Turistick cle v okol obce Podbořanský Rohozec

Vyhledn a vpis turistickch mst podle kraj a okres. Chcete-li zskat vpis mst v okol nkter obce, mete v levm menu hledat podle sti nzvu obce nebo pmm vbrem kraje a pot okresu.

Na vod vbru kraje
Hledn mst a obc
Hledn obc podle klovho slova.


Seznam mst ve vabran obci

Ústecký kraj,  Louny  (LN)
Nalezeno celkem 185 záznamů, 3 / 16 stran, vyhledáno za 0.04 sec
 kaple Panny Marie
sakrální památky - kaple, zřícenina, nepřístupno, Karlovarský kraj, Čichalov
Ruiny obdélné kamenné kaple Panny Marie, kterou nechala ve druhé polovině 19. století postavit rodina Pleyerů. Kaple byla začleněna do ohradní zdi Čichalovského mlýna (Sichlauer Mühle). Po opuštění mlýna kaple chátrala, dnes se z ní zachovalo pouze obvodové zdivo, zarůstající náletovými dřevinami.
 kaple Panny Marie
540.0 m. n.m.
Bellhübel Kapelle
sakrální památky - kaple, zachovalý, nepřístupno, Karlovarský kraj, Žlutice
Kamenná barokní kaple na čtvercovém půdorysu a s rovným závěrem, kterou dal v roce 1719 postavit varhaník kostela sv. Petra a Pavla ze Žlutic Johann Franz Mischka. Po roce 1945 kaple chátrala a v 70. letech 20. století se změnila v ruinu. Obnovena byla v roce 2016 Okrašlovacím spolkem Vladař.
 kaple Panny Marie
570.0 m. n.m.
Hommerova kaple
sakrální památky, chátrající, nepřístupno, Karlovarský kraj, Skoky
Kaple Panny Marie byla postavena někdy po polovině 19. století při cestě do údolí Ratibořského potoka a dále údolím řeky Střely k dnes přehradní nádrží zatopené vsi Dolánky a do Žlutic, východně od zaniklé obce a poutního místa Skoky (Mariastock).
 kaple Panny Marie
na Mostecké výšině
sakrální památky - kaple, zachovalý, nepřístupno, Karlovarský kraj, Štědrá
Barokní kaple Panny Marie postavena v 18. stol. V r. 1974 při vyprošťování traktoru kaple poškozena, téhož roku farníci ze Štědré kapličku opravili, zhotovili železnou mříž a do kaple umístili sochu Panny Marie. Celková oprava v l. 2003–2005. Vedle kapličky pomník Antona Hartla, padl v 1. sv. válce.
 kaple Panny Marie Pomocné
372.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, přístupno příležitostně, Ústecký kraj, Vintířov
Poutní kaple, postavená 1725–7 na místě staršího objektu. Vyhořela 1781, opravena 1785, zrušena 1786. Obnovena 1833, jako poutní do 1960. Poté zdevastována, zničeno vnitřní zařízení. Opravena 1993–2003, dnes lapidárium, koncertní síň a galerie.
 kaple sv. Anny
540.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, přístupno příležitostně, Karlovarský kraj, Vrbice
Obdélná kaple s trojboce uzavřeným presbytářem, postavená v r. 1893 obcí bez církevního svolení. V interiéru byl pseudorománský oltář s obrazem svaté Anny, doplněný sochami sv. Jáchyma a sv. Josefa. Po roce 1945 chátrala, obnovena byla na konci 20. století. Dnes slouží příležitostně k bohoslužbám.
 kaple sv. Anny
295.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, chátrající, volně přístupno, Ústecký kraj, Vysoké Třebušice
Barokní kaple z poloviny 18. století, stojící ve východní části obce na křižovatce silnice II/224 a silnice III. třídy do Kaštic. Nekvalitní oprava z nedávných let nezabránila intensivnímu chátrání. Dnes funguje jako holubník, vnitřní zařízení nemá.
 kaple sv. Anny
590.0 m. n.m.
sakrální památky - kaple, zachovalý, přístupno příležitostně, Karlovarský kraj, Polom
Čtvercová kaple bez oken a s výraznou zvoničkou na střeše byla postavena v první polovině 19. století neznámým stavitelem. Spadala pod faru u sv. Linharta v Údrči. Kaple po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války chátrala a částečně opravena byla až na počátku 21. století.
 kaple sv. Jana a Pavla
sakrální památky - kaple, zachovalý, přístupno příležitostně, Karlovarský kraj, Čichalov
Obdélná barokní kaple s trojboce uzavřeným kněžištěm ze 17. století. Oltář je z let 1660 - 1670. Původně byla kaple zasvěcena Panně Marii, roku 1779 bylo zasvěcení změněno na sv. Jana a Pavla. Po druhé světové válce kaple chátrala. Na počátku 90. let 20. století byl interiér poničen při vloupání.
 kaple sv. Jana Nepomuckého
sakrální památky - kaple, zachovalý, volně přístupno, Karlovarský kraj, Žlutice
Novorománská rotunda sv. Jana Nepomuckého z 2. poloviny 19. století.
 kaple sv. Jana Nepomuckého
Kličín, Klitschin
sakrální památky - kaple, chátrající, volně přístupno, Ústecký kraj, Kličín
Protáhle osmiboká, v interiéru oválná barokní kaple postavena v Kličíně mezi lety 1734 až 38 zednickým mistrem J. Löfflerem z Klášterce, o sto let později na západní straně doplněna klasicistní hranolová věž, dnes zchátralá. V průčelí věže v nice socha sv. Jana Nepomuckého od J. A. Dietze.
 kaple sv. Kříže
490.0 m. n.m.
Dollak-Kapelle; Nossek-kapelle
sakrální památky - kaple, zachovalý, nepřístupno, Karlovarský kraj, Žlutice
Barokní kaple z r. 1732 stála při pohřební cestě od farního kostela sv. Petra a Pavla na hřbitov v předměstí Hladov. Zřídit ji nechal Peter Ignaz Riedl ze špitálu sv. Alžběty. Do r. 1945 se o ni starala rodina Dollak, po odsunu německého obyvatelstva chátrala. Rekonstruována v letech 2005 a 2012.