Turistické cíle v okolí obce Podbořanský Rohozec

Vyhledání a výpis turistických míst podle krajů a okresů. Chcete-li získat výpis míst v okolí některé obce, můžete v levém menu hledat podle části názvu obce nebo přímým výběrem kraje a poté okresu.

Na úvod výběru kraje
Hledání měst a obcí
Hledání obcí podle klíčového slova.


Seznam míst ve vabrané obci

Ústecký kraj,  Louny  (LN)
Nalezeno celkem 173 záznamů, 10 / 15 stran, vyhledáno za 0.06 sec
 morový sloup
332.0 m. n.m.
sakrální památky - socha, monument, zachovalý, nepřístupno, Ústecký kraj, Vroutek
Barokní morový sloup pochází z roku 1714, kdy byla v obci zažehnána morová rána. Na vrcholu sloupu je socha Piety. Podstavec sloupu je ozdoben sochami světců. Od roku 1958 patří sloup mezi chráněné kulturní památky ČR. Poslední opravou prošel sloup roku 2008 (rekonstrukce Piety).
 morový sloup Nejsvětější Trojice (Gnadenstuhl)
302.0 m. n.m.
sakrální památky - socha, monument, zachovalý, nepřístupno, Ústecký kraj, Vilémov
Trojiční sloup z místního červeného pískovce, postavený na paměť toho, že se obci vyhnul mor roku 1713. Obnovený 1875, 1909 a v 90. letech 20. století. Na vrcholu svatá Trojice, dvě trojice světců na podstavci.
 Nepomyšl
zámek - tvrz přestavěná na zámek, zachovalý, volně přístupno, Ústecký kraj, Nepomyšl
Zámek přestavěný z pův. tvrze z 1. pol. 14. stol., úpravy v pozdní gotice, renesanci, baroku, v 19. st. empírově a ve 20. st. následovaly necitlivé novodobé zásahy. Posledním majitelem byl do r. 1949 J. Herberštejn. Poté byl zámek přidělen státu.
 Nevděk
hrad, terénní náznaky, nepřístupno, Karlovarský kraj, Žlutice
Zaniklý hrad. Založen ve 40. letech 15. stol. husit. hejtmanem Jakoubkem z Vřesovic, snad na místě staršího zaniklého objektu, jak se někteří domnívají. Opuštěn v 17. stol. Traduje se, že jméno Nevděk získal poté, co byl žlutickými pobořen.
 Nouze
400.0 m. n.m.
U Proškové, Hausplatz
přírodní scenerie - vrch, zaniklý, nepřístupno, Ústecký kraj, Stebno
Vrch nedaleko mlýna jižně od Stebna v sobě skrýval ojedinělý nález etruské bronzové mísy zvané teglia a dalších předmětů. Byl objeven za pomoci detektoru kovů v únoru 2015 a je jediným mimo území Itálie. Pochází z období 400 až 200 let před narozením Krista.
 obelisk Nejsvětější Trojice
541.0 m. n.m.
sakrální památky - socha, monument, zachovalý, nepřístupno, Karlovarský kraj, Valeč
Trojboký obelisk postavený 1727–28 dle projektu F. M. Kaňky před západním průčelím zámeckého kostela ve Valči. Bohatá sochařská výzdoba z Braunovy dílny je momentálně odvezena k rekonstrukci.
 Odpočívající Ježíš
400.0 m. n.m.
U siláže, Na balíkách
sakrální památky - křížek, boží muka, zachovalý, nepřístupno, Ústecký kraj, Stebno
Socha Odpočívajícího Ježíše, zvaná nesprávně Ecce homo, stávala na pískovcovém podstavci mezi kaštany nad Stebnem. Na přelomu padesátých a šedesátých let 20. stol. byla poškozena opilci a na dva roky ji nahradil litinový kříž. Sochu opravili restaurátoři a 31.8. 2019 byla opět umístěna svém původním místě.
 Panský dům
Velký dům, Muzeum Žlutice
ostatní - palác, dům, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Karlovarský kraj, Žlutice
Pozdně renesanční dům z konce 16. století na základech pozdně gotického objektu poprvé uváděn roku 1599. Roku 1622 jej koupil hrabě Adam Jiří Kokořovec z Kokořova, který zde zřídil sídlo vrchnostenského úřadu. Od roku 1849 sídlo berního úřadu a okresního soudu s vězením. Od roku 1900 sídlo muzea.
Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/hrady/class/class.ciselnik.php on line 137
 Pětipsy
270.0 m. n.m.
zámek - tvrz přestavěná na zámek, zřícenina, , Ústecký kraj, Pětipsy
Zřícenina zámku, vzniklého přestavbou a postupným rozšiřováním tvrze z první poloviny 14. století. Přestavby probíhaly v 16.–19. století, po roce 1945 nastala devastace, dovršená v 90. letech 20. století.
 Petrohrad
zámek, zachovalý, volně přístupno, Ústecký kraj, Petrohrad
Zámek postavil Jaroslav Libštejnský z Kolovrat v r. 1560. Za Černínů byl zámek po třicetileté válce opraven. Zámek byl v majetku rodu Černínů až do roku 1945 a do té doby byl několikrát přestavován a opravován, zejména po požáru v roce 1915.
 Petrohrad
Petršpurk
hrad, zřícenina, nepřístupno, Ústecký kraj, Petrohrad
Zřícenina nevelkého hradu postaveného po roce 1358 Petrem z Janovic. Po smrti Petra byl hrad dědictvím rozdělen na čvrtiny a po roce 1556 byl hrad již opuštěn. Od té doby je uváděn jako pustý.
 Pivovar, Dampf-Brauerei Petersburg
technická památka, chátrající, volně přístupno, Ústecký kraj, Petrohrad
Hlavní budovy pivovaru čp. 17 a 17 byly postaveny dle návrhu architekta Josef Zítka do roku 1964, výroba piva zde byla ukončena v roce 1967, poté skladové prostory různých firem. Dnes bez využití.