Turistické cíle v okolí obce Praha 3-Žižkov

Vyhledání a výpis turistických míst podle krajů a okresů. Chcete-li získat výpis míst v okolí některé obce, můžete v levém menu hledat podle části názvu obce nebo přímým výběrem kraje a poté okresu.

Na úvod výběru kraje
Hledání měst a obcí
Hledání obcí podle klíčového slova.


Seznam míst ve vabrané obci

Hl.m.Praha,  Hl.m.Praha  (AB)

Znak a historie

R. 1848 Žižkov ještě neexistoval, protože jeho území bylo tehdy součástí Královských Vinohradů. Severní část Královských Vinohradů byla r. 1875 oddělena jako samostatná obec Vinohrady I a r. 1877 nazvána jménem Žižkov. Takto vzniklá samostatná obec byla sice již 15. května 1881 povýšena na město, ale znak byl městu dán teprve listinou z 20. května 1898. aby potom platil beze změny až do r. 1921.
Popis znaku:
Červený štít napříč prostoupený stříbrnou zdí s cimbuřím, v jejímž středu zdvíhá se stříbrná věž s valbovou střechou, na které jsou zlaté makovice; věž tato má okno nad klenutou branou. Po každé straně brány pne se ze zeleného trávníku, jenž od spodku štítu vystupuje, přirozená, hojně listnatá vinná réva s hrozny, kolem tyče ovinutá a rozvětvující se pod věží a cimbuřím zdi. Vpravo od věže vyniká za cimbuřím zdi, hledíc vpřed, postava císaře Karla IV., krále českého, s dlouhými vlnitými vlasy a vousy, v korunovačním ornátě a s královskou korunou na hlavě. Vlevo od věže, rovněž hledíc vpřed, vyniká postava vojevůdce husitského Jana Žižky z Trocnova v železném brnění a s přílbou na hlavě, majíc na náprsním krunýři červený kalich a přes krunýř modrý plášť se širokým hnědým límcem z kožešiny, spjatý zlatou šňůrou s třapci. Kolem štítu jest zlatá arabeska, na které spočívá zděná koruna s pěti stínkami.