Turistické cíle v okolí obce Podbořanský Rohozec

Vyhledání a výpis turistických míst podle krajů a okresů. Chcete-li získat výpis míst v okolí některé obce, můžete v levém menu hledat podle části názvu obce nebo přímým výběrem kraje a poté okresu.

Na úvod výběru kraje
Hledání měst a obcí
Hledání obcí podle klíčového slova.


Seznam míst ve vabrané obci

Ústecký kraj,  Louny  (LN)
Nalezeno celkem 173 záznamů, 7 / 15 stran, vyhledáno za 0.04 sec
 kostel sv. Maří Magdaleny
Willenz
sakrální památky - kostel, chrám, chátrající, volně přístupno, Ústecký kraj, Petrohrad
Současný kostel v Bílenci nahradil roku 1751 starší stavbu, připomínanou poprvé roku 1352 a poškozenou Švédy za třicetileté války. Po roce 1945 zpustl a zchátral, po roce 1990 byl několikrát vykraden.
 kostel sv. Michaela archanděla
280.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zřícenina, volně přístupno, Ústecký kraj, Krásný Dvůr
Zřícenina kostela východně nad zdevastovanou vsí v údolí Leské. Objekt pochází z roku 1750, po roce 1945 opuštěn, postupně se rozpadá: střecha i klenba kostela se zřítily, zbytky šindelů krytý jehlan na věži dosud přetrvává. Vnitřní zařízení zničeno.
 kostel sv. Michaela archanděla
Platten
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Ústecký kraj, Blatno
Barokní kostel z druhé poloviny 18. století. Hlavní oltář pochází z roku 1780 a boční Panny Marie také z druhé poloviny 18. století. Nyní je kostel nepřístupný a jedenkrát za rok se zde koná mše okolo 29. 9., kdy je svátek patrona sv. Michaela.
 kostel sv. Mikuláše
420.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, chátrající, přístupno v návštěvních hodinách, Ústecký kraj, Nepomyšl
Původní gotický kostel z 1. pol. 14. stol. barokně přestavěn v 1. pol. 18. století. Před kostelem barokní socha sv. Mikuláše.
 kostel sv. Mikuláše
314.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, chátrající, přístupno příležitostně, Ústecký kraj, Vilémov
Renesanční kostel z roku 1612 zřejmě na místě starší stavby, upraven v 18. století. Po roce 1945 silně zchátral, snad se zachovalo něco z bohatého a zajímavého vnitřního zařízení z 15.–18. století. Stojí v severní, starší části hřbitova.
 kostel sv. Mikuláše
598.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, chátrající, volně přístupno, Karlovarský kraj, Verušice
Raně gotický, barokně upravovaný kostel přibližně na půli cesty ze Žlutic do Verušic, v současnosti slouží jako hřbitovní pro obě místa. Obklopen hřbitovem, kolem jehož zdi roste skupina velkých lip, zdaleka viditelných.
 kostel sv. Petra a Pavla
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Středočeský kraj, Jesenice
Jednolodní kostel sv. Petra a Pavla na místě zřejmě románského opevněného kostela, raně barokní z r. 1686, na půdorysu kříže, s věží na západě. V r. 1725 rozšířen, oprava v r. 1934. Na hřbitovní zdi sochy, barokní fara v sousedství.
 kostel sv. Petra a Pavla
540.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Karlovarský kraj, Žlutice
Gotická trojlodní basilika na místě staršího románského kostela. Vysoká hlavní loď a presbytář nejsou postaveny v ose. Dvojice věží u severního boku kostela. Obě boční lodi nízké. Kostel upravován barokně po požáru roku 1779.
 kostel sv. Petra a Pavla
326.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Ústecký kraj, Podbořany
Na místě původního gotického kostela, který roku 1599 vyhořel postaven v pozdně barokním stylu roku 1781 kostel nový. Poslední generální oprava kostela proběhla v roce 2007.
 kostel sv. Štěpána
325.0 m. n.m.
Mladějov
sakrální památky - kostel, chrám, zřícenina, nepřístupno, Ústecký kraj, Chotěbudice
Zřícenina kostela, postaveného v gotickém stavebním stylu v 2. pol. 13. stol. Patrně v 18. stol. byl kostel barokně přestavěn. Od r. 1945 chátrá (ještě v 70. letech 20 stol. měl střechu a zbytky vnitřního zařízení). Kostel obklopuje funkční hřbitov.
 kostel sv. Václava
461.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Karlovarský kraj, Nahořečice
Dominantu Nahořečic tvoří kostel, postavený v 18. stol. místo staršího, připomínaného před 1359. Upraven 1803, důkladně obnoven v posledních letech včetně využití starých náhrobků k sestavení památníku občanů, postižených katastrofami 20. stol.
 kostel sv. Vavřince
sakrální památky - kostel, chrám, chátrající, přístupno příležitostně, Karlovarský kraj, Luka
Kostel poprvé zmíněn roku 1357. Za reformace byl luteránský. Barokní podobu má od roku 1722 a roku 1821 jej poničila větrná bouře. Dnes postupně opravován a využíván k bohoslužbám. Obdélný kostel má odsazený trojboce zakončený závěr, při jižní stěně stojí hranolová věž s osmibokým zvonovým patrem.