Turistické cíle v okolí obce Podbořanský Rohozec

Vyhledání a výpis turistických míst podle krajů a okresů. Chcete-li získat výpis míst v okolí některé obce, můžete v levém menu hledat podle části názvu obce nebo přímým výběrem kraje a poté okresu.

Na úvod výběru kraje
Hledání měst a obcí
Hledání obcí podle klíčového slova.


Seznam míst ve vabrané obci

Ústecký kraj,  Louny  (LN)
Nalezeno celkem 173 záznamů, 8 / 15 stran, vyhledáno za 0.04 sec
 kostel sv. Vavřince
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Ústecký kraj, Lubenec
Kostel sv. Vavřince byl postaven v pseudogotickém stylu v 19. století na místě staršího svatostánku, připomínaného jako farní roku 1356 a také 1680. Jeho dipozice je jednolodní s pětiboce zakončeným presbytářem na východní straně.
 kostel sv. Vavřince
300.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Ústecký kraj, Podlesice
Před r. 1375 doložen jako gotický, barokně přestavěn r. 1701, upravován i později. Obklopen bývalým hřbitovem, kolem něhož 16 památných lip. Jednolodní s odsazeným presbytářem a mohutnou, původně obrannou věží z počátku 16. stol., v podvěží zbytek gotické klenby.
 kostel sv. Víta
270.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Ústecký kraj, Libědice
Kostel z let 1682–94, zřejmě s využitím starších konstrukcí. Jednolodní, s mohutnou věží v ose západního průčelí. Obklopen funkčním hřbitovem, východně od něj kaple Olivetské hory (1725), severně fara (1759). Dominanta širokého okolí.
 kostel sv. Vojtěcha
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, volně přístupno, Středočeský kraj, Krty
Kostel sv. Vojtěcha na severním okraji obdélné návsi v Krtech, vsi poprvé připomínané roku 1227, je původně raně barokní, postavený roku 1682. Roku 1737 byl přestavován a roku 1931 opravován.
 Kostrčany
479.0 m. n.m.
zámek - tvrz přestavěná na zámek, zachovalý, volně přístupno, Karlovarský kraj, Kostrčany
První zmínka o tvrzi je z r.1360. Roku 1620 se stará tvrz v Kostrčanech uvádí naposledy. Místo původní tvrze dal Jiří Bedřich Schramm postavit zámek, který se připomíná až roku 1847, bez podrobnějšího popisu.
 Kozí hrady, Kozihrady
340.0 m. n.m.
hrad, terénní náznaky, nepřístupno, Ústecký kraj, Kryry
Zaniklý hrad z počátku 14. století postavený pány z Ervěnice. Byl však zničen již v 15. století za křižácké výpravy proti Žatci. Na místě bývalých základů věže stojí dnes rozhledna.
 Krásný Dvůr
zámek, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Ústecký kraj, Krásný Dvůr
Původní mohutnou renesanční tvrz nechal v letech 1720 - 1724 F. J. Černín přestavět na trojkřídlý barokní zámek. Okolo anglický park s řadou romantických staveb. V roce 1945 se stal zámek vlastnictvím státu.
 Křečov
hrad, zřícenina, nepřístupno, Ústecký kraj, Podbořanský Rohozec
Zříceniny malého hradu, doloženého k r. 1338 za rytíře Racka. R. 1421 dobyt křižáky, po r. 1482 upraven Vřesovci, r. 1543 uváděn jako pustý. Dochováno zarostlé předhradí s příkopy a malé čtvercové jádro se zbytky zdiva brány, hradeb a obytné věže.
 křížový kámen
ostatní, chátrající, nepřístupno, Plzeňský kraj, Velečín
Křížový kámen ve Velečíně, s oboustranným reliéfem berličkového kříže (téměř setřený), je podobný dalším památkám tohoto druhu v okolních obcích. Není znám přesný důvod jeho zhotovení ani datum vzniku. Patří mezi méně známé památky.
 Kunzova muka
590.0 m. n.m.
sakrální památky - křížek, boží muka, zachovalý, nepřístupno, Karlovarský kraj, Žlutice
Pozdně barokní trojboká zděná boží muka nechal vystavět v roce 1811 žlutický lékař Franz Kunz. Roku 1845 byla poničena bleskem a následně obnovena. Po roce 1945 chátrala. V letech 1983-1984 byla rozebrána a znovu sestavena na novém místě, několik desítek metrů severně od původního stanoviště.
 Libědice
260.0 m. n.m.
zámek - tvrz přestavěná na zámek, chátrající, volně přístupno, Ústecký kraj, Libědice
Renesanční tvrz Novohradských z Kolovrat s rozsáhlým dvorem z konce 16. století přestavěná (1708–25) bosými karmelitány od Panny Marie Vítězné v Praze na barokní zámek. Po zrušení kláštera Náboženský fond, od 1808 soukromý (1845-1945 Černínové z Chudenic). Po 1948 JZD, dnes prázdný.
 Libkovice
435.0 m. n.m.
tvrz - tvrz přestavěná na zámek, zaniklý, volně přístupno, Ústecký kraj, Lubenec
Hospodářský dvůr původně ze 14. století. Od poloviny 16. století do 70. let 20. století stála v jeho západní části renesanční tvrz, přestavěná barokně po roce 1775. Severně od dvora novobarokní obytná budova statku.