Turistické cíle v okolí obce Podbořanský Rohozec

Vyhledání a výpis turistických míst podle krajů a okresů. Chcete-li získat výpis míst v okolí některé obce, můžete v levém menu hledat podle části názvu obce nebo přímým výběrem kraje a poté okresu.

Na úvod výběru kraje
Hledání měst a obcí
Hledání obcí podle klíčového slova.


Seznam míst ve vabrané obci

Ústecký kraj,  Louny  (LN)
Nalezeno celkem 173 záznamů, 9 / 15 stran, vyhledáno za 0.04 sec
 Lina
Vrbička
tvrz, zřícenina, nepřístupno, Ústecký kraj, Vroutek
Panské sídlo uváděné jako hrad nebo tvrz po sobě v dějinách nezanechalo jedinou stopu, neznáme ani jeho skutečné jméno. Archeologické nálezy určují jeho život do 14. - 15. století. Tvoří jej část čtvercové budovy o straně cca 8 metrů.
 Luka
zámek - tvrz přestavěná na zámek, chátrající, volně přístupno, Karlovarský kraj, Verušičky
Gotická tvrz založena ve 14. stol. Po r.1500 v jejích místech postavena nová gotická tvrz, v 16.st. přestavěna renesančně. Tvrz, od r.1709 zámek, kdy dostal podobu, která zůstala do pol.19.st. Při tehdejší přestavbě získal podobu, která trvá dodnes.
 Lužec
zámek, zachovalý, volně přístupno, Ústecký kraj, Lužec
Marie Pachtová, rozená Štampachová dala v roce 1794 na místě tvrze postavit zámek. Od r. 1852 patřil Lužec Baerenretheirům, z nichž Josef Maria Baerenretheir dal zámek přestavět v romantickém slohu.
 Maleš
652.0 m. n.m.
hrad, terénní náznaky, volně přístupno, Karlovarský kraj, Hradiště
Terénní pozůstatky hradu Maleš v nepřístupné části vojenského újezdu Hradiště. Hrad je datován do 13. a 14. stol. podle na místě nalezených střepů a o jeho historii prakticky nic nevíme.
 Malměřice
410.0 m. n.m.
Alberitz, U pěti zlodějů
tvrz, terénní náznaky, nepřístupno, Ústecký kraj, Malměřice
Zaniklá vodní tvrz v Malměřicích pocházela pravděpodobně ze 14. století a v písemných pramenech o ní není žádná zmínka. Ves je poprvé zmíněna roku 1240, ale tvrz byla objevena teprve v roce 2017 mladým podbořanským archeologem Mgr. Vojtěchem Peksou.
 maloměstské domy
380.0 m. n.m.
ostatní - palác, dům, zachovalý, volně přístupno, Ústecký kraj, Mašťov
Soubor maloměstských domů, většinou kombinované stavby (zděné přízemí, hrázděné patro), na náměstí a hlavních ulicích městečka, pocházející většinou z 18.–19. století. Část z nich památkově chráněna.
 mariánský sloup
525.0 m. n.m.
sakrální památky - socha, monument, zachovalý, nepřístupno, Karlovarský kraj, Valeč
Jednoduchý mariánský sloup v západní části náměstí ve Valči sestává z hranolového soklu, válcového sloupu s bohatě zdobenou hlavicí a titulní sochy. Pochází z doby po roce 1700.
 Mašťov
400.0 m. n.m.
zámek - hrad přestavěný na zámek, zachovalý, volně přístupno, Ústecký kraj, Mašťov
Renesanční zámek vzniklý přestavbou gotického hradu nad městečkem na východním úpatí Doupovských hor. Další úpravy v baroku. Součástí areálu je i úřednický dům, velká sýpka a dvoje gotická boží muka u silnice.
 Mazanec
hrad, terénní náznaky, nepřístupno, Karlovarský kraj, Žlutice
Mohutné valy jsou jediným pozůstatkem po původně předsunutém opevnění žlutického hradu, který chránilo z vyvýšené pozice nad městem. Po roce 1418 se objekt dočkal (asi) od Jakoubka z Vřesovic přestavby na samostatné sídlo. V roce 1568 je už pustý. Dnes jsou na ploše hradu hřiště.
 měšťanský dům č. p. 142
520.0 m. n.m.
ostatní - palác, dům, zachovalý, volně přístupno, Karlovarský kraj, Žlutice
Raně klasicistní měšťanský dům z konce 18. století na místě dvou pozdně gotických domů, snad z přelomu 15. a 16. století. Ty v roce 1779 vyhořely a při následné přestavbě byly stavebně sjednoceny. Roku 1993 byl dům rekonstruován a v roce 1994 zapsán na státní seznam nemovitých kulturních památek.
 Mlýnce
zámek - tvrz přestavěná na zámek, chátrající, volně přístupno, Ústecký kraj, Mlýnce
Tvrz v obci doložena na poč. 17. st., po r. 1733 přestavěna na barokní zámek. V l. 1883–89 přestavěn v romantickém slohu pseudogotiky. V druhé pol. 20. stol. značně zchátral. Poč. 21. st. zahájeny rekonstrukční práce.
 Mlýnský vrch
Schlachtberg
přírodní scenerie - vrch, zachovalý, nepřístupno, Ústecký kraj, Blatno
Mlýnský vrch, zalesněné žulové bradlo nad rybníkem při cestě z Blatna do Stebna, byl pravděpodobným místem srážky císařských rejtarů se vzbouřenými sedláky ze širokého okolí. K nerovnému boji došlo dvě hodiny po poledni dne 25. dubna roku 1680.