Turistické cíle v okolí obce Podbořanský Rohozec

Vyhledání a výpis turistických míst podle krajů a okresů. Chcete-li získat výpis míst v okolí některé obce, můžete v levém menu hledat podle části názvu obce nebo přímým výběrem kraje a poté okresu.

Na úvod výběru kraje
Hledání měst a obcí
Hledání obcí podle klíčového slova.


Seznam míst ve vabrané obci

Ústecký kraj,  Louny  (LN)
Nalezeno celkem 173 záznamů, 5 / 15 stran, vyhledáno za 0.04 sec
 kostel Narození Panny Marie
320.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, chátrající, přístupno příležitostně, Ústecký kraj, Kryry
Na místě původního gotického kostela ze 14. století, na východním okraji města, byla v r. 1722 postavena jednolodní orientovaná barokní novostavba s osovou dispozicí, s hranolovou věží na západní straně. Kostel prošel do 19. století několika úpravami, které však nesetřely jeho barokní vzhled.
 kostel Narození sv. Jana Křtitele
520.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Karlovarský kraj, Valeč
Doba vzniku farního kostela městečka Valeč není známa. Úpravami prošel 1614, 1694–96 (F. Barelli), 1708 byla přistavěna věž s neobvyklou helmicí. Důkladná oprava v 90. letech 20. století pokračuje doplňováním detailů.
 kostel Navštívení Panny Marie
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Karlovarský kraj, Skoky
Na místě kaple s divotvorným obrazem Panny Marie byl v letech 1736 – 1738 postaven velký barokní kostel. Naposledy opraven poč. 20. stol., po roce 1945 zchátral, poč. 21. stol. opakovaně devastován. Od roku 2006 probíhá postupná obnova kostela i poutní tradice.
 kostel Navštívení Panny Marie
Letau, Leedau
sakrální památky - kostel, chrám, chátrající, volně přístupno, Ústecký kraj, Letov
Barokní kostel postaven roku 1742 náhradou za zničenou gotickou svatyni. Jednolodní chátrající stavba je neorientovaná, v průčelí má subtilní hranolovou věž zakončenou cibulí s lucernou, mělký obdélný trojboce zakončený závěr se sanktusovou vížkou a osově umístěnou sakristií.
 kostel Nejsvětější Trojice
537.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Karlovarský kraj, Valeč
Zámecký kostel ve Valči postavil jako novostavbu 1710–28 G. A. Biana Rossa na náklad Jana Kryštofa ze Štampachu. Jedinou úpravou je klasicistní hrobka Korbů, připojená z východu k presbytáři. Zdevastovaná stavba prochází rekonstrukcí.
 kostel Nejsvětější Trojice
sakrální památky - kostel, chrám, zřícenina, nepřístupno, Karlovarský kraj, Verušičky
Jednolodní kostel s pravoúhlým presbytářem a přístavky sakristie a boční kaple byl postaven kolem roku 1740 na výšině jižně od vesnice. Po roce 1948 v něm byl ustájen dobytek a dnes má zcela zničené krovy a střechu. Dozrává k demolici.
 kostel Povýšení sv. Kříže
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Karlovarský kraj, Chyše
Ranně barokní kostel nechali vystavět Anna Ludmila a Karel Jiří Michna v létech 1697 - 1718. Po zrušení řádu Karmelitánů v r. 1787 se původní farní kostel stává hřbitovním. V r. 1854 upraven arch. Ignácem Ullmannem.
 kostel Povýšení sv. Kříže
270.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, chátrající, volně přístupno, Ústecký kraj, Široké Třebčice
Původně barokní kaple z roku 1722, 1789 zřízena farnost. Velká přestavba 1822 (téměř novostavba), oprava 1911. Dnes silně zchátralý, bez využití. Kostel je jednolodní stavba s čtverhranným obloukem zakončeným závěrem a sakristií od severu, hlavní průčelí s dvouetážovým štítem a sochami světců.
 kostel Povýšení sv. Kříže
sakrální památky - kostel, chrám, chátrající, přístupno příležitostně, Plzeňský kraj, Tis u Blatna
Kostel v Tisu doložen již roku 1227, ve 14. století přestavěn v gotickém a roku 1782 v barokním slohu. Stojí stranou vpravo od hlavní komunikace ve směru z Blatna u Jesenice. Býval obklopen hřbitovem.
 kostel sv. Anny
Alberitz
sakrální památky - kostel, chrám, chátrající, přístupno příležitostně, Ústecký kraj, Blatno
Barokní kostel stojící v západním okraji návsi, postaven v letech 1710–1715 jako jednolodní s trojboce zakončeným presbytářem. Hlavní oltář z 1. poloviny 18. století.
 kostel sv. Barbory
370.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, chátrající, volně přístupno, Ústecký kraj, Mašťov
Původně gotický hřbitovní kostel poddanského městečka na východním úbočí Doupovských hor. Postupně rozšiřován a přestavován do dnešní podoby. Hřbitov po roce 1945 zcela zanikl včetně většiny ohradní zdi i vstupní brány.
 kostel sv. Bartoloměje
240.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zřícenina, volně přístupno, Ústecký kraj, Žabokliky
Barokní kostel z první čtvrti 18. stol. na místě staršího, poprvé doloženého 1356. Sousední velká fara postavena 1733, poslední rekonstrukce kostela 1892–3. Po roce 1945 zchátral, v současnosti de facto ruina. Fara prodána soukromníkovi, v opravě.