Turistické cíle v okolí obce Libochovice

Vyhledání a výpis turistických míst podle krajů a okresů. Chcete-li získat výpis míst v okolí některé obce, můžete v levém menu hledat podle části názvu obce nebo přímým výběrem kraje a poté okresu.

Na úvod výběru kraje
Hledání měst a obcí
Hledání obcí podle klíčového slova.


Seznam míst ve vabrané obci

Ústecký kraj,  Litoměřice  (LT)
Nalezeno celkem 392 záznamů, 11 / 33 stran, vyhledáno za 0.06 sec
 klášter kapucínů s kostelem sv. Ludmily
160.0 m. n.m.
sakrální památky - klášter, zachovalý, volně přístupno, Ústecký kraj, Litoměřice
Typický prostý kapucínský klášter s kostelem, zřízený v rámci rekatolisace v závěru třicetileté války a těsně po něm na místě 27 měšťanských domů v jihovýchodním sektoru hrazeného města. Zrušen roku 1950, dnes studentský internát.
 klášter klarisek s kostelem Panny Marie
345.0 m. n.m.
sakrální památky - klášter, zřícenina, nepřístupno, Ústecký kraj, Panenský Týnec
Klášter klarisek založený v roce 1280. Po požáru kláštera začala výstavba nového konventního kostela, kterou přerušily husitské války. Stavbu pravděpodobně realizovala parléřská huť, zachoval se výrazný jižní portál. Klášter zrušen v roce 1783.
 klášter minoritů/dominikánů s kostelem sv. Jakuba
160.0 m. n.m.
sakrální památky - klášter, zachovalý, přístupno příležitostně, Ústecký kraj, Litoměřice
Klášter minoritů byl založen před původními hradbami snad 1233. Od poloviny 14. století v nových hradbách. Poškozen husity, Sasy a dalšími pohromami, barokní přestavba 1662–1758. Roku 1785 zrušen, o tři roky později předán dominikánům.
 klášter premonstrátek s kostelem Narození Panny Marie
sakrální památky - klášter, zachovalý, přístupno v návštěvních hodinách, Ústecký kraj, Doksany
Klášter založil Vladislav II. roku 1144, dochovány obvodové zdi románského kostela. Za husitských válek poškozen, úpravy v 15. a 16. stol. omezené. Barokní přestavba 1665–1777. Zrušen 1782, krátce kasárna, pak zámek. Od 1998 znovu řeholní komunita.
 Klímův mlýn
171.0 m. n.m.
mlýn - vodní, zachovalý, volně přístupno, Ústecký kraj, Křesín
Na levém břehu Ohře je umístěn vodní mlýn, který patří od roku 1908 rodině Klímů. ynější dynastie Klímů začala s mlynářstvím už v 80. letech 19. století.
 Knížecí pivovar
technická památka, chátrající, volně přístupno, Středočeský kraj, Zlonice
Panský pivovar byl ve Zlonicích založen roku 1564, jako první majitelka je uváděna Anna z Kuřího. Za knížat Kinských v roce 1875 byl starý pivovar přestavěn na parostrojní a vedle něj byla vybudována velká sladovna. Poslední majitel Berounsko-rakovnické pivovary, n.p., výroba ukončena v roce 1953.
 koncentrační tábor
ostatní, chátrající, volně přístupno, Ústecký kraj, Litoměřice
Litoměřický koncentrační tábor byl zřízen jako zdroj pracovní síly pro sousední nacistickou podzemní továrnu Richard v bývalých dělostřeleckých kasárnách Čsl. armády v květnu r. 1944. Táborem prošlo asi 14 000 vězňů. Přeživší byli propuštěni na svobodu 5. 5. 1945. Po válce zde byly sklady ČSLA.
 konvent oblátů Panny Marie Neposkvrněné
zámek Amadeus
sakrální památky - klášter, zachovalý, přístupno příležitostně, Ústecký kraj, Teplá
Někdejší konvent oblátů Panny Marie Neposkvrněné byl postaven v l. 1926-27. Patrně r. 1940 byl kvůli 2. světové válce konvent uzavřen a již nebyl znovu otevřen. Po válce zde byl dětský domov, později patřil Pionýrské organizaci ČSSR. Po celkové rekonstrukci slouží jako hotel a školící středisko.
 kostel Církve československé husitské
sakrální památky - kostel, chrám, chátrající, nepřístupno, Ústecký kraj, Keblice
Jednoduchý moderní kostel Církve československé husitské obdélného půdorysu, s hranolovou věží v průčelí byl postaven ve 20. letech 20. století. Kostel již desítky let neslouží svému původnímu účelu a postupně zchátral. Náboženská obec CČE v Libochovicích hodlá kostelík opravit a znovu jej využívat.
 kostel Nanebevzetí Panny Marie
199.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Ústecký kraj, Chotěšov
Barokní chotěšovský kostel z let 1730–37 téměř pohltil gotickou věž staršího objektu. Stavbu provedl P. P. Columbani, dominuje rozlehlé svažité návsi obce, existující nejméně od 11. století.
 kostel Nanebevzetí Panny Marie
223.0 m. n.m.
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Středočeský kraj, Zlonice
Místé původní středověké svatyně Kinští v l.1727–35 vystavěli F.M.Kaňkou a F.Hubnerem barokní kostel. Dvojice věží po stranách presbytáře vystavěna v roce 1744 stavitelem K.I.Dientzenhoferem. Střecha mansardová, věže mají cibulovité báně.
 kostel Nanebevzetí Panny Marie
sakrální památky - kostel, chrám, zachovalý, přístupno příležitostně, Ústecký kraj, Charvatce
Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Charvatcích pochází ze 13.století. Je vystavěn na místě staršího románského kostela. Kostel má po levé straně kněžiště v prvém patře tzv. oratoř. Před kostelem kaple sv. Anny.