachovalý, volně přístupno, Ústecký kraj, Mašťov
Soubor maloměstských domů, většinou kombinované stavby (zděné přízemí, hrázděné patro), na náměstí a hlavních ulicích městečka, pocházející většinou z 18.–19. století. Část z nich památkově chráněna.